10. oktober 1990

fred være med dig, barn; tillad Mig at bruge din hånd; det er Jeg, din Jesus; det er Kærligheden, som taler til dig og spørger dig …

O kom og invadér mig!

åh, Min Vassula, Jeg skal da fylde dig … hør Mig og skriv Mit Budskab for hele verden;

fred være med jer; Kærligheden taler; Kærligheden ofrer; Kærligheden helbreder, selv skader, som synes umulige at helbrede; Kærligheden trøster dem, som ingen tager sig af; Min Kærlighed til jer er evig, og Jeg er kendt for at være trofast i Min Kærlighed;

kom nærmere … kom helt hen til Mig, idet I beder med jeres hjerte; Jeg tilbyder jer en plads i Min skole, Jeg tilbyder jer Visdom for at undervise jer i Min Kundskab; velsignet er de, som ydmygt accepterer Min Vejledning og tager Mine Ord til hjertet;

hør Mig, Mine elskede; den Hellige Skrift siger: “for vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft,”1 og det er dette Sprog, Jeg kommer for at lære jer, det er dette Kærlighedens Sprog, som I vil høre i Min skole; og I, I som er villige til at lære, vær velsignede, vær stærke og lykkelige; frygt ikke, selvom forhindringer vil komme, stol på Mig; men ve den, der forårsager dem, de skal være nødt til at svare Mig på Dommedag!

Min Genkomst er nært forestående, og Jeg giver jer stadige tegn for at forberede jer; Kærligheden er på Vej tilbage, Jeg er på vej tilbage til jer;

– fortæl Mig, når en konge skal besøge en by, vil der så ikke være nogle forberedelser for at modtage ham? hele byen vil være på den anden ende, og kongen vil sende sine udvalgte og sit rigsråd foran sig for at forberede en vej for ham og gøre hans stier lige; han vil sende sine budbringere ud for at bekendtgøre sit komme; han vil bede dem om at råbe med kraftig stemme: “her er jeres Konge, jeres Konge kommer med sit Hjerte i Hånden for at byde jer det! Barmhjertigheden læner sig nu ned fra himlen og fra Sin Trone; Han har forbarmet sig over jer;”

det er derfor, at Jeg inden Min Genkomst sender jer Alliancens Ark foran Mig, Jeg sender jer Kvinden fra Apokalypsen, den anden Eva, som vil knuse slangens hoved med sin hæl; foran Mig sender Jeg jer: Min Moder for at åbne en bred hovedvej og jævne den i denne ørken; Jeg sender jer Himlens Dronning, Døren til Himlen for at forberede jer og skole alle jer, som stadig ligger i støvet, til at komme frem og stifte fred med Mig, jeres Konge, inden Min Store Genkomst; Jeg sender jer Fredens Dronning, for at tærske fra det ene hjørne af Jorden til det andet og samle jer en efter en;

Jeg sender jer inden Min Store Genkomst Mine tjenere, profeterne, for at minde jer om Min Lov og om, at I skal vende jer bort fra jeres onde veje og leve helligt og for at meddele jer om hændelser, inden de finder sted;

Jeg sender jer Mine engle for at minde jer om Min Hellighed, Min Storhed og Min Herlighed; Jeg sender jer Mine talerør for at råbe og proklamere Min Helligånds Bryllup fra jeres hustage; Jeg vil ikke blive træt af at kalde på jer for at ægte Mig; Jeg vil ikke tabe modet, hverken over jeres fjendtlighed eller jeres tørhed;

