“ær Min Moder
som Jeg, som er Ordet og over alle,
ærer Hende;
ville Jeg så ikke ønske, at I,
som er støv og aske,
anerkender Hende som Himlens Dronning
og ærer Hende?
det er Min sorg i dag
at se, hvor lidt Min skabning kender til Hendes betydning;”

(Budskab fra den 22. december 1987)

Ved at ære Vor Frue ønsker vi at vise al den respekt, vi har for hende, at hylde de utallige nådegaver, der er blevet skænket hende, især Gudsmoderskabets ophøjede gave. Vi vil også gerne fremhæve alle de fortjenester, hun har opnået som en sand discipel af Herren, fyldt med fuldkommen tro og usvigelig næstekærlighed.

Den Velsignede Jomfru Marias rolle i vores tid, i kirken, i Himlen og i menneskehedens historie bliver ofte fortolket på forskellig vis afhængig af, hvilken tradition den enkelte er opfostret i. Sandt Liv i Gud budskaberne har i vores tid åbenbaret for mange, “hvad øjet ikke har set” og “øret ikke har hørt”. Det er ikke anderledes med Maria, “Vor Herres Mor”.

Vor Herre beskriver indgående hendes rolle og forhold til menneskeheden, til kirken og til Ham Selv. Maria har selv givet mange budskaber i Sandt Liv i Gud Her er et sådant budskab. Et indtrængende budskab til vores tid.

Maria i Skriften

Hvad fortæller Bibelen om Maria fra Nazareth, Jesus Kristi Moder? Og hvad er lærdommen, som disse teksten ønsker at formidle til de troende?

Gennem mange år var der frygt for at tilbedelsen af Maria kunne bringe troen på Jesus Kristus, den eneste Mellemmand mellem Gud og menneskeheden, i fare . Men Maria har sin plads i kirkens tro, for dogmatiske kendsgerninger om Maria hviler på et meget solid bibelsk grundlag.

For det første nævner Den Hellige Skrift Maria (Miryam på hebræisk), valgt af Gud til at blive Hans Søns Moder.

Skrifterne siger disse ord; “Elisabeth, som udtalte disse ord, var inspireret af Helligånden; skriv: ”Velsignet er Du blandt kvinder, og velsignet er Dit Livs Frugt! Hvorfor skulle Jeg æres med et besøg af Min Herres Moder?”1 (Budskab fra 10. februar 1988).

Ved Bebudelsen erklærer Maria sit troens ja i det øjeblik, hvor Guds løfte er indfriet. Det Nye Testamentes vidnesbyrd om Maria er dog ikke kun begrænset til fortællingerne om Jesu barndom i Matthæus og Lukas Evangelierne. Vi møder også Maria i de tidlige stadier af Jesu mission på Jorden.2. Hun er også med på Vejen mod Korset. Hun forbliver trofast mod det ja, hun gav i begyndelsen, fuld af tro, og hun står sammen med “den discipel som Jesus elskede“, ved foden af Korset.3. Hun er “sorgernes Moder“. Endelig møder vi hende igen i den tidlige menighed i Jerusalem i bøn for Helligåndens komme.4.

I denne fortælling indtager Maria en unik position i det øjeblik, det guddommelige løfte er fuldt indfriet. Hun befinder sig i “tidens fylde“, da Gud sender Sin Søn, “kvindefødt5. Hun er den, som hendes kusines Elisabeths ord: “Salig er hun, som troede” angår.6. Derfor er hun ved bebudelsen af jesu fødsel kaldt på med de samme ord, som Det Gamle Testaemente tiltaler Israel, “Zions Datter“: “Fryd dig7. Dette “Råb af fryd, Zions datter! bryd ud i jubel, Israel! Glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter!8. Maria er derfor Zions Datter, den der repræsenterer Israel, når hendes håb bliver indfriet.

