4. maj 1988

(Jeg bad noget af den Hellige Rosenkrans. Måske jeg ikke beder den helt korrekt, men jeg prøver. Så beder jeg de tre bønner, Herren ønsker, vi skal bede. Jeg vil skrive dem ned, så alle kan lære dem at kende.)

Jesus?

Jeg er; modtag Min Fred; det er Jeg, Herren, frygt ikke;1

O Jesus, hvad kan jeg gøre mere?

(Jeg ønskede at stille Gud tilfreds.)

tilbed Mig! Elsk Mig! Mit Hellige Kors i Medjugorje er Levende og står i flammer; Jeg har velsignet dette område og givet Mine Nådegaver gennem Min Moder, som er forbindelsespagten til Mine Guddommelige Gerninger;2

(Gud har i de sidste par dage givet mig et syn af et umådeligt Kors på et bjerg. Dette Kors var i flammer, men ikke som om, at det var i ild og brændte; nej, det så ud, som om ilden kom indefra det og formede et Kors. En lysende ild der aldrig stoppede og aldrig fortærede.)

hør på Mig; om kort tid vil Jeg få dem, der ikke tror, til at bøje knæene på dette bjerg; Mit Hellige Kors er Levende med en Levende Flamme;3

(Jeg spurgte Herren, hvad ilden repræsenterede her, og Han sagde: “LIV“.)

Vassula, tiden er overhængende nær, umådeligt nær!

O kom, Mine elskede!

kom til Mig!4 Jeg er Vejen, Sandheden og Livet; kom til Mig nu, hvor der stadig er tid; hvor græsset stadig er grønt, og blomsterne stadig blomstrer på træerne; O kom!5 Jeg elsker jer i overflod!

Jeg har altid elsket jer på trods af jeres ugudelighed og jeres onde gerninger; skabning, hvorfor kaster I jer selv så villigt ned foran Satans fødder? skabning, vend tilbage til Mig, mens Forårsvinden stadig blæser, og der stadig er tid til omvendelse;

åh Vassula, tiden er næsten omme,6 det, der skal komme, er så tæt på jer! dette Ord, som er Levende, hvordan kan mennesker tro, de kan begrave Mit Ord?7 TROEN er blevet forvrænget og viser sig som et grimt, forkrøblet bæst,8 det er sådan, de får det til at se ud; alt det, der er guddommeligt og levende i dag, er blevet forvrænget på denne måde og får jer til at flygte fra Det, og frygte Det; hvorfor ønsker I jeres Gud stille og død?

Jeg er levende, og som levende vil Jeg handle; de kirkelige autoriteter vil altid afvise dig; Jeg blev afvist af Farisæerne, fordi de troede, de havde al magt og autoritet; de havde glemt, at de ikke kunne gøre noget som helst uden at have fået magt og autoritet ovenfra; og nu bliver disse Kains sønner ved med at glemme, at de ikke kan gøre nogen ting, med mindre Jeg giver dem magt og autoritet; Jeg er Autoriteten, var, og vil altid være i al Evighed; som det er nu, er de, der afviser Mine Guddommelige Gerninger,9 blevet blinde af deres forfængelighed, der formørker dem; det er de samme blinde ledere, som gentager Fejlen; rene og pudsede på overfladen, men helt fordærvede og døde menneskers ben indeni!

Jeg ønsker, at I omkring jeres talje bærer et Bælte, I har fået af Mig, som repræsenterer: en barnetro tro, hvilket glæder Mig; ja, lad dette Bælte blive et symbol; Jeg ønsker, I skal være barfodede; vær som munke; Jeg ønsker, I bærer Mine Klæder fra Gammel tid;

Som er, Herre?

Mine Klæder er Enkle;10

Elskede Herre, de vil måske tro, vi er en ny Sekt!

