10. februar 1988

Vassula, hør Mig og skriv;

Ja, Herre.

Jeg er Ordet, Alpha og Omega; Jeg er Livets eliksir, Kærlighedens Kilde, og fra Mig blev alt til; Jeg nedsteg til Jorden som menneske for at løskøbe jer;

datter, i Kirken er der megen forvirring angående Mine Ord, som Jeg gav fra Mit Kors til Johannes og Min Moder; lad Mig frem for alt minde jer alle om, hvordan Jeg, Herren, har kronet Min Moder til Himlens Dronning;

Herre.

ja, Vassula?

Du er kommet og har præsenteret Dig selv som Gud, og Du har to gange sagt Din Hellige Moder. Herre, Du har lige erklæret, at Hellige Maria er Din Moder, og derved bekræftet titlen: “Guds Moder” Du har sagt det, Herre! En titel, som protestanterne afviser.

hvor det glæder Mig, datter, Jeg har ikke undervist dig forgæves; Jeg er glad for, du har forstået Mine Gerninger; bestræb dig på at fortsætte din læring; bed om denne evne; Jeg vil give dig opfattelsesevnen, hvis du beder Mig om det; Vassula, hør Mig igen, Jeg ønsker, Mine Ord bliver kendt;

Jeg, som er Gud, voksede i Min Moders Liv; Hun gav din Gud næring, skabning! Jeg fik føde fra Hende; Jeg, som er Ordet, elsker Hende og ærer Hende; Vassula, helt i begyndelsen gav Jeg dig en beskrivelse af Min Korsfæstelse; husker du, da Jeg sagde,” Mit blik faldt på Min Moder, Jeg så på Hende og Vore Hjerter talte:1 Jeg giver dig Mine elskede børn, de skal også være Dine børn, Du skal være deres Moder,”

Ja, Herre, men vore protestantiske brødre siger, at ordene, Du udtalte fra korset, var rent bogstaveligt ment for Johannes. Din Moder blev ’enke’, som Johannes skulle tage vare på, når Du ikke længere var til stede. De siger også, at Hellige Maria ikke er ’Guds Moder’.

og dog, Min Vassula, Skrifterne lyver aldrig; Skrifterne siger disse ord, ”Min Herres Moder”; Elisabeth, som udtalte disse ord, var inspireret af Helligånden; skriv: ”Velsignet er Du blandt kvinder, og velsignet er Dit Livs Frugt! Hvorfor skulle Jeg æres med et besøg af Min Herres Moder?”

Ordene, som Jeg sagde fra Korset, er meget dybere, end mange af jer synes at forstå;2 ær Min Moder som også er jeres Hellige Moder;

hvil dig nu i Mit Hjerte; glæd Mig ved at huske på Mit Nærvær, ær Mig, Min Vassula;

Ja, Min Gud.


1 En stiltiende forståelse; et indre samtykke mellem Jesus og Hellige Maria.
2 Jesus mener også de andre ord, som ”Min Gud, hvorfor har du forladt Mig.”