Maria synger selv om indfrielsen af løftet fra Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente i den hymne, vi kalder Magnifikat.9. Denne tekst er fuld af hentydninger til Det Gamle Testamente og indikerer samtidig, at Maria forudser Evangeliet i Det Nye Testamente, særligt Bjergprædikenen, der forkynder saligprisningerne af de små, de sørgende og de forfulgte. Maria er derfor forbilledet for og prototypen på den kristne tro. Hun bærer og mediterer i sit hjerte over det, som hun har set og hørt fra Gud10.

Dette er hvad de ortodokse, katolikkerne og protestanterne er fælles om at bekende om Maria.Maria hører også til i evangeliet” siger den protestantiske Katekismus for voksne. “Maria er således prototypen på mennesker, der åbner sig for Gud og lader sig fylde af Gud, prototypen på de troendes fællesskab, på Kirken”.

Maria, den nye Eva, der “ved sin lydighed er blevet årsagen til frelse for sig selv og for hele menneskeheden“. “Således blev knuden fra Evas ulydighed løst ved Marias lydighed“.11. Således blev knuden fra Evas ulydighed løst ved Marias lydighed. Disse påstande modsiger på ingen måde det faktum, at Jesus Kristus er den eneste frelser af hele menneskeheden. Maria er blot Herrens ydmyge tjenerinde. Hun er, som alle os andre, udfriet af Jesus Kristus. Men ved udfrielsen ønsker Gud af høre et utvungent udtalt ja fra Sin skabning. Marias befaling, Marias “ja”: “Se jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!12, udtrykker på en forbilledlig måde, at Gud ønsker at indgå en pagt med mennesket, at gå i dialog med dem og at give dem mulighed for at leve som Hans venner i fortrolighed med Ham.


1 Luk 1, 42-43.
2 jf. Mark 3, 32-35; Luk 11, 27-28; Joh 2, 1-12.
3 jf. Joh 19, 25-27.
4 ApG 1:14.
5 Gal 4, 4.
6 Luk 1, 45.
7 Luk 1, 28.
8 Sef 3, 14; jf. Joel 2:23; Zak 9, 9.
9 jf. Lukas 1:32 1, 46-55.
10 jf. Lukas 1:32 2, 19.51.
11 Irenaeus af Lyons, Against Heresies, III, 22, 4.
12 Luk 1, 38.

Marias titler

Herren pryder Selv Sin Moder med mange ærefulde titler i budskaberne. Her er mange af dem:

