20. marts 1996

(Dette budskab blev modtaget fra 20 — 26. marts 1996. Marias Bebudelsesdag var 25. marts 1996.)

Jeg er din tjener,
og Jeg er her for at tjene Dig.
Majestæt, uden dig er jeg ingenting.
Min sjæls ægte tilfredshed,
jeg lytter.

Min elskede, kom og lær: hvem har ophøjet Mig mest? Jeg vil fortælle dig, hvem som har ophøjet Mig mest: den Nye Eva; ja! Kvinden klædt i solen, og med månen under sine fødder, med en krans af tolv stjerner om Sit Hoved;1 for Jeg, som har skabt himlen og alt, som er i den, og Jorden og alt det, der er på den, og havet og alt, hvad der er i det,2 har sat Hende over alle disse ting;3

Himlens Dronning er altid i nærheden af den Allerhøjestes Trone; Hendes Navns storhed er ikke mindre end højden af himlen over Jorden; Hendes Navn er svøbt ind i en kappe af lys; lad hele verden bøje deres knæ for Hende, som bærer dette Hellige Navn:

Guds Moder;

i hendes Ubesmittede skød herliggjorde Hun Mig ved at modtage Mig, det rene Lam, og blev en helligdom for Helligdommen; kom og syng en ny sang til Hendes ære, lad alle, som lever på Jorden, ære Hendes Rene Hjerte, Alteret i hvilket Jeg blev undfanget og også blev Gud — Menneske;4 ingen har forherliget Mig så meget som Kvinden klædt i solen;

ja! Hun er så fantastisk smuk i Sin fuldkomne Kærlighed, at alle øer, bjerge, bakker, dale og kilder bøjer sig dybt, når Hun går forbi dem: i dag såvel som i går, når den Mest Ærlige Kærlighed går over Jorden, ledsaget af Mine Engle, hvis øjne aldrig ophører med at beundre den Beundringsværdige, den Helligste af alle Jomfruer, forundret over Skønheden i Min Faders Mesterværk, når Hun vandrer over Jorden, griber Hun Kærlighedsfuldt ind, og besvarer jeres indtrængende bønner.

lad Mig fortælle jer: Mit Hellige Hjerte er jeres himmel; skabninger, Mit Hellige Hjerte, som så mange af jer fornægter og afviser, er jeres Himmel; jeres Paradis, jeres Kongerige; jeres Arv, Stedet-hvor-I Hviler i al Evighed; så kom nærmere til dette Hjerte, der sådan elsker jer, og Jeg vil fra Mit Hjerte udøse utallige velsignelser ind i jeres hjerte, gøre jeres sjæle smukke som våren, forvandle jeres sjæl til et elfenbenstårn, en himmel kun for Mig; hvordan kan nogen som helst tvivle på Min Kærlighed? oh, elskede, hver gang I tvivler på Min Kærlighed, formørkes solen i Min sorg …

i dag ønsker Jeg i Min store Kærlighed at vise jer Min Moders Hjerte,5

”O Min Faders Mesterværk!6 O Jahves enestående Mesterværk! Min Hellige Ånds Brud! Mit Strålende Tabernakel! Dit Hjerte, Elskede af Den Elskende,7 er Ét med Vort! Dit Hjerte er Min indhegnede have, en forseglet uudtømmelig kilde; dit Hjerte er en Kilde, der gør haverne frugtbare; dit Hjerte, Beundringsværdige, er Min Trone, på hvilken Jeg er blevet æret; Hjerte af Mit Hjerte som Jeg kronede i Vort Nærvær og i nærvær af hele Mit himmelske hof,8 hvordan kan nogle af Mine skabninger afvise Dit Hjerte?9 Du, som er styrkens Ark, helt klædt i dyder, Min Nye Sang,10 Min Harpe, Min Højborg, i hvem himlens og Jordens Skaber er henrevet af Din storhed, Du som står i Vort Nærvær, og altid står i nærheden af alle, som påkalder Dig; og alligevel, hvordan kan det være, at mennesker er faldet så lavt og har taget en vildledende vej for at benægte Dit Hjerte?”

har I ikke hørt, skabning, at Jeg er Hendes Hjertes Hjerte? Hendes Sjæls Sjæl, Hendes Ånds Ånde? har I ikke hørt, at Vore To Hjerter er forenet til Ét? tænk på Mit Frelsende Hjerte, tænk på Hendes Med-Frelsende Hjerte, betragt Mit Hjertes Glæde, som stiger op som daggry og oplyser Jorden i dens mørke, betragt Dronningens Hjerte, der skinner over menneskeheden mere lysende i Hendes stråleglans end alle stjernebilleder tilsammen; mere strålende end solen; strålende som Min Herlighed på grund af Hendes enestående fuldkommenhed; betragt jeres Guds Tabernakel; betragt og værdsæt højt, som Jeg værdsætter Min Trone.

