“Ær Min Moder
som Jeg, som er Ordet og over alle,
ærer Hende;
ville Jeg så ikke ønske, at I,
som er støv og aske,
anerkender Hende som Himlens Dronning
og ærer Hende?
det er Min sorg i dag
at se, hvor lidt Min skabning kender til Hendes betydning;”

(Budskab fra den 22. december 1987)

Når vi ærer vor Moder, ønsker vi at vise al vores respekt for hende, hylde de talløse nådegaver, som er blevet skænket hende, særligt den ophøjede gave, som er det Guddommelige Moderskab. Vi vil også gerne fremhæve alle de dyder, hun har fået som en sand discipel for Herren, fyldt med fuldkommen tro og en uudtømmelig kærlighed.

Den Velsignede Jomfru Marias rolle i vores tid, i kirken, i Himlen og i menneskehedens historie bliver ofte fortolket på forskellig vis afhængig af, hvilken tradition den enkelte er opfostret i. Sandt Liv i Gud budskaberne har i vores tid åbenbaret for mange, “hvad øjet ikke har set” og “øret ikke har hørt”. Det er ikke anderledes med Maria, “Vor Herres Mor”.

Vor Herre beskriver indgående hendes rolle og forhold til menneskeheden, til kirken og til Ham Selv. Maria har selv givet mange budskaber i Sandt Liv i Gud Her er et sådant budskab. Et indtrængende budskab til vores tid.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4rzPWcUWHmk[/embedyt]

Maria i Skriften

Hvad fortæller Bibelen om Maria fra Nazareth, Jesus Kristi Moder? Og hvad er lærdommen, som disse teksten ønsker at formidle til de troende?

Gennem mange år var der frygt for at tilbedelsen af Maria kunne bringe troen på Jesus Kristus, den eneste Mellemmand mellem Gud og menneskeheden, i fare . Men Maria har sin plads i kirkens tro, for dogmatiske kendsgerninger om Maria hviler på et meget solid bibelsk grundlag.

For det første nævner Den Hellige Skrift Maria (Miryam på hebræisk), valgt af Gud til at blive Hans Søns Moder.

Skriften siger disse ord, ”Min Herres Moder”; Elisabeth, som udtalte disse ord, var inspireret af Helligånden; skriv: ”Velsignet er Du blandt kvinder, og velsignet er Dit Livs Frugt! Hvorfor skulle Jeg æres med et besøg af Min Herres Moder?”1 (Budskab fra 10. februar 1988).

Ved Bebudelsen erklærer Maria sit troens ja i det øjeblik, hvor Guds løfte er indfriet. Det Nye Testamentes vidnesbyrd om Maria er dog ikke kun begrænset til fortællingerne om Jesu barndom i Matthæus og Lukas Evangelierne. Vi møder også Maria i de tidlige stadier af Jesu mission på Jorden.2. Hun er også med på Vejen mod Korset. Hun forbliver trofast mod det ja, hun gav i begyndelsen, fuld af tro, og hun står sammen med “den discipel som Jesus elskede“, ved foden af Korset.3. Hun er “sorgernes Moder“. Endelig møder vi hende igen i den tidlige menighed i Jerusalem i bøn for Helligåndens komme.4.

I denne fortælling indtager Maria en unik position i det øjeblik, det guddommelige løfte er fuldt indfriet. Hun befinder sig i “tidens fylde“, da Gud sender Sin Søn, “kvindefødt5. Hun er den, som hendes kusines Elisabeths ord: “Salig er hun, som troede” angår.6. Derfor er hun ved bebudelsen af Jesu fødsel kaldt på med de samme ord, som Det Gamle Testamente tiltaler Israel, “Zions Datter“: “Fryd dig7. Dette “Råb af fryd, Zions datter! bryd ud i jubel, Israel! Glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter!8. Maria er derfor Zions Datter, den der repræsenterer Israel, når hendes håb bliver indfriet.

Maria synger selv om indfrielsen af løftet fra Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente i den hymne, vi kalder Magnifikat.9. Denne tekst er fuld af hentydninger til Det Gamle Testamente og indikerer samtidig, at Maria forudser Evangeliet i Det Nye Testamente, særligt Bjergprædikenen, der forkynder saligprisningerne af de små, de sørgende og de forfulgte. Maria er derfor forbilledet for og prototypen på den kristne tro. Hun bærer og mediterer i sit hjerte over det, som hun har set og hørt fra Gud10.

Dette er hvad de ortodokse, katolikkerne og protestanterne er fælles om at bekende om Maria. “Maria indgår i Evangeliet” erklærer den Protestantiske Katekismus for voksne. “Derfor er Maria prototypen på mennesket, der åbner sig for Gud og tillader sig at blive fyldt af Gud, prototypen på de helliges samfund, på kirken

Maria, den nye Eva, der “ved sin lydighed er blevet årsagen til frelse for sig selv og for hele menneskeheden“. “Således blev knuden fra Evas ulydighed løst ved Marias lydighed“.11. Således blev knuden fra Evas ulydighed løst ved Marias lydighed. Disse påstande modsiger på ingen måde det faktum, at Jesus Kristus er den eneste frelser af hele menneskeheden. Maria er blot Herrens ydmyge tjenerinde. Hun er, som alle os andre, udfriet af Jesus Kristus. Men ved udfrielsen ønsker Gud af høre et utvungent udtalt ja fra Sin skabning. Marias befaling, Marias “ja”: “Se jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!12, udtrykker på en forbilledlig måde, at Gud ønsker at indgå en pagt med mennesket, at gå i dialog med dem og at give dem mulighed for at leve som Hans venner i fortrolighed med Ham.


1 Luk 1, 42-43.
2 jf. Mark 3, 32-35; Luk 11, 27-28; Joh 2, 1-12.
3 jf. Joh 19, 25-27.
4 ApG 1:14.
5 Gal 4, 4.
6 Luk 1, 45.
7 Luk 1, 28.
8 Sef 3, 14; jf. Joel 2:23; Zak 9, 9.
9 jf. Lukas 1:32 1, 46-55.
10 jf. Lukas 1:32 2, 19.51.
11 Irenaeus af Lyons, Against Heresies, III, 22, 4.
12 Luk 1, 38.

Marias titler

Herren pryder Selv Sin Moder med mange ærefulde titler i budskaberne. Her er mange af dem:

