6. august 1991

(Rhodos)

Frels os alle, Jesus! Vent, min Herre,
på at alle dine børn når at omvende sig,
inden Din Dag kommer!
Din Trone stiger snart ned iblandt os,
men er vi alle rede?

Tillad Din Flod,
hvis strømme opfrisker tørre byer,
at flyde i os. Herre, gennemvæd os.
Invadér os; belejr os,
og når Du er i os,
kan Dine Byer aldrig falde!
Helliggør Din bolig; guddommeliggør os.

den Salvede velsigner dig og beder dig indtrængende om at bede; fortvivl ikke;1 Jeg vil give jer tid nok til at forbedre jer, men vil din generation forstå? vil de være villige til at ændre deres liv? Mit barn, du må tænke på de daglige krænkelser, der bliver begået mod Mig; hvor længe skal jeres Salvede krænkes? … har du noget at sige Mig, datter? Jeg hører ingenting fra dig,

Nåde! vi behøver nåde
for at komme tilbage til Dig, ligesom jeg.
Jeg vidste intet om Dig og om,
hvor meget krænkede jeg Dig, min Herre, ikke før Du af nåde kom til mig.

så bliv ved med at bede for dine brødre; Jeg sagde: det vil ikke blive så slemt for Sodoma som for denne generation; husker du Nineve? de var på randen af en stor katastrofe, men de lyttede til Jonas, Mit talerør, og fra den højeste til den laveste … alle fastede, angrede og gav løfter om at ændre deres liv og leve helligt; “stil jer ved vejene og se jer om, spørg efter de gamle stier,”2 søg Sandheden; datter, saligt det menneske, som følger Mit råd; lad Mig fortælle dig én ting mere, Jeg, den Salvede vil omspænde jer alle med Min Ild og fortære jer for at give jeres sjæl et nyt liv; Jeg har kun lidt tid tilbage nu; disse Tider af Barmhjertighed og Nåde er næsten ovre; Jeg skjuler ikke Mine Planer, og Jeg gemmer heller ikke Mit Ansigt, Jeg åbenbarer Mit Ansigt som aldrig før;

og I, Mine elskede, jeres pligt er at gå ud og sprede disse Budskaber om den Anden Pinse, og hvad Ånden lærer;

(Senere:)

Min Ånd er med din ånd; Jeg fylder dig; åh Vassula af Mit Hellige Hjerte, husk altid disse ord:

Vejen til Mit Kors
er mærket med Mit Blod
;

og enhver, der villigt går denne vej, velsigner og salver Jeg; du bliver jaget for Min Skyld, frygt ikke, Jeg er dig nær og ved din side for at opmuntre dig; – du bliver fordømt, men det er kun af verden; – for Min Skyld vanæres du af menneskers læber, fryd dig! for det blev Jeg også! har Jeg ikke sagt, at intet menneske er større end Sin Mester? du er en nar i dit folks øjne,3 men det samme var Jeg, din Konge; når de pisker dig på Vejen til Golgata, vil dit blod blandes med Mit, hvilken større begunstigelse kan Jeg tilbyde dig end at gøre dig til endnu et levende krucifiks til Min Ære? når Jeg ser, at dine fødder er lige ved at snuble, løfter Jeg dig og lægger dig på Mine Skuldre ligesom et lam; kom; sammen med Mig vil du altid være i sikkerhed;

Jesus, Du er mit Håb,
min Styrke, min Glæde og min Sang;
Jeg vil altid søge ly
i Dit Hellige Hjerte.


1 Jeg følte, at på en eller anden måde ville mine bønner ikke være nok, heller ikke bønnerne fra de andre, som bad, fordi vi var så få.
2 Jer 6:16
3 Mange græsk ortodokse teologer og munke gør nar af mig.