spørg ikke: ”hvordan kan det være, at den Allerhøjeste har bygget Hende sådan en høj trone i Sine Himmelske Sale?” se, Jeg har ikke kun udset Hende til at være Dronning over Mine Engle og Mine skabninger, men Jeg har udset Hende til at være Min Trone; himlens og Jordens Dronning er Tronen for kongernes Konge, for Jeg, Alles Herre, har anbragt hende som den første i Mit Hellige Hjerte:

født til at blive Min Herligheds Krone, født til at være det Sande Lys, Kar som blev legeme og blod og menneske af Davids æt, født til at være Min ære og Min stolthed, Ånden sagde sammen med Mig og Faderen:

”Maria fuld af nåde, Vi er med dig; Vi vil ikke skjule nogen af Vore hemmeligheder for dig, Vort Åndedrag vil være dit åndedrag, ren udstrømning af Vor Herlighed, Maria, Vort billede af Vor Godhed, Vi giver dig Vor Fred i Dit Hjerte; i dette fuldkomne Hjerte skal Jeg, Sønnen, triumfere; Vort Hjerte vil være Dit Hjerte, en brændende ild af guddommelig kærlighed; Vor Sjæl vil være Din Sjæl,11 en ærefrygtindgydende skat, et Paradis for Os; Vor Ånd vil være Din Ånd; ja, for enhver, som er forenet med Os, er en ånd med Os;”

dette er Hende, som Vi så højt begunstiger, Hende som så mange afviser, på trods af at Hun er salve for jeres øjne, balsam for jeres sår, den barmhjertige bøn til jeres Evige Fader for jeres indtrængende bønner; Den som beder for jer, og jeres sjæls talsmand.

elendige mennesker … Min Helligånds Brud er Templets Tempel, de svage og elendiges lovede land, som reflekterer Mit evige Lys; trøsteren, som trøster jeres Trøster, en trøster for jer i jeres sorger … hvad har menneskene at sige? hvad kan et menneske sige i sit telt? hvordan kan han opdage noget som helst himmelsk i sit fordærvelige legeme, når hans legeme er nedtynget af synd, og opdage, hvad Min Faders almægtige Hånd har gjort? Menneske, du behersker dit sind uden noget lys, uden forståelse;

menneske, åben dit hjerte i dag, så alle de mysterier, der forekom dig ubegribelige, vil blive åbenbaret for dig af Mit trefoldigt Hellige, Guddommelige Lys, og du vil forstå, hvem Kvinden klædt i solen er: hele din væren vil blive løftet, og dit hjerte vil blive fyldt med jubel og være i henrykkelse, når sløret vil blive løftet fra dine øjne for at se det Velsignede Hjerte over alle velsignede hjerter, den Allerhelligste af helgener, det Uforlignelige Hjerte, brændende med ubegrænset kærlighed, en flammende ild så lysende; derpå, Min ven, vil du forstå, hvad Dyd er, og hvordan Jeg, Gud, blev Gud-Menneske i dette Dydige Jomfruelige Hjerte; du vil se din Frelsers Moder, profeternes Moder, disciplenes Moder, nådegavernes Moder, Triumfens Moder, Moder til ubegrænset nåde, den uforlignelige Frelses Moder; Vingårdens Sande Vinstok, Vejen til Vejen, som leder alle og enhver til Mig, Porten vidt åben til himlen for alle og enhver at komme ind ad og få evigt liv;

– har I ikke bemærket, hvordan Mit Hjerte smelter og altid ynder Hendes Hjerte? hvordan kan dette Hjerte, som bar jeres Konge, nægtes noget som helst, Hun beder Mig om? alle troende velsigner Hendes Hjerte, for ved at velsigne Hendes Hjerte velsigner I Mig;

Majestætisk og henrivende vil I med det samme kalde Hende, når I kommer til at kende hende; så løft dit blik, skabning, ved synet af Hendes Hjerte og Jeg lover dig, du vil aldrig holde op med at vokse i stråleglans; dit hjerte vil blive løftet ind i Hendes Hjertes varme, og, bankende med fryd og helt opfyldt af glæde, vil du gå ind i Hendes Hjerte som en, der går ind i et kærlighedens hav, eftersom Hendes Hjertes rigdomme er lige så omfattende som Havet, der strømmer imod dig og du til dette Hav; himlens og Jordens Rigdomme ligger allesammen i Hendes Hjerte, og de findes der, og de kan blive alt for dig!