Hellige Guds Moder, (10.2.88 ; 10.5.88 ; 3.12.88 ; 5.10.92 ; 27.1.96 ; 25.3 ; 3.4.96 ; 9.4.96)
Velsignede Jomfru over alle jomfruer, (3.4.96)
Hellige Coredemptrix, (11.11.93 ; 25.3.96)
Herrens Moder, (10.1.90)
Ordets Moder, der blev kød, (10.2.88 ; 22.4.90)
Kristi Moder, (6.9.86 ; 9.11.86 ; 29.4.87)
Frelserens Moder, (31.1.90)
Nådegavernes Moder, (25.3.96)
Elskede Guds Moder, (10.2.88)
Moder æret af Gud, (8.10.97 ; 25.1.88 ; 19.3.88)
Bed for os, ærværdige Moder, (22.12.87)
Bed for os, ærefrygtige Moder, (22.12.87)
Moderen der går forud for Herrens komme, (10.10.90)
Moderen der undfangede vor Frelser, (13.12.92)
Moderen der undfangede Gud, (14.8.89)
Den Sande Vins Moder, (4.4.97)
Guddommelige Kærligheds Moder, (4.4.97)
Moderen som vor Gud fik føde fra, (10.2.88)
Moderen hvis arme bar Sønnen igennem ørkenen, (27.1.96)
Moder uadskillelig fra Gud, (26.1.88)
Den uforlignelige Frelses Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Vor Frelsers Moder (15.8.88 ; 26.9.88 ; 31.1.90 ; 10.10.90)
Hele menneskehedens Moder, (26.9.88 ; 21.11.88 ; 24.11.91 ; 9.9.92 ; 5.10.92)
Sorgernes Moder, (8.1.87 ; 6.8.88 ; 14.11.91)
Moder nær til alle dem, der kalder på Dig, (25.3.96)
Moder af den stedsevarende hjælp, (1.5.92 ; 15.4.96)
Det Uplettede Hjertes Moder, (25.1.88 ; 30.1.88)
Disciplenes Modes, (25.3.96 ; 4.4.97)
Profeternes Moder, (4.4.97)
Nådegavernes Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Triumfens Moder, (25.3.96 ; 4.4.97)
Moder til ubegrænset nåde, (25.3.96)
Vor Moder (Notre Mère)9.11.86 ; 15.12.86 ; 2.19.87 ; 7.9.87 ; 23.9.87 ; 24.9.87 ; 8.10.87 ; 4.12.87 ; 12.12.87 ; 26.12.87 ; 6.1.88 ; 25.1.88 ; 26.1.88 ; 31.1.88 ; 10.2.88 ; 3.6.88 ; 7.6.88 ; 9.8.88 ; 15.8.88 ; 19.8.88 ; 26.9.88 ; 5.10.88 ; 21.11.88 ; 7.12.88; 22.1.89 ; 3.3.89 ; 26.3.89 ; 13.8.89 ; 13.9.89 ; 10.3.90 ; 15.5.90 ; 31.1.91 ; 7.2.91 ; 8.4.91 ; 13.6.91 ; 18.6.91 ; 2.8.91 ; 4.8.91 ; 10.8.91 ; 12.8.91 ; 15.9.91 ; 5.10.91 ; 17.10.91 ; 13.11.91 ; 3.3.92 ; 4.3.92 ; 20.4.92 ; 1.5.92 ; 5.5.92 ; 15.5.92; 10.6.92 ; 2.7.92 ; 7.7.92 ; 10.7.92 ; 20.7.92 ; 9.9.92 ; 14.9.92 ; 8.10.92 ; 1.11.92 ; 13.12.92 ; 22.2.93 ; 26.4.93 ; 25.5.93 ; 3.6.93 ; 6.12.93 ; 19.4.94 ; 19.1.95 ; 13.10.95 ; 10.11.95 ; 25.3.96 ; 3.4.96 ; 9.4.96 ; 26.1.97 ; 4.4.97 ; 12.4.97 ; 26.1.98 ; 9.4.98
XX Vor Moder (Notre Maman), (15.8.88)
Vor Lærer, (8.6.90)
Jomfruelige bryst fuldt af nåde og sandhed, (25.3.96)
Den allerhelligste af Helgener, (25.3.96)
Uplettede undfangelse, (25.3.96)
Den skønneste blandt kvinder, (5.10.92 ; 11.11.93)
Kvinden så højt æret af Gud, (27.1.96)
Kvinden der indeholdt dyderne i deres allersjældneste substans, (5.10.92)
En kvinde så smuk som himlen, (11.11.93)
Kvinden fuldt klædt i dyder , (25.3.96)
En kvinde, enestående i Sin Fuldkommenhed, (5.10.92 ; 11.11.93)
Kvinden prist salig af alle generationer, (27.1.96)
Kvinden, hvis Skaber af himlen og Jorden er henrevet over hendes pragt , (25.3.96)
Kvinden der holder dæmonerne paralyseret i frygt (25.3.96)
Kvinden med nådegaver, som stråler ud af hendes hænder, (25.3.96)
Kvinden Gud har sat over alle ting, (25.3.96)
Kvinden strålende som Guds Herlighed, (11.11.93)
Kvinden fra Apokalypsen, (9.9.92)
Kvinden klædt i Solen, (11.11.93 ; 27.1.96 ; 25.3.96)
Kvinden smykket med Helligånden, (27.1.96)
Solen der oplyser himlenes forfærdelige mørke, (25.3.96)
Stort tegn på himlen, (25.3.96)
Stort tegn der oplyser himlenes forfærdelige mørke, (25.3.96)
Søjle af blussende ild om natten for at vejlede vores skridt, (25.3.96)
Brændende varme af guddommelig kærlighed, (25.3.96)
Den allersmukkeste kærlighed, (25.3.96)
Uophørlig bøn, (25.3.96)
Uophørlig tilbedelse af Gud, (25.3.96)
Udbedrende røgelse, (25.3.96)
Vor Trøsters trøster, (11.11.93)
Vores Frelsers Medfrelser, (11.11.93)
Ren udstrømning af Guds Herlighed, (25.3.96)
Salmedigterens lifligste Sang, (11.11.93)
Guds nye sang, (25.3.96)
Guds harpe, (25.3.96)
Guds højborg, (25.3.96)
Guds by, (3.4.96)
Guds ærefrygtindgydende skat, (25.3.96)
Faderens mesterværk, (11.11.93 ; 25.3.96)
Jahves enestående mesterværk, (25.3.96)
Guds Hjertes Fryd, (3.4.96)
Guds Sjæls Fryd, (11.11.93)
Paradis for Gud, (25.3.96)
Billedet på Guds Godhed, (25.3.96)
Nåde i Nåden, (11.11.93)
Genskær af Guds Evige Lys, (11.11.93)
Trone for kongernes Konge, (25.3.96)
Trone for Visdommen, (25.2.98)
Trone for Gud, (25.3.96 ; 4.4.97)
Den Allerhelligste Treenigheds Himmelske Trone, (4.4.97)
Guds strålende tabernakel, (25.3.96)
Årsagen til Guds Glæde, (11.11.93)
Guds Ære og Stolthed, (11.11.93)
Dydige Jomfruelige Hjerte, (25.3.96 ; 4.4.97)
Kongelige Hjerte som altid er fyldt af taknemmelighed og godhed, (4.4.97)
Velsignede Hjerte over alle velsignede hjerter, (25.3.96)
Lysende Hjerte, (25.3.96)
Hjerte så lyst som dagen, (25.3.96)
Hjerte brændende med ubegrænset kærlighed, (25.3.96)
Uforlignelige hjerte, (25.3.96)
Allerhelligste af de hellige hjerter, (25.3.96)
Hjertet der bar vores Konge, (25.3.96)
Hjertet der delte alt indtil Korsfæstelsen, (25.3.96)
Hjertet der til slut vil sejre sammen med Guds Hjerte, (25.3.96)
Hjertet der er forenet med Guds Hjerte i ét Hjerte, (25.3.96)
Guds Hjertes Hjerte, (25.3.96)
Det fuldkomne billede af Det Hellige Hjerte, (25.3.96)
Det sande Lys’ Kar, (11.11.93)
Guds Herligheds Kar, (11.11.93)
Kar for Ordet, der blev kød, (11.11.93)
Den ny Eva, (25.3.96)
Vingårdens Sande Vinstok, (25.3.96)
Indhegnede have, (5.10.92 ; 25.3.96)
Forseglede uudtømmelige kilde, (5.10.92 ; 25.3.96)
Kildevæld der gør haven frugtbar, (25.3.96)
Pagtens Ark, (10.10.90)
Forbindelsespagten til Guds Guddommelige Gerninger, (4.5.88)
Pagtens Ark på Guds Ord, (26.12.87)
Porten til Himlen, (10.10.90 ; 11.11.93)
En vidt åben dør til Himlen, (25.3.96)
Stien der fører alle til Gud, (25.3.96)
Morgenstjerne, (11.11.93)
En Trøster for os i vores sorger, (25.3.96)
Vor Fortaler, (27.7.92)
Vor Forsvarer, (1.11.92)
Vort Skjold, (29.1.88)
Vores Forsvar, (2.8.91 ; 21.7.92)
Formidler af alle nådegaver, (4.4.97)
Guds Herligheds Krone, (25.3.96)
Helligåndens Brud, (11.11.93 ; 25.3.96 ; 4.4.97)
Dronning kronet med Guds Hånd, (23.3.88)
Dronning kronet i nærvær af hele det himmelske hof, (25.3.96)
Dronningen som bærer en krone af tolv stjerner, (8.10.87 ; 11.11.93)
Himlens Dronning, (8.10.87 ; 12.12 ; 22.12.87 ; 10.2.88 ; 23.3.88 ; 10.5.88 ; 3.12.88 ; 12.6.89 ; 10.10.90 ; 13.10.91 ; 17.10.91 ; 11.11.93 ; 25.3.96 ; 3.4.96)
Dronning æret af Gud, (8.10.87)
Dronning altid i nærheden af den Allerhøjestes Trone, (25.3.96)
Skabningernes Dronning, (25.3.96)
Englenes Dronning, (25.3.96)
** Jordens Dronning, (25.3.96)
Fredens Dronning, (10/10/90 ; 3.11.90)

Hvorfor Rosenkransen

Et af de stærkeste midler til at besejre det onde og formindske dets virkninger i verden af i dag, er at bede Rosenkransen. Denne traditionelle kirkebøn er længe blevet prist som “kæden der vil binde Satan“, og som “våbnet til disse Sidste Tider.”Mange helgener har bedt Rosenkransen, særlig Den Hellige Padre Pio, der bad alle, som ønskede, at han bad for dem, om at, “Elske Madonna’en; bede Rosenkransen  ”Den Hellige Padre Pios brødre kunne berette, at han bad Rosenkransen uafbrudt og betragtede den som den korte vej til hellighed. Vor Frue af Fatima sagde, “Bed Rosenkransen hver dag for at få fred i verden og en ende på krigen.” Den salige Pave Pius X bad Rosenkransen hver dag, som også hans efterfølger Pave Johannes Paul den Store, som kunne sige, “Vil du høre en `hemmelighed´? Det er meget enkelt og faktisk ikke nogen hemmelighed: Bed, bed meget. Bed Rosenkransen hver dag.

