3. juni 1993

Herre?

Jeg Er; læs dine byrder af på Mig, Mit barn …

Mine ører er trætte af at høre på de gudløses råben, deres onde tunger hitter på den ene løgn efter den anden om mig.

dine falske anklagere vil stå ansigt til ansigt med Mig en dag … Jeg er på din side, har du ikke bemærket det? alle deres anklager vil rinde bort som spildevand! stå op! stå op og læg dine hænder på de syge, og Jeg vil helbrede dem; tal! og lyden af Mine Ord i din mund vil få deres ånd til at falde ind i Min omfavnelse;1 læn dig op ad Mig, Jeg har givet dig Min Fred, så bliv i denne Fred; frygt ikke nu … se,

Jeg er Opstandelsen

men denne verdens fyrste er Døden; døm ikke dine forfølgere, så Jeg ikke må dømme dig på Dommens Dag; Sjæl-af-Min-Lidelse, Jeg, Herren, viser dig de skridt, Jeg har taget under Min Lidelse; eftersom du tjener Mig, må du følge Mig; hvad ønsker du, Jeg skal sige: ”følg Mig, men ikke i Mine Fodspor?” det går ikke — den, der tjener Mig, vil følge i Mine Blodige Fodspor … det er igennem Min Finger, at du oprejser de døde;2 de som endnu ikke ser Mine undere, er dem, som Mit Rige har overhalet og efterladt3 bag sig;

Min ven, Min lille ven, se hvor meget Jeg har fodret dig med Himmelsk Manna; og Jeg, din Gud, vil blive ved med at give dig næring; intet menneske vil skubbe Min Hånd væk fra din mund; Jeg vil være din Styrke for at fuldbyrde Min Plan gennem din svaghed; Jeg forbereder jer alle på Mit Rige; skriv:

verden afviser i dag Vore To Hjerter, din Hellige Moders Hjerte og Mit Hellige Hjerte; tiden, I lever i nu, er Barmhjertighedens tid; Jeg har allerede forklaret jer,4 hvad der vil ske, når det sjette segl bliver brudt; så hør Mig nu og skriv:

straks efter at Vore To Hjerter har fuldført deres vidnesbyrd,5 vil Jeg bryde det syvende segl, og derefter vil der blive en frygtindgydende stilhed,6… i denne stilhed vil verdens mennesker tro, at de har besejret Vore To Hjerter, og de vil glæde og fryde sig7 og fejre begivenheden, for de vil tro, at de er blevet af med Vore To Hjerter, som har vidnet igennem Vore talerør, idet det, de bevidnede, blev en plage for deres ører og en plage for deres interesser og onde hensigter;

så vil stilheden pludseligt blive afbrudt, når Min Dag kommer, og ve de urene! ve dem, som ikke har angret, deres lig vil fylde denne ørken som affald, denne ørken, de selv har dannet; så vil Min engel fylde røgelseskarret, han har holdt foran Min Trone og fylde det med ild fra alteret, og kaste det ned over Jorden;8 og mens alle vil iagttage det, vil et voldsomt jordskælv komme, og Jordens elementer vil gå i brand og falde fra hinanden;9 mange vil flygte til bjergene for at skjule sig i huler,10 og mellem klipperne, vil de kalde på Mig, men Jeg vil ikke lytte, de vil udfordre Mig og vanhellige Mit Hellige Navn og sige til bjergene og klipperne, ”fald over os, og skjul os for Hans Åsyn, som sidder på Tronen, og for Lammets vrede”11 for Min Dag vil komme, og hvem kan da overleve den? Og de, der overlever, vil falde på knæ, fyldt af frygt og vil kun prise Mig deres Gud12 … så vil den Nye Himmel og den Nye Jord13 komme; 14verdensherredømmet vil blive Mit Rige, og Jeg skal herske i ethvert hjerte; thi verden,15 som var, er forsvundet; sjæl, Mit Rige vil begynde i dine dage;


1 At falde i Ånden. (Det er sket mange gange på møderne.)
2 Åndeligt; gennem omvendelser.
3 Gået forbi dem.
4 Se budskaber 18. februar 1993.
5 Jeg tror, det betyder, at tiden er inde for Herrens dag.
6 Joh. Åbenbaring 8:1
7 Joh. Åbenbaring 11:10
8 Joh. Åbenbaring 8:5
9 2. Peters brev 3:12
10 Joh Åbenbaring 6:15
11 Joh. Åbenbaring 6:16
12 Joh. Åbenbaring 11:13
13 Joh. Åbenbaring 21:1
14 Joh. Åbenbaring 11:15
15 Joh. Åbenbaring 21:4