stå op, skønt natten stadigvæk dækker dit sind og hjerte! stå op, og løft dit blik mod Hendes Hjertes strålende lys, som så mange profeter ønskede at se i deres tid, men ikke fik set; stå op, og syng en ny lovsang til den Allerhelligste Treenigheds Lovsang, syng og sig: ”brødre! søstre! Kom, og bliv i nåde omsvøbt af Nådens Kappe; kom, og bliv dækket af Dronningens Lys; kom, og lad os blive overskygget af Hende, som var overskygget af Helligånden;” har I ikke hørt, hvordan alle folkeslag vil komme til Hendes Lys, og at konger vil komme til Hendes opgående strålende lys, når Hendes Hjerte til slut vil sejre sammen med Mit? et mysterium for de rige i hjertet, men for de fattige og ydmyge en Velsignelse, de sådan har længtes efter

O kom! før floderne af synd flyder over jer! kom ind i denne Ark,12 som kan frelse jer; vær ikke ligesom jeres forfædre i Noahs dage, som ikke ville lytte; kom ind i Arken og I vil blive frelst fra syndens stormfulde vand, og fra at omkomme i syndens floder; kom, og bliv Formidlerens lovede barn som en følge af den hengivenhed, I vil have for Hende.

I jeres hengivenhed for Hende vil I også vie jer selv til Mig; alle andagter, som ærer Hendes Hjerte, vil forstærkes og stige op til Mig, eftersom Vor forening er så fuldkommen; I jeres hengivenhed for Hendes Hjerte vil alle Mine forordninger blive bedre forstået i hendes Lys, fordi dine skridt vil blive vejledt af Hendes Hjerte, eftersom din hånd vil blive taget af Hende selv, som er Nådens Trone; hvor velsignede I vil blive ved at gentage jeres hengivenhed til Hendes Hjerte!

kom til Hende, som er så Velsignet, som viser Sin Moderlige Kærlighed til Sine børn ved at vise dem vejen til himlen; kom til jeres Frelsers Med-Frelser, hvis Hjerte, brændende af Kærlighed, blev ofret for at blive gennemstukket for jeres skyld; kom, og ær dette Hjerte, brændende som en Lampe, der lyser indeni og udenfor nær Mit Hjerte.

hvis I siger: ”vi har ikke brug for Hendes Hjerte”, så må I vide, at i virkeligheden siger I: ”vi har ikke brug for Herrens Hjerte!”, lær, svage mennesker, at Mit Hellige Hjerte og Min Moders Rene Hjerte er så forenede, at disse To Guddommelige Hjerter i deres fuldkomne forening bliver Ét; sandelig siger Jeg jer, hvis I anerkender Hendes Hjerte, vil I ikke alene anerkende Mit Hjerte, men også Faderens; har Jeg ikke sagt, at Jeg er i Faderen og Faderen i Mig? hvis Jeg er i Faderen og Faderen er i Mig, så er Mit Hjerte også i Faderens, og Hans Hjerte er i Mit; at sige, at Vi ikke er uadskillelige og Én, det er at benægte Mine Ord; bliv ikke slave af jeres ånd, og bliv ikke overtalt af verdens argumenter;

fortæl Mig, hvilken skabnings hjerte er som Marias Hjerte? der er ingen magen til Marias Hjerte; fuldkomment fra begyndelsen, uplettet fra fødslen13 og fuldt af Nåde, en nåde, der overgik Mine Engles nådegaver; det er derfor Mine Engle i deres vrimmel spørger hinanden: ”hvem er det, bag Hendes slør?”;

”hvorfor bukker bjergenes toppe sig dybt ned og hilser Hende, når Hun går forbi dem?”;

”hvem er det, der er uden en plet i Sit Hjerte og så velbehagelig for Gud?”;

”har I set, hvordan alle Guds skabninger sænker deres blik, når Hun går forbi?”;

”hvem er Hun, som ved Sin Nåde er som et springvand, der får haverne til at blive frugtbare, dette levende vands kilde?”;

”hvem er Hun, med et Hjerte så rent af guddommelig kærlighed, som stræber efter Gud dag og nat, nat og dag, i fuldkommen enhed med den Allerhøjeste?”;

”hvem er denne Jomfru, som er så ydmyg over Sin store rigdom af dyder og nådegaver, at den højeste Guds Øjne aldrig forlader Hende?”;

mange af Mine Engle forblev tavse i beundring, de manglede ord …

det er i dette Hjerte, i dette Dyb af nåde, at Jeg udfoldede Min kraft; Skaberen af himlen og Jorden, Skaberen af nåde, fandt Sin himmel i himlen, Sin nåde i nåden, for at komme på en slaves betingelser; Jeg kom til Forunderlig Ydmyghed14 for at tjene og ikke for at blive betjent; Jeg, Forløseren af hele menneskeheden, den lovede Messias, kom til det fuldkomne billede af Mit Hellige Hjerte for at dele sorgerne, glæderne, lidelserne, martyriet, underne, forræderierne, dødskvalerne, piskningen, gennemboringen, og korsfæstelsen; sammen sonede Vore Hjerter;

hvert eneste øjeblik, Min Hellige Moder tilbragte på Jorden, var en fuldkommen lovsang af kærlighed, næstekærlighed, ydmyghed og renhed; en skat fra Mine skatte; Jeg kom til dette Hellige Hjerte, billede og afglans af Mit Hellige Hjerte, for at blive Gud-Menneske, så at Jeg skulle følge Hendes skridt,15 og Hun senere skulle følge Mine;16 Jeg har sagt, at Hun og Jeg delte alting hele vejen til Korset;