åh Vassula! så lidt du forstår! datter, Jeg vil oplyse dig og fortælle dig, hvad Jeg mener med at bære Mine Klæder fra Gammel tid; Jeg elsker dig, fordi du har opnået denne dømmekraft i dag; tvivl aldrig på Min Kærlighed; husk på Mit Nærvær;

Ja, Herre, tak, Herre Jesus.

(Her er den første af de tre bønner, Jesus anbefaler os at bede dagligt:)

Tillidsfuld Novene til Jesu Hellige Hjerte

”O Herre Jesus Kristus
til Dit Allerhelligste Hjerte
betror jeg dette anliggende…:
(nævn dit anliggende her)
Se kun på mig,
og gør så hvad Dit Hjerte
tilsiger Dig…
lad Dit Hellige Hjerte bestemme…
jeg regner med Det…
jeg stoler på Det…
jeg sætter hele min lid
til Dets Barmhjertighed…

Herre Jesus!
Du vil ikke svigte mig,
Jesu Hellige Hjerte,
jeg stoler på Dig,
Jesu Hellige Hjerte,
jeg tror på
Din kærlighed til mig.
Jesu Hellige Hjerte,
komme Dit Rige.
O Jesu Hellige Hjerte,
jeg har bedt om
mange gaver,
men om denne ene
beder jeg Dig indtrængende.
Tag den, tag den
ind i Dit Hellige Hjerte.
Når den Evige Fader ser den
dækket med Dit Kostbare Blod,
vil Han ikke afvise den.
Den vil ikke længere være min bøn,
men Din, O Jesus.

O Jesu Hellige Hjerte,
jeg sætter min lid til Dig.
Lad mig aldrig blive
gjort til skamme. Amen.”

Dette er den anden bøn, Jesus anbefalede os at bede dagligt.

Bøn til Ærkeenglen Mikael

”Hellige Ærkeengel Mikael,
forsvar os i kampen,
vær vort værn mod
djævelens ondskab og fælder.
Gue kue ham! derom beder vi ydmygt;
og du, himmelske hærfører,
nedstyrt ved Guds Kraft
til helvede Satan
de andre onde ånder,
som strejfer omkring i verden
til sjælenes fordærv.
Amen.”

Dette er den tredje bøn, Jesus anbefalede os at bede dagligt.

Den Hellige Bernhards Memorare

”Kom i hu,
nådefulde Jomfru Maria,
at man aldrig har hørt,
at den, der tager
sin tilflugt til Dig,
påkalder Din hjælp
og anråber om Din forbøn,
er blevet svigtet.
Opfyldt af en sådan tillid
tager jeg nu min tilflugt til Dig,
Jomfru over alle jomfruer
og Moder til Jesus Kristus!
Til Dig kommer jeg,
for Dig står jeg
som en sukkende synder.
Ordets Moder,
forsmå ikke mine ord,
men hør mig nådigt
og bønhør mig.
Amen.”)


1 Jeg frygter ofte, at djævelen viser sig for mig i stedet for Jesus og foregiver, han er Jesus. De gange, han gør det, opdager jeg det ret hurtigt. Så flygter han.
2 Medjugorje er en fjern landsby i Bosnien-Herzegovina, hvor Hellige Maria har vist sig hver dag for nogle teenagere fra 1981 og til idag.
3 Jeg spekulerede på, om dette ikke en dag vil blive et af de lovede tegn i Medjugorje?
4 Jesus råbte pludselig disse ord ud fra Sit Hjerte
5 Jesus, vor Frelser, tiggede.
6 Mens Jesus sagde disse ord, så jeg i et indre syn en brændende varm, dødelig, giftig, stærk vind blæse på os og på naturen, en vind, der kun efterlod død på sin vej. Alt, hvad den rørte, døde.
7 Jesus var forbløffet, mens han sagde disse ord.
8 Jeg så et grimt misdannet lille sort dyr.
9 Dette budskab og andre.
10 Jesus talte billedligt, men jeg forstod det bogstaveligt.