I Sandt Liv i Gud budskaberne åbenbarer Jesus, at “ved udholdenhed,1 svækkes djævelen; det onde bliver formindsket; lær den Hellige Rosenkrans, forskøn Min Kirke… kærligheden vil tiltage, og det onde vil aftage” (2. juni 1988); “Hold aldrig op med at bede jeres Rosenkrans; kom med glæde for at bede Rosenkransen; den rige vil ikke svare, men den fattige kommer til Mig med sin Rosenkrans, og i hans fattigdom vil Jeg lytte til ham, mens han beder denne enkle bøn; for alt, hvad der er fattigt og simpelt, er dødeligt for Satan, som er Forfængeligheden Selv; dette er en af de vigtigste grunde til, at Satan hader Rosenkransen” (18. marts 1991); “Glæd Mig ved at bede den Hellige Rosenkrans; føl Mysterierne, se dem gennem din Hellige Moders Øjne; disse Mysterier som din tidsalder forsøger at rationalisere; datter, de har stadig ikke forstået, at Jeg ønsker dem som børn, uskyldige, med en barnlig tro” (4. juni 1988).

Når vi beder Rosenkransen inviteres vi af Gud og Maria til at gøre det i erindring af og indoptagelse af begivenhederne, vi mediterer og kontemplerer over. Jesus lærer os, hvordan vi kan gøre det:

Løft din sjæl til Mig ved at formindske dine ydre tanker, genvind din fatning og føl Mit Nærvær; lad din sjæl løfte sig fra meditation til kontemplation; nå Mig, din Gud, i stilhed; kom til Mig i kontemplativ tilbedelse; ser du? bed rosenkransen nu… Jeg lytter til dig sammen med Min Moder… pas på ikke at tabe koncentrationen…” (4. december 1989).

Rev. J.L. Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D.


1 Vassula skriver: “Jeg prøver meget på at glæde Hellige Maria og Jesus ved at bede den Hellige Rosenkrans, at adlyde deres vilje.”

Hvis vi søger i budskaberne efter sætningen, “Bed Rosenkransen”, får vi ti forekomster. Ni af disse ti er opfordringer eller invitationer fra Himlen. Den internationale Sandt Liv i Gud vejledning for bedegrupper indeholder både den katolske og den ortodokse Rosenkrans. Mange har ingen problemer med den ortodokse bøn (“Jesu Hjerte bønnen”) mens andre stadig stiller spørgsmålstegn ved den fem dekader lange Rosenkrans, enten fordi de finder den vanskelig, eller fordi den er “for katolsk” og ikke en del af deres tradition – alligevel beder Jesus og Hans Moder os om at bruge den.

Forskning viser, at den “katolske” Rosenkrans var kendt af kristne i Vesten inden Reformationen. Det gør den til en førreformatorisk bøn. Legenden siger, at den stammer fra Sct. Dominikus (stifter af Prædikebrødre- eller Dominikanerordenen), men det er der ikke belæg for. Rosenkransen, som vi kender den nu, daterer sig tilbage til det syttende århundrede, men den er en videreudvikling af vita Christi (Kristi Liv) meditationerne, der, mindst, daterer sig tilbage til det tolvte århundrede og Vor Kære Frues Psalter (som anført af en Dominikaner i 1483). Det er værd at se nærmere på disse to bønner.

Det var en anden dominikaner, en cisterciensermunk, der samlede meditationen over Kristi liv med gentagelsen af Ave Maria i sæt á 50 bønner. Denne er dateret mellem 1409 og 1415. Den udgør essensen af Rosenkransen, som vi kender den i dag.

Et studie af tyske andagtsskrifter fra middelalderen (af Anne Winston) antyder, at ‘Marien Rosenkrantz’en (rosenkrans) i det trettende århundrede bestod af fremsigelsen af ‘Ave’ 50 gange (dengang ikke den fulde ‘Hil Dig Maria’ som vi bruger nu, selvom intentionen af den anden halvdel praktisk talt er den samme). For at holde tal på disse bønner opstod der en perlekæde (en ‘Zapel’ eller en perlekrans), der blev kendt som ‘Ave’ eller ‘Paternoster’ (Fader Vor) perlerne, eftersom de blev benyttet til at markere de bønner, der var bedt. På samme tid begyndte der en praksis med personlig fremsigelse af salmerne som en erstatning for de traditionelle tidebønner. Maria Psalteren indeholdt vers som introduktion for hver salme og udlagde dem i forhold til Kristus eller Hans Hellige Moder. Som tiden gik, forsvandt selve salmerne, men lod stroferne blive tilbage sammen med ‘Fader Vor’ eller ‘Ave Maria’ i stedet for salmerne.

Videre udvikling er forbundet med Carthuserne fra Trèves. Adolf af Essen og en munkebroder, Dominik af Prøjsen, lagde fremsigelsen af ‘Ave’rne sammen med meditationerne over Kristi og Vor Frues liv og inkluderede det, der skulle blive kendt som erindringerne om Jesus, f.eks. ‘som forøge vor tro’. Hil Dig Maria blev en slags ‘Jesusbøn’ på grund af disse ekstra erindringer. Fra da af kan vi med sikkerhed sige, at Maria Rosenkransen var Kristocentrisk.

I 1483 reducerede den dominikanske bog “Vor Kære Moders Psalter” de 50 meditationssteder til 15. Med undtagelse af de sidste to svarer disse til de 15 mysterier, vi kender i dag. En anden dominikaner, Alberto da Castello, skrev “Den Herlighedsfulde Jomfrus Rosenkrans” (1521). Han var den første, der benyttede udtrykket ‘mysterier’ om meditationsstederne.

I løbet det sekstende århundrede blev Rosenkransen med de 15 mysterier, med Jesus erindringerne, den anerkendte form.

Et andet interessant træk er, at den første halvdel af Hil Dig Maria er fundet i den østlige liturgi fra det femte århundrede. Mariatilbedelsen er ikke en romersk-katolsk opfindelse. Den ortodokse verden er rig på både smukke bønner og prægtige ikoner, der viser Guds Moder. Tidlig kristen tradition efterlader ingen tvivl om, at det var en normal del af et ortodokst kristent liv at bede Marias bønner.

Skønt de fleste ikke længere benytter Jesus-erindringerne (der findes dog Rosenkransbøger, der gør), betyder det ikke, at Rosenkransen ikke er Kristocentrisk. Vi behøver kun at henvise til skrifter fra moderne paver, som Paul VI og den afdøde Johannes Paul II for at se, at Rosenkransen inviterer os ind i den evangeliske historie i selskab med Kristi Moder. Der kan ikke findes nogen mere loyal guide. Som vi ved fra ‘Sandt Liv i Gud’ budskaberne, ønsker Vor Herre, Jesus Kristus, at vi agter og elsker Hans Moder lige så meget, som Hun fortjener . Til gengæld siger Hun, “Gør alt, hvad Han beder jer om”.

(Se venligst bogen “Beads and Prayers: The Rosary in History and Devotion” af John D. Miller)

Fr. John Abberton (Længe leve hans minde)

“Vil du for Min Skyld lære at bede Rosenkransen?”

Maria Vor Moder

“men Jeg siger dig igen, datter, at Min Moder også er jeres Moder, I er Hendes børn, det står skrevet i Mit Ord, og Jeg siger det igen til dem, som ikke er klar over det, Skriften siger, i Johannes Åbenbaring, at da Satan mislykkedes med sin forfølgelse af Min Moder, blev han rasende på Hende og gik bort for at føre krig mod resten af Hendes børn, det vil sige, alle dem, som holder Budene og bærer vidnesbyrd om Mig” (8. oktober 1987)

“Min Sjæl lider utåleligt meget, ligesom din Hellige Moders Sjæl lider, når Vi ser, hvordan vore børn styrer lige imod Satans fælder” (6. januar 1988)

“Min Moders Uplettede Hjerte er forenet med Mit… Jeg ønsker af jer, at I nærmer jer Min Moder og ærer Hende, som Jeg ærer Hende; Jeg ønsker, at hvert knæ bøjes for at ære Hende; Jeg ønsker af jer, at I skal bede Rosenkransen og Hylde jeres Hellige Moder; Jeg ønsker, at I soner jeres synder og beder Hende lære jer hvordan” (25. januar 1988)

“Vassula, Jeg er alles Moder” (26. januar 1988)

“Vassula, søg Mig nær ved Min Moder, din Hellige Moder; Vi er sammen” (31. januar 1988)

Jeg, som er Gud, voksede i Min Moders Liv; Hun gav din Gud næring, skabning! Jeg fik føde fra Hende; Jeg, som er Ordet, elsker Hende og ærer Hende; Vassula, helt i begyndelsen gav Jeg dig en beskrivelse af Min Korsfæstelse; husker du, da Jeg sagde, ”Mit blik faldt på Min Moder, Jeg så på Hende og Vore Hjerter talte: Jeg giver dig Mine elskede børn, de skal også være Dine børn, Du skal være deres Moder””. (10. februar 1988)

“Skrifterne lyver aldrig; Skrifterne siger disse ord, ”Min Herres Moder”; Elisabeth, som udtalte disse ord, var inspireret af Helligånden; skriv: ”Velsignet er Du blandt kvinder, og velsignet er Dit Livs Frugt! Hvorfor skulle Jeg æres med et besøg af Min Herres Moder?” Ordene, som Jeg sagde fra Korset, er meget dybere, end mange af jer synes at forstå; ær Min Moder som også er jeres Hellige Moder” (10. februar 1988)

