9. april 1996

(Vor velsignede Moder.)

Min Vassula, lyt nu meget omhyggeligt til Mig:

Herren har, i Sin Barmhjertighed givet jer denne Skat1 direkte fra Sit Hellige Hjerte; Han har vist Sin Arms kraft ved at bringe disse gode nyheder helt ud til Jordens yderste grænser; hvis blot alle vidste, hvad Herren tilbyder jer i disse tider! men Herrens Ånd vil kun komme til de enkle og de rene af hjertet og fylde dem med Hans gaver; indtil denne dag lyser Hans herlighed på de ydmyge, og Han vil fortsætte med at sende de rige tomhændede bort …

gennem dette Budskab kalder Han jer til at leve et liv i Fred; Gud kalder på jer alle, for Han er Fader; Han kalder på jer, for at I skal forbedre jeres liv og leve helligt; Jeg, jeres Moder, velsigner alle dem, som vender tilbage til Gud, og Jeg lovpriser Ham, hvis Barmhjertighed når fra slægt til slægt, hvorimod de, som stædigt fortsætter med at stole på egne meninger, og lever et umoralsk liv, bed og fast for dem; Mit Moderlige Hjerte er sønderrevet ved deres afvisning og deres blindhed … oh, hvilke smerte, hvilke torne, der er i Mit Hjerte, Mit barn!og du, fortsæt med at vidne i Faderens, Min Søns og Helligåndens Navn; fortsæt med at gøre Deres Navn kendt og gå hvor som helst Faderen, Min Søn og Helligånden beder dig om at gå; De vil ikke svigte dig, så stol på Dem; Min datter, Jeg er altid der, hvor Jesus er; Vi er med dig; så frygt ikke; Kærligheden vil sejre til sidst … vær ikke bange for de stolte af hjertet, for skønt de praler af deres magt, er de ingenting i Herrens Øjne; har du ikke hørt: “Alles Herre bliver ikke skræmt af fremtrædende personer, Han står ikke i ærefrygt for storhed …!2Ubarmhjertig dom er forbeholdt de høje og mægtige; de ydmyge vil blive omsluttet af barmhjertighed”,3 og Han vil fortsætte med at straffe de af hjertet stolte …

i disse dage har Jesus afsløret Mit Hjerte for dig; lær, Min datter, at Jeg i Mit Hjerte har indskrevet dit navn; Jeg har gjort det samme for alle dem, som elsker Min Søn og elsker Mig;

ær Mig med ofre, ær Mit Hjerte med et barns uskyldighed, ær din Moders Hjerte ved at afvise det onde; gør det gode og bønfald din Fader i himlen om Hans Helligånds gaver;

voks i Mit Uplettede Hjerte, og Jeg vil gøre bod for alle sårene4, der er i din sjæl, så du kan blive Jesu, din Frelsers, Glæde og tusmørke for denne mørke generation;

voks i Din Moders Hjerte, så hele din tilværelse må stråle som kostbare sten med det Lys,5 som Jeg er omgivet af, så skarer af nationer vil komme til dig, tiltrukket af din skønhed,6 og når de spørger: ”hvem formede dig til at blive strålende som tusinde juveler?” bær da vidne og sig: ”jeg blev formet i det reneste af alle Hjerter, tog form i det samme Hjerte, hvori vor Frelser udfoldede sig og blev legeme og blod, for også at blive barn af Guds Moder; derfor er jeg i stand til at udtrykke tanker, der er den Almægtiges Gaver værdige;”

kom, og voks i Mit Hjerte, og bliv Mit Hjertes hjerte; – hent fra Mit Hjerte alle de Rigdomme, Jeg har fået fra Visdommen,så at du også kan lære at elske Faderen, Min Søn og Helligånden; på denne måde vil du blive Guds Moders barn; kom, kom og uddrag dyderne, som Jeg har fået,7 fra Mit Hjerte, de er også for dig, Mit barn; oh, Jeg ønsker dig smuk for Min Søn, og en glæde for Faderen, Jeg ønsker dig fuldkommen for Immanuels Hjerte; Jeg vil udøse alle Mine nådegaver fra Mit Uplettede Hjerte ind i dit hjerte, Mit barn, så at også dit hjerte vil blive et alter for den Allerhøjeste, et røgelseskar fyldt med brændende røgelse, så at også du kan vandre i Nåde og Trofasthed;

