12. april 1997

Min fred giver Jeg dig, Vassula; kom, og hør din hellige Moder: den Almægtigstes Ord er i sandhed blevet talt til dig; kom nu, du, som Guds budskab er blevet betroet til; kom, og skriv dette:

”Christos Annesti!” Alithos Annesti!1

ja, Kristus er opstået, og dette er, hvad Gud ønsker, at du siger til alle; fortæl denne døende verden, at Min Søn i sandhed er opstået; hold prædiken om en opstået Kristus, Min engel, fordi mange i din generation på grund af deres rationalisme ikke erkender denne sandhed; har I ikke læst: ”de samme mennesker praler af deres verdslige bedrifter, og de tror, de har alt, de ønsker, og at de har stor ære ved at eje verdslige kongeriger;” de er opfyldt af deres egen betydningsfuldhed i stedet for at være opfyldt af den Treenige Gud;

det er derfor, Jorden er i oprør, og der bliver udgydt så meget uskyldigt blod; men det er også tidernes tegn; Satan og hans mørke domæne kaster op på Jorden, og bringer trængsler og også splittelse ind i familier; de oprejser falske profeter rundt om i verden, der også udfører tegn og varsler, men det er for at også de udvalgte kan falde for deres forræderi; disse falske profeter bliver øst ud over jer som regn, og bringer så meget skade og så meget forvirring, Mine stakkels børn … ord og falske eder fylder deres munde, og deres profeti er som giftigt ukrudt, som nu trives i furerne på Herrens mark; deres rødder spreder sig og fremkalder nyt giftigt ukrudt;

de farlige signaler giver ekko i jeres ører, Mine børn, men I synes ikke at forstå eller opfatte disse signaler; de søger efter den vind, der vil bære deres stemmer højere op end Kong Salomons, profeten Elias eller Moses, og erklærer at de selv er umådeligt meget større2 ved at krone sig selv og spørge sig selv: ”er det ikke vidunderligt at have så megen magt?” vær advaret for ikke at blive bedraget, og må Gud velsigne jeres hjerter med dømmekraft, så Hans Herlighed, som er foran jeres øjne, drager jer ind i Sandheden;


1 På Græsk: Kristus er opstået. Svar: ”I sandhed er Han opstået”. Denne hilsen anvendes 40 dage efter, at man har fejret Opstandelsen i Påsken
2 Vor velsignede Moder giver os en advarsel om de, som erklærer sig mægtigere end Salomon, eller de som siger, at de er Elias eller Moses eller Enok. Så er der andre sjæle, der i total selvbedrag får mange til læse deres bedrag og følge dem.