“kald din Hellige Moder, Mama, fra nu af; vær fortrolig med Hende, som du er det med Mig; vi, os, husk på Min undervisning” (15. august 1988)

“tiden er nær, og fordi der kun er kort tid tilbage, så vil Jeg, jeres Hellige Moder, være jer nærmere, end det nogensinde før har været kendt; Jeg vil overøse mange af jer med Min Nåde for at forskønne jer og drage jer tættere til Jesus, som lider voldsomt” (19. august 1988)

“børn, Jeg er jeres Moder; tillad Min Søn at vejlede jer, helbrede jer og rense jer, tillad jer at blive helbredt af Jesus; modtag denne nådegave, som Min Søn giver jer, forstå hvorfor Han søger hver eneste sjæl; Jesus elsker jer grænseløst! Jeg, hele menneskehedens Moder, jeres Frelsers Moder, er nær ved jer, børn, og altid rede til at hjælpe jer; kom! åbn jeres hjerter for Os; Vi er jeres Hellige Familie, modtag Vor Fred; Jesus og Jeg velsigner jer alle;” (26. september 1988)

“Jeg er jeres Hellige Moder, og Jeg lider akkurat som jer over den goldhed, som breder sig; bliv ikke mismodige, Jeg er ved jeres side; Jeg vil opmuntre jer til at sprede Jesu Budskab om Fred og Kærlighed; (…) frygt ikke Mine elskede; Jeg, jeres Hellige Moder, ser alt det, der sker, Jeg vil altid opmuntre jer; Jeg vil altid trøste jer, hav tro og støt jer altid til Jesus;” (7. december 1988)

“Jeg er jeres Hellige Moder, som dag og nat begræder jeres vildfarende sjæle; Herren giver jer utallige Tegn over hele Jorden for at advare jer, I lever i Tidernes ende; børn, kom tilbage til Os, hør Vore Kald;” (Marts 1989)

“Min Moder, som også er din Moder, beskytter dig, vejleder dig og hjælper dig; datter, velsign Hende; ophør aldrig med at bede;” (26. marts 1989)

“Jeg, jeres Hellige Moder, går uden ophør i forbøn for jer alle hos Faderen for jeres frivillige overgivelse til Ham, og for at I må blive gjort fuldkomne;” (10. marts 1990)

“Jeg, jeres Hellige Moder, er ved at forberede jer til at møde Herren; Jeg underviser jer i jeres åndelige vækst; Jeg fylder jer med nådegaver for at hjælpe jer og opmuntre jer; forstå, at I lever i en særlig tid i disse dage, det er dagene forud for Herrens Komme, det er åbningen af den sti, hvor Herren vil komme; disse dage er en forberedelse for jeres Konges nedstigning” (15. maj 1990)

Himlens dronning

Har du nogensinde tænkt over, hvilken rolle Maria spiller i Herrens Frelsesplan, efter Hendes jordiske liv var fuldbyrdet? Ingen forklarer det bedre end Herren. Dette er et uddrag af en Sang, som Herren har givet os direkte fra Himlen. Den hedder “Emmanuels sang”, og blev givet til Vassula for at hun kunne dele den med verden, den 11. november 1993.

Min Gud, Min Gud!
hvem er det, der opstår som daggry
og glitrer i tusmørket som en morgenstjerne?
hvem er det, som er skønnere end månen,
er smykket med solen
og med en Port vidt åben i Sit Hjerte?

”Hun er Himlens Dronning,
Hun er Min Moder og jeres Moder,
den skønneste af kvinder, smuk som Himlen,
strålende som Min Herlighed, enestående i sin Fuldkommenhed,
Min Sjæls Fryd,
Hun er Kvinden, som bærer en krans af tolv stjerner på Sit Hoved,
Min Herligheds Kar, et Genskær af Mit Evige Lys;
Hun er den, hvis tilstedeværelse i Mine Sale
overstråler alle de andre stjernebilleder tilsammen;
Hun er den, der bar det Sande Lys,
Ordet, som blev kød, og som levede iblandt jer,
Hun er Nåde over Nåde,
og salmedigterens Lifligste Sang;
Hun er årsagen til Min Glæde,
Min Ære og Min Stolthed,
Hun er Porten til Himlen,
Den som viser Sine børn
vejen til Mit Rige,
Hun er Mit Mesterværk,
Hun er den, der Trøster Den, der Trøster jer,
Jeres Frelsers Medfrelser,
Min Helligånds Brud;

”datter, Jeg vil ikke hvile Mig,
ikke før end Jeg også har taget dig ind i Min Moders Hus,
ind i det Værelse, hvor Hun undfangede Mig,
for at vise også dig Hendes Skønhed,
da skal alle mysterierne, som syntes at være som et dyb af gåder for dig,
pludseligt, som et lyn,
blive åbenbaret, også for dig, Min elskede,
og du vil forstå, hvorfor Kvinden klædt i Solen
nu kommer ned fra Mit Hof til jer alle i denne mørke tid;
lad dine øjne, Min due, se fremad,
dit blik konstant være lige frem;

Kvinden klædt i solen

(Dette budskab blev modtaget fra 20 – 26. marts 1996. Marias Bebudelsesdag var 25. marts 1996.)

Jeg er din tjener, og Jeg er her for at tjene Dig.
Majestæt, uden dig er jeg ingenting.
Min sjæls ægte tilfredshed,
jeg lytter.

Min elskede, kom og lær: hvem har ophøjet Mig mest? Jeg vil fortælle dig, hvem som har ophøjet Mig mest: den Nye Eva; ja! Kvinden klædt i solen, og med månen under sine fødder, med en krans af tolv stjerner om Sit Hoved; 1 for Jeg, som har skabt himlen og alt, som er i den, og Jorden og alt det, der er på den, og havet og alt, hvad der er i det,2 har sat Hende over alle disse ting; 3

Himlens Dronning er altid i nærheden af den Allerhøjestes Trone; Hendes Navns storhed er ikke mindre end højden af himlen over Jorden; Hendes Navn er svøbt ind i en kappe af lys; lad hele verden bøje deres knæ for Hende, som bærer dette Hellige Navn:

Guds Moder;

i hendes Ubesmittede skød herliggjorde Hun Mig ved at modtage Mig, det rene Lam, og blev en helligdom for Helligdommen; kom og syng en ny sang til Hendes ære, lad alle, som lever på Jorden, ære Hendes Rene Hjerte, Alteret i hvilket Jeg blev undfanget og også blev Gud – Menneske; 4 ingen har forherliget Mig så meget som Kvinden klædt i solen;

ja! Hun er så fantastisk smuk i Sin fuldkomne Kærlighed, at alle øer, bjerge, bakker, dale og kilder bøjer sig dybt, når Hun går forbi dem: i dag såvel som i går, når den Mest Ærlige Kærlighed går over Jorden, ledsaget af Mine Engle, hvis øjne aldrig ophører med at beundre den Beundringsværdige, den Helligste af alle Jomfruer, forundret over Skønheden i Min Faders Mesterværk, når Hun vandrer over Jorden, griber Hun Kærlighedsfuldt ind, og besvarer jeres indtrængende bønner.

lad Mig fortælle jer: Mit Hellige Hjerte er jeres himmel; skabninger, Mit Hellige Hjerte, som så mange af jer fornægter og afviser,er jeres Himmel; jeres Paradis, jeres Kongerige; jeres Arv, Stedet–hvor–I Hviler i al Evighed; så kom nærmere til dette Hjerte, der sådan elsker jer, og Jeg vil fra Mit Hjerte udøse utallige velsignelser ind i jeres hjerte, gøre jeres sjæle smukke som våren, forvandle jeres sjæl til et elfenbenstårn, en himmel kun for Mig; hvordan kan nogen som helst tvivle på Min Kærlighed? oh, elskede, hver gang I tvivler på Min Kærlighed, formørkes solen i Min sorg …

i dag ønsker Jeg i Min store Kærlighed at vise jer Min Moders Hjerte, 5

6 ”O Min Faders Mesterværk! O Jahves enestående Mesterværk! Min Hellige Ånds Brud! Mit Strålende Tabernakel! Dit Hjerte, Elskede af Den Elskende, 7 er Ét med Vort! Dit Hjerte er Min indhegnede have, en forseglet uudtømmelig kilde; dit Hjerte er en Kilde, der gør haverne frugtbare; dit Hjerte, Beundringsværdige, er Min Trone, på hvilken Jeg er blevet æret; Hjerte af Mit Hjerte som Jeg kronede i Vort Nærvær og i nærvær af hele Mit himmelske hof, 8 hvordan kan nogle af Mine skabninger afvise Dit Hjerte? 9 Du, som er styrkens Ark, helt klædt i dyder, Min Nye Sang, 10 Min Harpe, Min Højborg, i hvem himlens og Jordens Skaber er henrevet af Din storhed, Du som står i Vort Nærvær, og altid står i nærheden af alle, som påkalder Dig; og alligevel, hvordan kan det være, at mennesker er faldet så lavt og har taget en vildledende vej for at benægte Dit Hjerte?”