Jeg vil søge efter jeres hjerte, og som en ung mand, der ægter en jomfru, vil den Ene, som I sårede hele tiden, ægte jer; og i Min Kærlighed skal Jeg få jer til at erstatte Tornene, som omkranser Mit Hjerte, med en Blomsterkrans; og som en brudgom, der bærer sin bryllupskrans, vil også Jeg bære den, fordi denne krans vil blive Min Sejrskrans; det vil være Belønningen for Min Barmhjertighed …

generation, Jeg skal gøre jer til Mine; Jeg skal løfte jer op og bære jer, ligesom en brudgom bærer sin brud ind i sine rum, og i Min Evige Kærlighed skal Jeg bære jer ind i Mit Hellige Hjerte og gøre jer til Mine for evigt;

snart, meget snart nu, skal Jeg flænge himlene og komme ned med fuld kraft! hvis I fuldt ud kunne forstå, hvad Jeg mener, ville I ikke spilde jeres tid og være sløve, I ville være i konstant bøn til Mig; for pludseligt og ligeså hurtigt som et lyn skal Jeg komme ned i en altfortærende flamme og afsløre alt, som har været skjult fra jer; Jeg skal med Min Finger udpege alle dem for jer, som ærede Mig med tomme ord og aldrig tjente Mig med det sprog, Jeg havde lært dem: Mit Kors’ Sprog, Kærlighedens Sprog, Sproget, der lærer jer ting ud over menneskelig forståelse;

Jeg skal åbenbare Kain’erne for jer, hvis sprog ikke er Mit Sprog, men de rige købmænds og handelsmænds sprog; bed for disse Kain’er, døm dem ikke, brug jeres tid i bøn for dem, tillad ikke jeres tunge at fortale sig;

– vær ikke én af dem, der siger til Mine seere: “se ikke visioner” og til Mine profeter: “profetér ikke”; lad Mit Rigsråd forberede Min Vej for Mig; ingen profeti kom nogensinde fra menneskers initiativ; når Mine seere og profeter taler for Mig, er det af Nåde, de gør det og ved Min Helligånd, som fylder dem, berører dem og åbner deres munde for at gentage Mine Ord; Jeg skal fortsætte med at minde jer om Sandheden gennem Mine talerør, selv om I kender Sandheden; Jeg vil blive ved med at åbenbare Mine planer for Mine tjenere, profeterne, og i visioner vise Mine seere Min Storhed; lad Mine udvalgte og foretrukne sjæle være frie til at forberede Vejen for Mig, jeres Konge; lad dem fuldføre deres vidnesbyrd;

Jeg sender jer Mit Himmelske Hof for at profetere i disse Tiders slutning i jeres æras ødemark, for at omvende jer inden Min Store Dag kommer; forstå, at Jeg ikke kun kommer ned med Barmhjertighed, men også for at holde Dom; Jeg fortæller ikke Mine budbringere, at de kun skal kalde på de retfærdige, Jeg fortæller dem, at de også skal kalde på de uretfærdige, de fattige, de svage, jeres samfunds udstødte og alle dem, de møder på gaderne, til at komme og fylde Min skole; Jeg ønsker at kalde på alle dem, der aldrig søgte Mig og heller ikke kendte Mig, til at komme og blomstre i Mit Hus, for det er Barmhjertighedens og Nådens Tid;

så lad alle dem, der ser jer, se og stirre på jeres forvandling, lad det vise sig i jeres ansigter og ved jeres hjertes varme, at I har gået i Min Skole, og at I er Mine elever og Jeg jeres Mester; lad dem i jeres øjne se genspejlingen af alt det, som I har bevidnet, lad dem se mærkerne af Mine Sår på jeres legemer; og hvis nogen spørger jer, hvordan I modtog dem, fortæl dem da, at I modtog dem i jeres Mesters venners Hus, hvor Han først modtog dem … så løft jeres kors og følg Mig;

Jeg, Jesus Kristus, Guds elskede Søn og Frelser, blæser Mit Åndedrag over jer og velsigner jer alle og efterlader Kærlighedens Suk på jeres pander; gå i fred og vær ét i Mit Navn;

(Budskab fra vor Velsignede Moder.)

fred være med jer; I Guds røgelse, fat mod, for Jeg er med jer; Jeg er med jer, og med Mine utallige engle omslutter Jeg jer for at beskytte jer; Jeg kommer ned med Mine helgener for at vejlede jer;