Vor forening var så inderligt fuldkommen, at Vi ikke behøvede talens brug, for det blev alene udtrykt i Vore Hjerter; Mine ord og Mine tanker behøvede ikke at blive båret til Hende i Mit fravær; i Min Helligånds enestående kraft var alt kendt for Hende, I Hendes jomfruelige Hjerte vidste Hun alt, eftersom Hun besad Gud, og Gud besad Hende;

oh skabninger! Min Sjæl er fuldstændig forfærdet over, at så mange af jer afviser Hendes Hjerte! og Mine Engle skælver for den dag, da Jeg vil erklære mennesker skyldige! men for dem, som ærer Hende og elsker Hende, vil Porten til Hendes Hjerte være åben, så I kan træde ind i himlen; og Jeg vil sige til jer, som elsker og ærer Hende: ”kom! jeres kærlighed til Hende var så stor på Jorden, at I i dag må komme ind i jeres værelse og bøje jer foran Mit Hellige Tempel17;”

skabninger, dette Store Tegn18 på himlen, Kvinden klædt i Solen, der holder dæmonerne paralyseret af frygt, dette Store Tegn, der oplyser himlenes forfærdelige Mørke,19 er ikke nogen anden end Min Moder; i modsætning til mørket har Jeg ophøjet den Allerhelligste Jomfru til at blive en Søjle af blussende ild om natten for jer alle, for at vejlede jeres skridt, og en Sol om dagen for at oplyse jeres frygtelige mørke;

– den dag, Jeg blev undfanget af Helligånden i Hendes jomfruelige Moderliv, blev alle dæmoner paralyseret af frygt, medens en stor himmelsk hærskare i himlen på samme tid sang: ”Ære være Gud i den højeste himmel, og på Jorden fred for mennesker, der har Hans velbehag;” således steg Jeg ned fra himlen til himlen, fra Min Trone til Min Trone …

ja, der hvor enhver dyd blomstrede, bedårede det Mit Hellige Hjerte ved duften af Hendes fuldkomne Kærlighed; Min Fuldkomne Moders Hjerte er uovertruffet og helt og holdent elskeligt … hendes Hjerte var lige siden Hendes Uplettede Undfangelse en uafbrudt bøn, en bodens røgelse, en uafbrudt tilbedelse af Gud; dette er Min Vingård,20 som Min Faders magtfulde Hånd kultiverede, så den Sande Vinranke skulle slå Sine rødder i denne jord;

kom til jeres Velsignede Moders Hjerte, som er lige så lyst som dagen; kom, og modtag Hendes gaver, som er utallige og som stråler ud fra Hendes Hænder; Mit Hjerte, som er fuldt af nåde og sandhed, blev legeme i dette Jomfruelige Moderliv, fuldt af nåde og sandhed; og nu vil Vore To Hjerte, der er forenede til Ét, besejre Bitter Plage, ikke med fysisk styrke, heller ikke med en bevæbnet styrke, men gennem kærlighed og offer;


1 Johannes Åbenbaring. 12:1.
2 Johannes Åbenbaring 10:6.
3 Tegnet på dette er, at Hun står på månen.
4 Jesus tilføjede ”også” fordi Han tillige var Gud.
5 Jeg følte, at Jesu Hjerte smeltede af kærlighed, da Han sagde ordet ”Moder”.
6 Med et højt råb talte Jesus til Vor Frue.
7 Jeg forstod ”Elskede” betød Den Elskede Treenighed.
8 Pludselig blev Kristus Stemme lavere, den blev bedrøvet.
9 Jesus var på samme tid både bedrøvet og forbavset.
10 Jeg forstod, det betød den Nye Eva.
11 Sjæl skulle forstås som liv, som i Lukas 9:24.
12 I vor Velsignede Moders Hjerte.
13 Hun var undfanget ubesmittet.
14 Vor Velsignede Moder.
15 Da Jesus var et barn, fulgte Han Sin Moder.
16 Jeg forstod, at Maria fulgte Jesus i hans Mission.
17 Vor Velsignede Moder er: Guds Tempel.
18 Johannes Åbenbaring 12:1
19 Djævelen.
20 Vor Frue