har I ikke hørt, skabning, at Jeg er Hendes Hjertes Hjerte? Hendes Sjæls Sjæl, Hendes Ånds Ånde? har I ikke hørt, at Vore To Hjerter er forenet til Ét? tænk på Mit Frelsende Hjerte, tænk på Hendes Med–Frelsende Hjerte, betragt Mit Hjertes Glæde, som stiger op som daggry og oplyser Jorden i dens mørke, betragt Dronningens Hjerte, der skinner over menneskeheden mere lysende i Hendes stråleglans end alle stjernebilleder tilsammen; mere strålende end solen; strålende som Min Herlighed på grund af Hendes enestående fuldkommenhed; betragt jeres Guds Tabernakel; betragt og værdsæt højt, som Jeg værdsætter Min Trone.

spørg ikke: ”hvordan kan det være, at den Allerhøjeste har bygget Hende sådan en høj trone i Sine Himmelske Sale?” se, Jeg har ikke kun udset Hende til at være Dronning over Mine Engle og Mine skabninger, men Jeg har udset Hende til at være Min Trone; himlens og Jordens Dronning er Tronen for kongernes Konge, for Jeg, Alles Herre, har anbragt hende som den første i Mit Hellige Hjerte:

født til at blive Min Herligheds Krone, født til at være det Sande Lys, Kar som blev legeme og blod og menneske af Davids æt, født til at være Min ære og Min stolthed, Ånden sagde sammen med Mig og Faderen:

”Maria fuld af nåde, Vi er med dig; Vi vil ikke skjule nogen af Vore hemmeligheder for dig, Vort Åndedrag vil være dit åndedrag, ren udstrømning af Vor Herlighed, Maria, Vort billede af Vor Godhed, Vi giver dig Vor Fred i Dit Hjerte; i dette fuldkomne Hjerte skal Jeg, Sønnen, triumfere; Vort Hjerte vil være Dit Hjerte, en brændende ild af guddommelig kærlighed; Vor Sjæl vil være Din Sjæl, 11 en ærefrygtindgydende skat, et Paradis for Os; Vor Ånd vil være Din Ånd; ja, for enhver, som er forenet med Os, er en ånd med Os;”

dette er Hende, som Vi så højt begunstiger, Hende som så mange afviser, på trods af at Hun er salve for jeres øjne, balsam for jeres sår, den barmhjertige bøn til jeres Evige Fader for jeres indtrængende bønner; Den som beder for jer, og jeres sjæls talsmand.

elendige mennesker … Min Helligånds Brud er Templets Tempel, de svage og elendiges lovede land, som reflekterer Mit evige Lys; trøsteren, som trøster jeres Trøster, en trøster for jer i jeres sorger … hvad har menneskene at sige? hvad kan et menneske sige i sit telt? hvordan kan han opdage noget som helst himmelsk i sit fordærvelige legeme, når hans legeme er nedtynget af synd, og opdage, hvad Min Faders almægtige Hånd har gjort? Menneske, du behersker dit sind uden noget lys, uden forståelse;

menneske, åben dit hjerte i dag, så alle de mysterier, der forekom dig ubegribelige, vil blive åbenbaret for dig af Mit trefoldigt Hellige, Guddommelige Lys, og du vil forstå, hvem Kvinden klædt i solen er: hele din væren vil blive løftet, og dit hjerte vil blive fyldt med jubel og være i henrykkelse, når sløret vil blive løftet fra dine øjne for at se det Velsignede Hjerte over alle velsignede hjerter, den Allerhelligste af helgener, det Uforlignelige Hjerte, brændende med ubegrænset kærlighed, en flammende ild så lysende;

derpå, Min ven, vil du forstå, hvad Dyd er, og hvordan Jeg, Gud, blev Gud– Menneske i dette Dydige Jomfruelige Hjerte; du vil se din Frelsers Moder, profeternes Moder, disciplenes Moder, nådegavernes Moder, Triumfens Moder, Moder til ubegrænset nåde, den uforlignelige Frelses Moder; Vingårdens Sande Vinstok, Vejen til Vejen, som leder alle og enhver til Mig, Porten vidt åben til himlen for alle og enhver at komme ind ad og få evigt liv;

– har I ikke bemærket, hvordan Mit Hjerte smelter og altid ynder Hendes Hjerte? hvordan kan dette Hjerte, som bar jeres Konge, nægtes noget som helst, Hun beder Mig om? alle troende velsigner Hendes Hjerte, for ved at velsigne Hendes Hjerte velsigner I Mig;

Majestætisk og henrivende vil I med det samme kalde Hende, når I kommer til at kende hende; så løft dit blik, skabning, ved synet af Hendes Hjerte og Jeg lover dig, du vil aldrig holde op med at vokse i stråleglans; dit hjerte vil blive løftet ind i Hendes Hjertes varme, og, bankende med fryd og helt opfyldt af glæde, vil du gå ind i Hendes Hjerte som en, der går ind i et kærlighedens hav, eftersom Hendes Hjertes rigdomme er lige så omfattende som Havet, der strømmer imod dig og du til dette Hav; himlens og Jordens Rigdomme ligger allesammen i Hendes Hjerte, og de findes der, og de kan blive alt for dig!

stå op, skønt natten stadigvæk dækker dit sind og hjerte! stå op, og løft dit blik mod Hendes Hjertes strålende lys, som så mange profeter ønskede at se i deres tid, men ikke fik set; stå op, og syng en ny lovsang til den Allerhelligste Treenigheds Lovsang, syng og sig: ”brødre! søstre! Kom, og bliv i nåde omsvøbt af Nådens Kappe; kom, og bliv dækket af Dronningens Lys; kom, og lad os blive overskygget af Hende, som var overskygget af Helligånden;” har I ikke hørt, hvordan alle folkeslag vil komme til Hendes Lys, og at konger vil komme til Hendes opgående strålende lys, når Hendes Hjerte til slut vil sejre sammen med Mit? et mysterium for de rige i hjertet, men for de fattige og ydmyge en Velsignelse, de sådan har længtes efter

O kom! før floderne af synd flyder over jer! kom ind i denne Ark,12 som kan frelse jer; vær ikke ligesom jeres forfædre i Noahs dage, som ikke ville lytte; kom ind i Arken og I vil blive frelst fra syndens stormfulde vand, og fra at omkomme i syndens floder; kom, og bliv Formidlerens lovede barn som en følge af den hengivenhed, I vil have for Hende.

I jeres hengivenhed for Hende vil I også vie jer selv til Mig; alle andagter, som ærer Hendes Hjerte, vil forstærkes og stige op til Mig, eftersom Vor forening er så fuldkommen; I jeres hengivenhed for Hendes Hjerte vil alle Mine forordninger blive bedre forstået i hendes Lys, fordi dine skridt vil blive vejledt af Hendes Hjerte, eftersom din hånd vil blive taget af Hende selv, som er Nådens Trone; hvor velsignede I vil blive ved at gentage jeres hengivenhed til Hendes Hjerte!

kom til Hende, som er så Velsignet, som viser Sin Moderlige Kærlighed til Sine børn ved at vise dem vejen til himlen; kom til jeres Frelsers Med–Frelser, hvis Hjerte, brændende af Kærlighed, blev ofret for at blive gennemstukket for jeres skyld; kom, og ær dette Hjerte, brændende som en Lampe, der lyser indeni og udenfor nær Mit Hjerte.

hvis I siger: ”vi har ikke brug for Hendes Hjerte”, så må I vide, at i virkeligheden siger I: ”vi har ikke brug for Herrens Hjerte!”, lær, svage mennesker, at Mit Hellige Hjerte og Min Moders Rene Hjerte er så forenede, at disse To Guddommelige Hjerter i deres fuldkomne forening bliver Ét; sandelig siger Jeg jer, hvis I anerkender Hendes Hjerte, vil I ikke alene anerkende Mit Hjerte, men også Faderens; har Jeg ikke sagt, at Jeg er i Faderen og Faderen i Mig? hvis Jeg er i Faderen og Faderen er i Mig, så er Mit Hjerte også i Faderens, og Hans Hjerte er i Mit; at sige, at Vi ikke er uadskillelige og Én, det er at benægte Mine Ord; bliv ikke slave af jeres ånd, og bliv ikke overtalt af verdens argumenter;

fortæl Mig, hvilken skabnings hjerte er som Marias Hjerte? der er ingen magen til Marias Hjerte; fuldkomment fra begyndelsen, uplettet fra fødslen13 og fuldt af Nåde, en nåde, der overgik Mine Engles nådegaver; det er derfor Mine Engle i deres vrimmel spørger hinanden:

”hvem er det, bag Hendes slør?”;

”hvorfor bukker bjergenes toppe sig dybt ned og hilser Hende, når Hun går forbi dem?”;

”hvem er det, der er uden en plet i Sit Hjerte og så velbehagelig for Gud?”;
”har I set, hvordan alle Guds skabninger sænker deres blik, når Hun går forbi?”;

”hvem er Hun, som ved Sin Nåde er som et springvand, der får haverne til at blive frugtbare, dette levende vands kilde?”;