Hellige Guds Moder, (10.2.88 ; 10.5.88 ; 3.12.88 ; 5.10.92 ; 27.1.96 ; 25.3 ; 3.4.96 ; 9.4.96)
Velsignede Jomfru over alle jomfruer, (3.4.96)
Hellige Coredemptrix, (11.11.93 ; 25.3.96)
Herrens Moder, (10.1.90)
Ordets Moder, der blev kød, (10.2.88 ; 22.4.90)
Kristi Moder, (6.9.86 ; 9.11.86 ; 29.4.87)
Frelserens Moder, (31.1.90)
Nådegavernes Moder, (25.3.96)
Elskede Guds Moder, (10.2.88)
Moder æret af Gud, (8.10.97 ; 25.1.88 ; 19.3.88)
Bed for os, ærværdige Moder, (22.12.87)
Bed for os, ærefrygtige Moder, (22.12.87)
Moderen der går forud for Herrens komme, (10.10.90)
Moderen der undfangede vor Frelser, (13.12.92)
Moderen der undfangede Gud, (14.8.89)
Den Sande Vins Moder, (4.4.97)
Guddommelige Kærligheds Moder, (4.4.97)
Moderen som vor Gud fik føde fra, (10.2.88)
Moderen hvis arme bar Sønnen igennem ørkenen, (27.1.96)
Moder uadskillelig fra Gud, (26.1.88)
Den uforlignelige Frelses Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Vor Frelsers Moder (15.8.88 ; 26.9.88 ; 31.1.90 ; 10.10.90)
Hele menneskehedens Moder, (26.9.88 ; 21.11.88 ; 24.11.91 ; 9.9.92 ; 5.10.92)
Sorgernes Moder, (8.1.87 ; 6.8.88 ; 14.11.91)
Moder nær til alle dem, der kalder på Dig, (25.3.96)
Moder af den stedsevarende hjælp, (1.5.92 ; 15.4.96)
Det Uplettede Hjertes Moder, (25.1.88 ; 30.1.88)
Disciplenes Modes, (25.3.96 ; 4.4.97)
Profeternes Moder, (4.4.97)
Nådegavernes Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Triumfens Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Moder til ubegrænset nåde, (25.3.96)
Vor Moder (Notre Mère)9.11.86 ; 15.12.86 ; 2.19.87 ; 7.9.87 ; 23.9.87 ; 24.9.87 ; 8.10.87 ; 4.12.87 ; 12.12.87 ; 26.12.87 ; 6.1.88 ; 25.1.88 ; 26.1.88 ; 31.1.88 ; 10.2.88 ; 3.6.88 ; 7.6.88 ; 9.8.88 ; 15.8.88 ; 19.8.88 ; 26.9.88 ; 5.10.88 ; 21.11.88 ; 7.12.88; 22.1.89 ; 3.3.89 ; 26.3.89 ; 13.8.89 ; 13.9.89 ; 10.3.90 ; 15.5.90 ; 31.1.91 ; 7.2.91 ; 8.4.91 ; 13.6.91 ; 18.6.91 ; 2.8.91 ; 4.8.91 ; 10.8.91 ; 12.8.91 ; 15.9.91 ; 5.10.91 ; 17.10.91 ; 13.11.91 ; 3.3.92 ; 4.3.92 ; 20.4.92 ; 1.5.92 ; 5.5.92 ; 15.5.92; 10.6.92 ; 2.7.92 ; 7.7.92 ; 10.7.92 ; 20.7.92 ; 9.9.92 ; 14.9.92 ; 8.10.92 ; 1.11.92 ; 13.12.92 ; 22.2.93 ; 26.4.93 ; 25.5.93 ; 3.6.93 ; 6.12.93 ; 19.4.94 ; 19.1.95 ; 13.10.95 ; 10.11.95 ; 25.3.96 ; 3.4.96 ; 9.4.96 ; 26.1.97 ; 4.4.97 ; 12.4.97 ; 26.1.98 ; 9.4.98
XX Vor Moder (Notre Maman), (15.8.88)
Vor Lærer, (8.6.90)
Jomfruelige bryst fuldt af nåde og sandhed, (25.3.96)
Den allerhelligste af Helgener, (25.3.96)
Uplettede undfangelse, (25.3.96)
Den skønneste blandt kvinder, (5.10.92 ; 11.11.93)
Kvinden så højt æret af Gud, (27.1.96)
Kvinden der indeholdt dyderne i deres allersjældneste substans, (5.10.92)
En kvinde så smuk som himlen, (11.11.93)
Kvinden fuldt klædt i dyder , (25.3.96)
En kvinde, enstående i Sin Fuldkommenhed, (5.10.92 ; 11.11.93)
Kvinden prist salig af alle generationer, (27.1.96)
Kvinden, hvis Skaber af himlen og Jorden er henrevet over hendes pragt , (25.3.96)
Kvinden der holder dæmonerne paralyseret i frygt (25.3.96)
Kvinden med nådegaver, som stråler ud af hendes hænder, (25.3.96)
Kvinden Gud har sat over alle ting, (25.3.96)
Kvinden strålende som Guds Herlighed, (11.11.93)