Guds mysterier kan kun blive åbenbaret til de rene af hjertet, og hvis Vore To Hjerter utrætteligt søger efter syndere, er det på grund af den store kærlighed, Vi har for jer alle; oh, men så mange af jer synes ikke at forstå eller bryde jer om det, og gør nar af Vore Kald; når denne Nådens tid er ovre, vil de døde ikke komme til live igen;8

Vore To Guddommelige Hjerter er sårede og råber til jer alle i smerte om at forbedre jer, at bede, at faste, og i sandhed elske Min Søn i det Velsignede Sakramente;

Jeg indbyder dig til at gå ind i Mit Hjerte, og Jeg vil skjule dig der, Jeg vil våge over dig og beskytte dig fra alt ondt, som omgiver dig, og fra fristelser; Jeg vil beskytte dig og løfte dig, Mit barn, fra syndens stormfulde vand og skjule dig i Mit Moderlige Hjerte; Min kærlighed og Min hengivenhed for dig er så stor, at selv englene ville ønske, at de var i dit sted; Jesu Hellige Hjerte har ikke nogen favorit, men heller ikke Mit Hjerte har nogen, Gud er retfærdig og god;

i dag, datter, og i de følgende dage vil du være i den Hellige uge for Jesu Lidelse for anden gang,9 forstår du da, hvordan Vore To Hjerter føler over jeressplittelse … Vore To Hjertes sår er utallige; hvis Herrens hjord er delt og spredt, og landet er blevet til en ørken; hvis oprøret imod alle Guds Hellige Regler har nået dets højdepunkt, hvis Kardinal i dag går imod Kardinal, Biskop imod Biskop og præst går imod præst, er årsagen dertil, at jeres generation har afvist at lytte til Mine Ord: Jeg var sendt af den Allerhøjeste for at advare jer og blidt afhjælpe jer,10 men indtil denne dag afviser jeres generationOs en plads i deres hjerte og tager ikke Vore Ord alvorligt; hvad I har sået, skal I høste;

Mit Moderlige Hjerte sørger over at fortælle jer dette, og mine Øjne græder Tårer over det syn, Jeg ser foran Mig, når Faderens Hånd vil falde over jer med et tordnende råb: ”nok! Nu er det nok!” og i en orkan af ild vil Han afsige dom …

Vore To Gennemborede Hjerter advarer jer stadig alvorligt, og Vi vil blive ved med at advare jer, for at I skal forandre jeres hjerter og åbne dem mod Gud; kun i Gud kan man leve, for Han er jeres daglige brød, jeres drik og jeres ånde … lad alle nu, som bor i Vore To Hjerter, vide, at meget snart vil Vore Hjerter, som er forenet til Ét, sejre og mange ting, som Vi har forudsagt, vil gå i opfyldelse;

Jesu Hellige Hjerte og Mit Uplettede Hjerte velsigner jer alle; vær Ét:


1 Budskabet: ”Sandt Liv i Gud”.
2 Visdommens bog 6:7
3 Visdommens bog:6-7.
4 Dette skal forstås som ”synder”.
5 Vor Moder mener den Hellige Ånd.
6 I Vor Moders Hjerte kan vor sjæl blive forskønnet, men vi er uden fortjeneste.
7 Fra begyndelsen, skabt uden synd.
8 Det betyder, det vil blive for sent at omvende sig, når denne tid af Nåde er ovre.
9 Den Romersk Katolske Påske var fra 4 – 8 april; Den ortodokse Påske fra 11 – 15 april.
10 I Fatima? Akita?