”hvem er Hun, med et Hjerte så rent af guddommelig kærlighed, som stræber efter Gud dag og nat, nat og dag, i fuldkommen enhed med den Allerhøjeste?”;

”hvem er denne Jomfru, som er så ydmyg over Sin store rigdom af dyder og nådegaver, at den højeste Guds Øjne aldrig forlader Hende?”;

mange af Mine Engle forblev tavse i beundring, de manglede ord …

det er i dette Hjerte, i dette Dyb af nåde, at Jeg udfoldede Min kraft; Skaberen af himlen og Jorden, Skaberen af nåde, fandt Sin himmel i himlen, Sin nåde i nåden, for at komme på en slaves betingelser; Jeg kom til Forunderlig Ydmyghed14 for at tjene og ikke for at blive betjent; Jeg, Forløseren af hele menneskeheden, den lovede Messias, kom til det fuldkomne billede af Mit Hellige Hjerte for at dele sorgerne, glæderne, lidelserne, martyriet, underne, forræderierne, dødskvalerne, piskningen, gennemboringen, og korsfæstelsen; sammen sonede Vore Hjerter;

hvert eneste øjeblik, Min Hellige Moder tilbragte på Jorden, var en fuldkommen lovsang af kærlighed, næstekærlighed, ydmyghed og renhed; en skat fra Mine skatte; Jeg kom til dette Hellige Hjerte, billede og afglans af Mit Hellige Hjerte, for at blive Gud–Menneske, så at Jeg skulle følge Hendes skridt15 og Hun senere skulle følge Mine; 16 Jeg har sagt, at Hun og Jeg delte alting hele vejen til Korset;

Vor forening var så inderligt fuldkommen, at Vi ikke behøvede talens brug, for det blev alene udtrykt i Vore Hjerter; Mine ord og Mine tanker behøvede ikke at blive båret til Hende i Mit fravær; i Min Helligånds enestående kraft var alt kendt for Hende, I Hendes jomfruelige Hjerte vidste Hun alt, eftersom Hun besad Gud, og Gud besad Hende; på denne måde var Hendes daglige brød den Evige Faders Vilje;

oh skabninger! Min Sjæl er fuldstændig forfærdet over, at så mange af jer afviser Hendes Hjerte! og Mine Engle skælver for den dag, da Jeg vil erklære mennesker skyldige! men for dem, som ærer Hende og elsker Hende, vil Porten til Hendes Hjerte være åben, så I kan træde ind i himlen; og Jeg vil sige til jer, som elsker og ærer Hende: ”kom! jeres kærlighed til Hende var så stor på Jorden, at I i dag må komme ind i jeres værelse og bøje jer foran Mit Hellige Tempel17 ;”

skabninger, dette Store Tegn18 på himlen, Kvinden klædt i Solen, der holder dæmonerne paralyseret af frygt, dette Store Tegn, der oplyser himlenes forfærdelige Mørke19 er ikke nogen anden end Min Moder; i modsætning til mørket har Jeg ophøjet den Allerhelligste Jomfru til at blive en Søjle af blussende ild om natten for jer alle, for at vejlede jeres skridt, og en Sol om dagen for at oplyse jeres frygtelige mørke;

– den dag, Jeg blev undfanget af Helligånden i Hendes jomfruelige Moderliv, blev alle dæmoner paralyseret af frygt, medens en stor himmelsk hærskare i himlen på samme tid sang: ”Ære være Gud i den højeste himmel, og på Jorden fred for mennesker, der har Hans velbehag;” således steg Jeg ned fra himlen til himlen, fra Min Trone til Min Trone …

ja, der hvor enhver dyd blomstrede, bedårede det Mit Hellige Hjerte ved duften af Hendes fuldkomne Kærlighed; Min Fuldkomne Moders Hjerte er uovertruffet og helt og holdent elskeligt … hendes Hjerte var lige siden Hendes Uplettede Undfangelse en uafbrudt bøn, en bodens røgelse, en uafbrudt tilbedelse af Gud; dette er Min Vingård,20 som Min Faders magtfulde Hånd kultiverede, så den Sande Vinranke skulle slå Sine rødder i denne jord;

kom til jeres Velsignede Moders Hjerte, som er lige så lyst som dagen; kom, og modtag Hendes gaver, som er utallige og som stråler ud fra Hendes Hænder; Mit Hjerte, som er fuldt af nåde og sandhed, blev legeme i dette Jomfruelige Moderliv, fuldt af nåde og sandhed; og nu vil Vore To Hjerte, der er forenede til Ét, besejre Bitter Plage, ikke med fysisk styrke, heller ikke med en bevæbnet styrke, men gennem kærlighed og offer;


3 Tegnet på dette er, at Hun står på månen.

4 Jesus tilføjede ”også” fordi Han tillige var Gud.

5 Jeg følte, at Jesu Hjerte smeltede af kærlighed, da Han sagde ordet ”Moder”.

6 Med et højt råb talte Jesus til Vor Frue.

7 Jeg forstod ”Elskede” betød Den Elskede Treenighed.

8 Pludselig blev Kristus Stemme lavere, den blev bedrøvet.

9 Jesus var på samme tid både bedrøvet og forbavset.

10 Jeg forstod, det betød den Nye Eva.

11 Sjæl skulle forstås som liv, som i Lukas 1:32 9:24.

12 I vor Velsignede Moders Hjerte.

13 Hun var undfanget ubesmittet.

14 Vor Velsignede Moder.

15 Da Jesus var et barn, fulgte Han Sin Moder.

16 Jeg forstod, at Maria fulgte Jesus i hans Mission.

17 Vor Velsignede Moder er: Guds Tempel.

19 Djævelen.

20 Vor Frue.

Løb hen til jeres Velsignede Moder

3. april 1996

Min Vassula, Min lille elev af disse sidste tider, Jeg vil nu diktere dig en ny himmelsk lektion om Min Moders Hjerte …

som Jeg har sagt til dig før; Min Moders Hjerte og Mit er så forenede, at De bliver som Ét; jomfruernes Jomfru, den Helligste, nu for evigt i Himlen, Min Moder, fortsætter med i Himlen at blive udråbt som: Min Moder; 1

da Jeg, Gud, nedsteg for at blive undfanget af Helligånden og blive født af Jomfru Maria, kom Jeg ind i Min himmel! Jeg nedsteg fra den ene himmel ind i den anden, Jeg forlod den ene trone for at sidde på den anden; lige som lampen, der skinner på den hellige lysestage, fandt Jeg Hendes Hjerte, lysende indefra og udenom;

jeg blev budt velkommen ind i dette Paradis for at blive forherliget; hvad der var blevet tabt2 og vanhelliget af Eva, ville blive vundet3 og helliggjort af Jomfru Maria gennem Hendes fuldkomne lydighed og ydmyghed; og gennem denne Kvinde vil Mit Herredømme på Jorden atter engang komme; Mit Rige på Jorden vil blive grundlagt i ethvert hjerte; atter engang vil Min Ånd blive udgydt ud over jer, så overdådigt, at denne tørhed, som der er nu, vil blive forvandlet til frodigt land;

det er blevet sagt, at ved tidernes ende ville Vore To Hjerter opfostre apostle, og de vil blive kaldt: de sidste tiders apostle; de vil blive undervist af Himlens Dronning og af Mig selv til at gå ud til alle lande, for uden frygt at forkynde Guds Ord, også selv om de skulle blive gennemblødt med blod, ondskabsfuldt angrebet af Fjenderne, skal de ikke blive nedbrudt; deres tunge vil gennembore Min Kirkes fjender som et tveægget sværd, ved at afsløre deres kætteri;

de vil aldrig vakle, de vil heller ikke kende til nogen frygt, for Jeg vil forsyne dem med en modig ånd; den ødelæggende pisk vil ikke fange dem, de vil ikke efterlade nogen sten urørt; de vil fortsætte med at tale til syndere, de hovmodige talere, de store og stolte, hyklere, og Min Kirkes forrædere, de vil blive ved med at følge efter dem med Mit Kors i den ene hånd, og rosenkransen i den anden; og Vi vil stå ved deres side; de vil ødelægge kætteriet og opbygge trofasthed og sandhed i stedet for; de vil blive et middel imod giften, fordi de vil spire som knopper fra Marias Kongelige Hjerte; 4

disse sidste tiders apostle vil kalde på Gud, deres Fader, og Gud, deres Fader, vil kalde på deres ånd; de vil kalde på Maria, deres Velsignede Moder, og deres Velsignede Moder vil kalde på dem, for at de skal blive den Allerhøjestes vidner; og Helligånden vil give dem en ånd af iver for at være parate for Gud, være parate til denne Strid, den dag da den onde magts hovmodige krone vil blive trampet under fode af Kvinden, der er klædt i solen og tilbedt af alle Sine børn;

den anden Eva, som Jeg har givet tilstrækkelig styrke til at styrte Satan og hans imperium, vil knuse hans hoved med Sin hæl; dette fjendskab er ikke blot givet mellem himlens Dronning og Satan, men det er også givet mellem Hendes børn, hvis rige er i Hendes Hjerte, og Djævelens børn, som har bygget deres kongerige i ham og gennem ham, og som i jeres dage er jeres største forfølgere; mange af disse er tilbedere af Udyret og af jeres tiders akademikere og filosoffer …