Kvinden fra Apokalypsen, (9.9.92)
Kvinden klædt i Solen, (11.11.93 ; 27.1.96 ; 25.3.96)
Kvinden smykket med Helligånden, (27.1.96)
Solen der oplyser himlenes forfærdelige mørke, (25.3.96)
Stort tegn på himlen, (25.3.96)
Stort tegn der oplyser himlenes forfærdelige mørke, (25.3.96)
Søjle af blussende ild om natten for at vejlede vores skridt, (25.3.96)
Brændende varme af guddommelig kærlighed, (25.3.96)
Den allersmukkeste kærlighed, (25.3.96)
Uophørlig bøn, (25.3.96)
Uophørlig tilbedelse af Gud, (25.3.96)
Udbedrende røgelse, (25.3.96)
Vor Trøsters trøster, (11.11.93)
Vores Frelsers Medfrelser, (11.11.93)
Ren udstrømning af Guds Herlighed, (25.3.96)
Salmedigterens lifligste Sang, (11.11.93)
Guds nye sang, (25.3.96)
Guds harpe, (25.3.96)
Guds højborg, (25.3.96)
Guds by, (3.4.96)
Guds ærefrygtindgydende skat, (25.3.96)
Faderens mesterværk, (11.11.93 ; 25.3.96)
Jahves enestående mesterværk, (25.3.96)
Guds Hjertes Fryd, (3.4.96)
Guds Sjæls Fryd, (11.11.93)
Paradis for Gud, (25.3.96)
Billedet på Guds Godhed, (25.3.96)
Nåde i Nåden, (11.11.93)
Genskær af Guds Evige Lys, (11.11.93)
Trone for kongernes Konge, (25.3.96)
Trone for Visdommen, (25.2.98)
Trone for Gud, (25.3.96 ; 4.4.97)
Den Allerhelligste Treenigheds Himmelske Trone, (4.4.97)
Guds strålende tabernakel, (25.3.96)
Årsagen til Guds Glæde, (11.11.93)
Guds Ære og Stolthed, (11.11.93)
Dydige Jomfruelige Hjerte, (25.3.96 ; 4.4.97)
Kongelige Hjerte som altid er fyldt af taknemmelighed og godhed, (4.4.97)
Velsignede Hjerte over alle velsignede hjerter, (25.3.96)
Lysende Hjerte, (25.3.96)
Hjerte så lyst som dagen, (25.3.96)
Hjerte brændende med ubegrænset kærlighed, (25.3.96)
Uforlignelige hjerte, (25.3.96)
Allerhelligste af de hellige hjerter, (25.3.96)
Hjertet der bar vores Konge, (25.3.96)
Hjertet der delte alt indtil Korsfæstelsen, (25.3.96)
Hjertet der til slut vil sejre sammen med Guds Hjerte, (25.3.96)
Hjertet der er forenet med Guds Hjerte i ét Hjerte, (25.3.96)
Guds Hjertes Hjerte, (25.3.96)
Det fuldkomne billede af Det Hellige Hjerte, (25.3.96)
Det sande Lys’ Kar, (11.11.93)
Guds Herligheds Kar, (11.11.93)
Kar for Ordet, der blev kød, (11.11.93)
Den ny Eva, (25.3.96)
Vingårdens Sande Vinstok, (25.3.96)
Indhegnede have, (5.10.92 ; 25.3.96)
Forseglede uudtømmelige kilde, (5.10.92 ; 25.3.96)
Kildevæld der gør haven frugtbar, (25.3.96)
Pagtens Ark, (10.10.90)
Forbindelsespagten til Guds Guddommelige Gerninger, (4.5.88)
Pagtens Ark på Guds Ord, (26.12.87)
Porten til Himlen, (10.10.90 ; 11.11.93)
En vidt åben dør til Himlen, (25.3.96)
Stien der fører alle til Gud, (25.3.96)
Morgenstjerne, (11.11.93)
En Trøster for os i vores sorger, (25.3.96)
Vor Fortaler, (27.7.92)
Vor Forsvarer, (1.11.92)
Vort Skjold, (29.1.88)
Vores Forsvar, (2.8.91 ; 21.7.92)
Formidler af alle nådegaver, (4.4.97)
Guds Herligheds Krone, (25.3.96)
Helligåndens Brud, (11.11.93 ; 25.3.96 ; 4.4.97)
Dronning kronet med Guds Hånd, (23.3.88)
Dronning kronet i nærvær af hele det himmelske hof, (25.3.96)
Dronningen som bærer en krone af tolv stjerner, (8.10.87 ; 11.11.93)
Himlens Dronning, (8.10.87 ; 12.12 ; 22.12.87 ; 10.2.88 ; 23.3.88 ;