Jeg er Himlens Dronning; Jeg er Fredens Dronning; Jeg er Moderen til jeres Frelser; Jeg er Den, som går forud for Herrens komme; Jeg er Den, som åbnede en bred hovedvej for jeres Frelser for at stige ned til Jorden, og igen i dag sender den Allerhøjeste Mig for at udrette og jævne en Sti til Hans Genkomst;

selvom Satan bruger mennesker til at forsinke Mit Arbejde og lægger hindringer i vejen, frygt ikke; Herren er Almægtig og til sidst vil Vore Hjerter sejre; stol på Hans vældige Styrke for Han kan rykke bjerge op med rode og smelte klipperne; intet kan standse Hans Magtfulde Hånd;

– hvad ser I ovenover jer? se op over jeres hoveder, hvad Herren løfter; Herren løfter over jer Sit Store Kærligheds- og Barmhjertighedsbanner: Han kommer for at helbrede jer med Sine kærtegn og nære jer med glæder; Han kommer for at påføre jer Sin vidunderlige velduft af Myrra; Han kommer for at lindre jeres sår med Sin Ømheds balsam; Han kommer ned for at udgyde Sin olie over jer, generation, og salve jer; Kongen vil bringe jer ind i Sine Værelser for at trøste jer og tørre jeres tårer bort; ligesom Han vogter jer som sin øjensten; og I, vil I til gengæld gengælde Hans Kærlighed? tilbyd Ham jeres hjerte og jeres vilje;

– mange af jer har glemt Guds veje, I er drevet bort som taget af en strøm i en sø ind i en pøl af sløvhed; forurenet med materialisme skiftede I kurs, og fra hellighed og den rette Sti er I blevet ledt lige ind i djævelens net og i løvens gab! I har ikke fulgt det Kostbare Blods mærker, som Jesus efterlod Sig som pejlemærker for jer at følge; nej, I har fulgt de forurenede vejmærker, som Satan har sat op til jer; vejmærker, som alle ledte til ørkenen, hvor der ikke ville være nogen til at tage sig af jeres sår og ingen til at trøste jer; og hvor I ville dø;

jeres generation forsømte at påskønne Guds store Kærlighed; det er derfor, jeres lande er i brand af egoisme, af gudløshed og af Satans raseri; og stadigvæk indtil denne dag er hans hånd løftet for at slå jer og sætte alle lande i brand; på grund af jeres ateisme og jeres fordærv har I indhyllet jer i dødens ligklæder; I har indhyllet jeres allerkæreste i en sky af flint; fra oven kalder Jeg i smerte jer alle til at stifte fred med Gud og forsone jer med jeres familier;

når I under en pilgrimsrejse kommer og beder, kommer I så med et rent hjerte? er I holdt op med at gøre det onde? er I i fred med jeres næste? har I skriftet og inderligt angret jeres synder? har I velsignet jeres fjender og tilgivet dem? har I gengældt ondt med kærlighed? er I virkelig parate til at møde Herren med jeres hænder fulde af gode gerninger?

– velsign dem, der forfølger jer, og bed for dem, døm dem ikke; vedbliv at bede, for til hvilken nytte er jeres ofre, hvis jeres hjerte ikke er tilgivende og bærer nag? hvor er så jeres hellighed? rens jer og lev i Guds Lys og i Guds Kærlighed; vær et sandt vidne for Evangeliet ved varmen og lysets glød i jeres hjerte; vær et vidne for Jesus ved at bære Hans Kors med Ham; vær et vidne for Kirken ved at være vedholdende i jeres tro og være forenet med Kristi Stedfortræder; tillad aldrig jeres tunge at fortale sig; vær fuldkommen, som Herren er fuldkommen; lad det vise sig, at I virkelig er de første frugter af Guds store Kærlighed; lad ethvert øje bevidne jeres gode opførsel og vide, at det er fordi, I er den Allerhøjestes børn; lad også Hans Fem Sårmærker blive set på jeres legeme, lad dem være tegnet på, at I er Hans elever og Han jeres Guddommelige Mester; lev Vore Budskaber og vær som sædekorn til at sprede dem; lad jeres råb om kærlighed gå ud over hele Jorden og til verdens ender;

Jeg velsigner enhver af jer, og Jeg takker jer for at give Mig jeres tid; gå i fred;


1 1. Kor 1:18.