Jeg har, i Min Treenige Hellighed, valgt denne ydmyge Jomfru til, ved sine fuldkomne dyder og nådegaver, at blive Kvinden, som gennem Sine fuldkomne dyder og nådegaver ville udfordre hele Lucifers kongerige, der konstant farer i flint og ryster af frygt ved lyden af Hendes Navn;

Jeg siger jer, ikke mindre end højden af himlen over Jorden er storheden, styrken og herligheden af Hendes Navn; lad alle, som lever på Jorden, nære ærbødighed for Dronningens Hjerte; Hun er aldrig nogensinde holdt op med at beskytte Sine børn fra den Ondes baghold, som i jeres tider åbenlyst har5 erklæret krig imod Mit Hellige Hjerte, og til hele hærskaren af Mine Helgener; men snart vil den Ondes herredømme bryde sammen, og hans højeste magt vil blive rykket op med rode gennem Marias magtfulde Hånd; 6

sandelig siger Jeg jer: der er hverken nogen på Jorden eller i himlen eller blandt englemagter, der er blevet givet så stor myndighed og magt over alle, som jeres Velsignede Moder, bortset fra Min Egen Magt og Myndighed; for Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Sidste, Den som er, som var, og som skal komme;

Jeg er selvtilstrækkelig, som I ved, men det er igennem Marias Uplettede Hjerte, at Min Frelsende plan begyndte, og det vil igen blive gennem dette Hellige Hjerte, at Jeg vil fuldføre Min Frelsende plan; så ær Hendes Hjerte, I som bliver rasende ved lyden af Hendes Navn, og forstå, at Hun er Mit Hellige Hjertes Glæde, Mit himmelske hofs Glæde;

Fra den dag Hun blev Undfanget, har Hendes tanker altid være forenede med Mine tanker; Hendes Hjerte var i uafbrudt bøn fuldstændigt underkastet Min Faders Vilje, en uafbrudt kærlighedens lovsang, en tilbedelse af Mig, jeres Gud, treenig, men Ét i essensen af enhed;

– i dag, i disse sidste tider, hvor kampen raser imod Vore To Hjerter 7 og imod Vore børn, som vidner om Sandheden, siger Jeg jer: løb hen til jeres Velsignede Moder, der, ligesom en høne skjuler sin kyllinger under sine vinger, også vil skjule jer under Sin Kappe;

oh … men så mange af jer er allerede fortabt, selv før I blev født, med alle de forbud mod den hengivenhed, I engang havde for Hendes Jomfruelige Hjerte! på grund af jeres menneskelige lærdomme og jeres rationalistiske bestemmelser har I indstillet jeres hjerte og liv til denne verdens liv; O slaver af Synden! Slaver af penge! Slaver af Satan! Anse jer selv for at være døde og i forrådnelse!

men nu er jeres tid for begær næsten ovre; har I ikke hørt, at Daggryets Glans8 kommer til at herske og lyse i ethvert hjerte, som har været indviet til Vore To Hellige Hjerter, hvorfra de vil opnå guddommelighed? den guddommelighed, som menneskeslægten mistede ved syndefaldet … siden synden kom ind i verden gennem ét menneske, og gennem synd, død; og dog skulle Min Frelsende plan blive udrullet af Marias Medfrelsende Hjerte, den anden Eva, som har udviklet sig til fuldkommenhed i Guds Billede, så Jeg, den Nye Adam, kunne finde Mit Paradis i Hendes Uplettede Hjerte;

vil Jeg høre fra dig nu, generation:

”mit hjerte er parat, Herre, til at lære og ære Tabernaklet, som bar Dit Hellige Hjerte; det er sandt, at jeg helt fra moderskødet er kommet på vildveje, jeg har fejlet siden min fødsel; ligesom Esau har jeg været løbet væk fra min Moder for at passe mine egne interesser, og opnået dem ved at plage andre; jeg har været afhængig af min egen styrke; jeg hadede min broder, som i modsætning til mit eget hjerte, tænkte over, hvordan han kunne glæde vor Moders Hjerte og forblive i nærheden af Hende, og i overflod modtager Hendes Nådegaver; Jeg har aldrig været som Jacob og hans efterkommere;

”Herre, mit hjerte er parat til at lære og med ære elske den Allerhelligste Helligdoms Helligdom, så ingen svig længere vil trænge ind i min ånd, som er så ondskabsfuld, og som ligesom Kain har plaget sin broder for til sidst at dræbe ham; jeg skal holde op med at forfølge dem, som tilhører Hendes Uplettede Hjerte, men i stedet for vende mig imod jomfruernes Jomfru og blive en anden lille Jakob, så at Hun i Sin gavmildhed, vil udøse uendelige nådegaver over mig fra Sit Jomfruelige og Uplettede Hjerte, så at min sjæl, som nu er Hendes, vil blive fyldt af Hendes rigdomme, og gøre mit hjerte til et skønhedens smykke i Skønhedens Smykke;

”lad mit hjerte, Herre, ønske og længes efter at betragte Din Helligdom,9 for at se Din Styrke og Myndighed, at betragte Helligåndens Kostbarheder og helt igennem blive fyldt af Helligånden; tillad ikke mere, at min sjæl, Herre, bliver draget ned til Jorden, ligesom Kain og Esau, men løft min sjæl til Hendes Allerhelligste Hjerte for også at blive hendes arving ved, som Jacob, at modtage de himmelske velsignelser;” 10

– kom, lad nu jeres tanker dreje sig om himmelske ting, så I vil blive i stand til at forstå, hvad Visdommen skjuler for jer; for dette må I ydmyge jer selv og angre; mysterierne, som har været skjult i generationer, bliver nu afsløret for jer; jeres håb om frelse er nu inden for rækkevidde;

har I ikke bemærket, hvordan Fredens Dronning i disse sidste tider vandrer over Jorden, ledsaget af Mine Engle? har I ikke lagt mærke til, hvordan hendes Uplettede Hjerte bekendtgør Mine ord til jer alle og forbereder Mit Kongerige? har I ikke bemærket, hvordan jeres Velsignede Moders Hjerte underviser sine børn og former dem Hjerte til hjerte, så at alle og enhver er parate til Mit Kongerige? har I ikke bemærket, at Hun fra Sit Hjertes Skatkammer gør jer fuldkomne i Sit Hjerte for Mig?

Jeg har givet Himlens og Jordens Dronning alle Visdommens juveler i Hendes Hjerte, og fra dette skatkammer giver Hun i overflod Sine nådegaver, for at tage jer ud af mørkets magt og forvandle jer til store helgener og apostle og store stridsfolk for at være forenet med Hende i denne store strid, som sker i jeres tider;

med Sin Moderlige kærlighed søger Himlens Dronning på alle måder at skaffe dig din frihed, så du kan vinde himlen; Hun underviser dig og minder dig om, at også du er Hendes barn, og at du gennem nåde også tilhører Helgenernes fyrstelige husstand i himlen, og at Hun også for dig har beredt en trone blandt Helgener;

– der er intet, Jeg ikke kan gøre for Mit–Hjertes-Glæde,11 fordi helt fra begyndelsen var der intet i Hende, der ville se tingene anderledes, end Min Fader, Jeg og Helligånden ville se dem; Vor12 Vilje var i fuldkommen forening med Hendes Vilje; Hendes ønsker var Vore ønsker; for Jeg er Hjertet i Hendes Hjerte, Sjælen i Hendes Sjæl, Ånden i hendes Ånd; har I ikke hørt om Vor Enhed i Hjerte, Sjæl og Ånd?

– Min natur på Jorden som Gud–Menneske var guddommelig, og alligevel var Jeg lydig og underordnede Mig Min Moder og Min Adoptivfar: Jeg tømte Mig Selv for at påtage Mig en slaves vilkår ved at acceptere døden, og du generation, har du endnu ikke forstået, at den Sande Vinstok slog Sine rødder i Min Faders Vingård,13 Helligåndens Ægtefælle; Guds Stad, 14 det Lovede Land, er også din Moder, som du skylder at ære; oh, generation, hvordan kunne jeres hjerte tage en så vildledende vej, at I ikke længere anmoder om Hendes forbøn?

har I ikke læst: Herren Gud vil give Ham Sin forfader Davids trone? 15 Himlen og Jordens Dronning er også Min Trone; Hun er jeres Konges Trone, Jeg, som fra Davids slægt blev født som kød og blod … er Herren jeres Gud, ”som skal herske over Jakobs Hus for evigt og altid, og Hans Herredømme vil ikke få nogen ende;” 16 Jakoberne af i dag er Hendes børn og apostlene ved tidernes ende og de store Helgener, der gennem Min Moders Hjerte er oprejst og formet til at være ét hjerte med Os i al evighed, for Mit Rige i deres hjerte vil aldrig have nogen ende;

vær ét:


1 Titlen: ”Guds Moder”, ”Theotokos”.
2 Eva mistede adgangen til Paradis for Sig selv og alle hendes børn.
3 Gennem Jesu Frelse og Ofre åbnedes vejen til Paradis for Maria og alle Hendes børn.
4 Jesus mener, at Maria vil forme dem.
5 Den Onde.
6 Fatimas budskab: ”Til slut vil Mit Hjerte sejre.”
7 Henviser til Åb 11: ‘De To Vidner’.
8 Jesus mener Sit Riges komme.
9 Marias Hjerte.
10 Alt dette var som en skrifte givet til os af Jesus, så vi kunne sige den.
11 Maria, Vor Velsignede Moder.
12 Den Hellige Treenighed.
13 Vor Velsignede Moder.
14 Vor Velsignede Moder.

Ær din Moders Hjerte ved at afvise det onde

9. april 1996

((Vor velsignede Moder.)

Min Vassula, lyt nu meget omhyggeligt til Mig:

Herren har, i Sin Barmhjertighed givet jer denne Skat1 direkte fra Sit Hellige Hjerte; Han har vist Sin Arms kraft ved at bringe disse gode nyheder helt ud til Jordens yderste grænser; hvis blot alle vidste, hvad Herren tilbyder jer i disse tider! men Herrens Ånd vil kun komme til de enkle og de rene af hjertet og fylde dem med Hans gaver; indtil denne dag lyser Hans herlighed på de ydmyge, og Han vil fortsætte med at sende de rige tomhændede bort …

gennem dette Budskab kalder Han jer til at leve et liv i Fred; Gud kalder på jer alle, for Han er Fader; Han kalder på jer, for at I skal forbedre jeres liv og leve helligt; Jeg, jeres Moder, velsigner alle dem, som vender tilbage til Gud, og Jeg lovpriser Ham, hvis Barmhjertighed når fra slægt til slægt, hvorimod de, som stædigt fortsætter med at stole på egne meninger, og lever et umoralsk liv, bed og fast for dem; Mit Moderlige Hjerte er sønderrevet ved deres afvisning og deres blindhed … oh, hvilke smerte, hvilke torne, der er i Mit Hjerte, Mit barn!

og du, fortsæt med at vidne i Faderens, Min Søns og Helligåndens Navn; fortsæt med at gøre Deres Navn kendt og gå hvor som helst Faderen, Min Søn og Helligånden beder dig om at gå; De vil ikke svigte dig, så stol på Dem; Min datter, Jeg er altid der, hvor Jesus er; Vi er med dig; så frygt ikke; Kærligheden vil sejre til sidst … vær ikke bange for de stolte af hjertet, for skønt de praler af deres magt, er de ingenting i Herrens Øjne; har du ikke hørt: “Alles Herre bliver ikke skræmt af fremtrædende personer, Han står ikke i ærefrygt for storhed …! 2 Ubarmhjertig dom er forbeholdt de høje og mægtige; de ydmyge vil blive omsluttet af barmhjertighed”, 3 og Han vil fortsætte med at straffe de af hjertet stolte …

i disse dage har Jesus afsløret Mit Hjerte for dig; lær, Min datter, at Jeg i Mit Hjerte har indskrevet dit navn; Jeg har gjort det samme for alle dem, som elsker Min Søn og elsker Mig;

ær Mig med ofre, ær Mit Hjerte med et barns uskyldighed, ær din Moders Hjerte ved at afvise det onde; gør det gode og bønfald din Fader i himlen om Hans Helligånds gaver;

voks i Mit Uplettede Hjerte, og Jeg vil gøre bod for alle sårene,4 der er i din sjæl, så du kan blive Jesu, din Frelsers, Glæde og tusmørke for denne mørke generation;

voks i Din Moders Hjerte, så hele din tilværelse må stråle som kostbare sten med det Lys,5 som Jeg er omgivet af, så skarer af nationer vil komme til dig, tiltrukket af din skønhed, 6 og når de spørger: ”hvem formede dig til at blive strålende som tusinde juveler?” bær da vidne og sig: ”jeg blev formet i det reneste af alle Hjerter, tog form i det samme Hjerte, hvori vor Frelser udfoldede sig og blev legeme og blod, for også at blive barn af Guds Moder; derfor er jeg i stand til at udtrykke tanker, der er den Almægtiges Gaver værdige;”

kom, og voks i Mit Hjerte, og bliv Mit Hjertes hjerte; – hent fra Mit Hjerte alle de Rigdomme, Jeg har fået fra Visdommen, så at du også kan lære at elske Faderen, Min Søn og Helligånden; på denne måde vil du blive Guds Moders barn; kom, kom og uddrag dyderne, som Jeg har fået, fra Mit Hjerte, 7 de er også for dig, Mit barn; oh, Jeg ønsker dig smuk for Min Søn, og en glæde for Faderen, Jeg ønsker dig fuldkommen for Immanuels Hjerte; Jeg vil udøse alle Mine nådegaver fra Mit Uplettede Hjerte ind i dit hjerte, Mit barn, så at også dit hjerte vil blive et alter for den Allerhøjeste, et røgelseskar fyldt med brændende røgelse, så at også du kan vandre i Nåde og Trofasthed;

Guds mysterier kan kun blive åbenbaret til de rene af hjertet, og hvis Vore To Hjerter utrætteligt søger efter syndere, er det på grund af den store kærlighed, Vi har for jer alle; oh, men så mange af jer synes ikke at forstå eller bryde jer om det, og gør nar af Vore Kald; når denne Nådens tid er ovre, vil de døde ikke komme til live igen; 8

Vore To Guddommelige Hjerter er sårede og råber til jer alle i smerte om at forbedre jer, at bede, at faste, og i sandhed elske Min Søn i det Velsignede Sakramente;

Jeg indbyder dig til at gå ind i Mit Hjerte, og Jeg vil skjule dig der, Jeg vil våge over dig og beskytte dig fra alt ondt, som omgiver dig, og fra fristelser; Jeg vil beskytte dig og løfte dig, Mit barn, fra syndens stormfulde vand og skjule dig i Mit Moderlige Hjerte; Min kærlighed og Min hengivenhed for dig er så stor, at selv englene ville ønske, at de var i dit sted; Jesu Hellige Hjerte har ikke nogen favorit, men heller ikke Mit Hjerte har nogen, Gud er retfærdig og god;

i dag, datter, og i de følgende dage vil du være i den Hellige uge for Jesu Lidelse for anden gang, 9 forstår du da, hvordan Vore To Hjerter føler over jeres splittelse … Vore To Hjertes sår er utallige; hvis Herrens hjord er delt og spredt, og landet er blevet til en ørken; hvis oprøret imod alle Guds Hellige Regler har nået dets højdepunkt, hvis Kardinal i dag går imod Kardinal, Biskop imod Biskop og præst går imod præst, er årsagen dertil, at jeres generation har afvist at lytte til Mine Ord: Jeg var sendt af den Allerhøjeste for at advare jer og blidt afhjælpe jer, 10 men indtil denne dag afviser jeres generation Os en plads i deres hjerte og tager ikke Vore Ord alvorligt; hvad I har sået, skal I høste;

Mit Moderlige Hjerte sørger over at fortælle jer dette, og mine Øjne græder Tårer over det syn, Jeg ser foran Mig, når Faderens Hånd vil falde over jer med et tordnende råb: ”nok! Nu er det nok!” og i en orkan af ild vil Han afsige dom …

Vore To Gennemborede Hjerter advarer jer stadig alvorligt, og Vi vil blive ved med at advare jer, for at I skal forandre jeres hjerter og åbne dem mod Gud; kun i Gud kan man leve, for Han er jeres daglige brød, jeres drik og jeres ånde … lad alle nu, som bor i Vore To Hjerter, vide, at meget snart vil Vore Hjerter, som er forenet til Ét, sejre og mange ting, som Vi har forudsagt, vil gå i opfyldelse;

Jesu Hellige Hjerte og Mit Uplettede Hjerte velsigner jer alle; vær Ét:


1 Budskabet: ”Sandt Liv i Gud”.

4 Dette skal forstås som ”synder”.

5 Vor Moder mener den Hellige Ånd.

6 I Vor Moders Hjerte kan vor sjæl blive forskønnet, men vi er uden fortjeneste.

7 Fra begyndelsen, skabt uden synd.

8 Det betyder, det vil blive for sent at omvende sig, når denne tid af Nåde er ovre.

9 Den Romersk Katolske Påske var fra 4 – 8 april; Den ortodokse Påske fra 11 – 15 april.

10 I Fatima? Akita?

 

O Kongelige Jomfru,
uadskilleligt forenet med Jesu Hjerte,
jeg tilbyder Dig alle verdens syndere,
som krænker Din Søn i det Velsignede Sakramente,
må de, som rammer Ham, blive tilgivet af Gud
ved Din Uskyldighed, Din Lyksalighed og Dit Søde Hjerte,
som blev Guds Helligste Tabernakel:
amen;