20. april 1992

Jahve, jeg er Din slave
og jeg vil igen i dag give Dig min vilje,
så Du må gøre med mig,
hvad Dit Hjerte ønsker.
Hvilken glæde det er at være i Din Nærhed
og at være tilladt
at spadsere med Deres Majestæt!
hvad kan jeg til gengæld give Dig
for al den velsignelse, Du skænker mig?
Jeg behøver blot at løfte mine øjne
imod Himlen, og Du bøjer Dig ned
for at lytte til mig;
og når jeg påkalder Dit Navn,
stiger Deres Majestæt
hele vejen ned fra Sin Trone,
Du, som er Hersker over Himmel og Jord,
for at være hos mig i mit værelse
og holde mig med selskab.

Jeg kommer til dig; elendighed tiltrækker Mig, fattigdom betager Mig, så bliv ikke træt af at blive rig; sæt Mig, din Gud, som et segl på dit hjerte, og Jeg vil fortsætte, Min elskede, med at bevise Min sødme imod dig;

Min Gud er god mod mig, en fæstning
når jeg er undertrykt og bagtalt,
en fæstning, når det er hårde tider.
Min Gud er mit beskyttende Skjold.
Satan vil måske gøre sit sværd skarpt
eller måske bøje sin bue og sigte
på mig, men min Gud, Min Far
så uendeligt Øm, vil være til stede
og vil få djævelen til at flygte.

giv Mig ubegrænset kærlighed, fra Himlen ser Jeg ned på jer alle for at se, om der er en enkelt, der søger Mig uden egeninteresse; hvilken fryd, hvilken glæde Jeg modtager hver eneste gang, når Jeg hører Mit Navn blive lovprist! men mange har vendt sig væk, mange er skadet af synd, lad Mit Hjerte glæde sig over fattigdom, lad Mit Hjerte glæde sig over en kærlighed uden egeninteresse; giv til Mig, datter, som Jeg har givet dig; vis dig ikke for Mig med tomme hænder;

Mine gaver er Dine, alle gaver jeg har fået, er faktisk Dine.

giv Mig ofre; vær generøs, har Jeg ikke været generøs mod dig? giv Mig nu, som Jeg har givet dig, giv Mig ofre for at mildne Min Retfærdighed;1 byg nu hvad Jeg har bedt dig om at bygge;2

O Vassula! giv Mig alt som kan stille Min tørst! hav tillid til Mig; giv dem, som venter på Mine ord, Min Kærlighedshymne, giv så alle Jordens indbyggere må høre Mit Barmhjertige Kald;3 Jeg kan ikke ignorere Mine børns påkaldelse;

Herre, jeg beder Dig om at lede mine skridt i Sandhed og i Lys.

du skal så fortsætte med at gøre tjeneste for Mig, og Jeg skal åbne din mund og fylde den med Mine Ord, for at herliggøre Mig; og igennem dig skal Jeg fremstille et synligt Billede af Mig; Jeg vil røre ved Mit folks hjerter, og selv mennesker, som aldrig har kendt Mig, vil velsigne Mig; foragt dig selv, og Jeg vil ikke afvise dig;

Jeg, Jahve, skal frelse dig;

(Senere:)

Kom tilbage til os
og bo midt i vore hjerter;
lad vore hjerter blive kaldt:
Den Trofaste By og Dit Hellige Bjerg.

lille du, Jeg giver dig Min Fred;

jeres Hellige Moders råd og påkaldelser,4 Mine smerter og skrig fra Mit Hellige Kors til verden, er forblevet ubesvaret; Vi er kommet for at give jer alt, Vor Fred og at forberede jer på jeres rejse til himlen, men Kærligheden er blevet irettesat og Fred forræderisk erstattet med sløvhed og en ondskabsfuld ånd;

Jeg gik i alle retninger og søgte med alle midler at vække jer fra jeres endeløse sløvhed og således vende tilbage til Mig for at leve Helligt, men Jeg hørte ikke en lyd fra jer; hvad mere kunne Jeg have gjort end det, Jeg har gjort? Mine venner, I har ikke taget Vore Kald alvorligt; Jeg steg ned for at tilbyde jer Mit Hjerte; Jeg har indskrevet jer i Mit Hjertes fibre, Jeg har til jer alle skrevet Min Kærlighedshymne,

– Jeg besøgte jer –

Mine Øjne strømmer over med Tårer, og vore To Hjerter er sønderrevet, fordi I ikke har fulgt Hellighedens Vej, verden gjorde nar af vore Barmhjertige Kald, og ingen lyttede virkelig;

Jeg er jeres Gud og Beskytter, fuld af Ømhed, og Jeg er kendt for hurtigt at skride ind i tider med prøvelser; men I foretrak at gå i mørkets skygger og i dødens dal; Min venlighed blev gengældt med jeres ondskab, som anklager Mig for at forsøge at frelse jer …

Min Kærlighedshymne5 til jer er konstant blevet latterliggjort, krænket og bespottet, for i jeres ånd ligger der en mørkets ånd; I høster på Bedragerens marker, for at vise verden, at Mine Hellige Ord er vanærende og uden indhold,6 men også der7 vil jeres anstrengelser være forgæves; når I vil komme til Mig for hjælp i renselsens dage, vil I kalde, men Jeg vil ikke lytte; mennesker har til hensigt at gøre Mig tavs, de lægger fælder, andre udklækker forræderiske komplotter dagen lang; de ondskabsfulde håber på at ødelægge dig, Mit barn, dig, som Jeg har valgt, og behandle dig som Jordens afskum, men Jeg har sværget, at jeg vil holde dig oppe; Jeg skal opretholde dig til Mit formål;

Jeg har fortalt dig, Mit barn, at dine forfølgere vil få tilladelse til at påføre dig betydelige sår, men det er for Min Herlighed og din renselse; Din korte livstid er ingenting, og du er blot en forbigående skygge på Jorden, og dine sår og lidelser på Jorden er blot et vindpust sammenlignet med Mine; det er Jeg, din Frelser, som har holdt din sjæl i Mine Arme, og ladet din ånd leve for Mig alene; det er Jeg, den Ophøjede Herlighed, som lægger en ny Kærlighedshymne i din mund for at synge den til verden, og smelte forhærdede hjerter;

se, du har givet Mig en dråbe eller to af dit liv, og Jeg, hvor meget har Jeg givet dig? Jeg har ladet dig drikke af de Evige Kilder fra Mit Bryst, Jeg har aldrig svigtet dig; i en vanskelig kamp vandt Jeg dit hjerte, sølle lille skabning, og gjorde dig til Min; Jeg har behandlet dig skånsomt og mildt, mere end nogen anden, på trods af din barnlige uforskammethed; Jeg, din Skaber, var betaget af din ubeskrivelige svaghed og elendighed, og du, Min skabning, var efterladt i dyb respekt for Min perfekte Skønhed og Mit blændende Lys; du er ler, og af samme ler former og danner Jeg også andre; Jeg blæste liv i dig, og i hver eneste af jer fremstiller Jeg et portræt af Mit Billede; Jeg beder jer læse: ”lær os at tælle hvor få dage vi har her på Jorden, så vi må få visdom i hjertet;”8 jeres passage på Jorden er, som Jeg sagde, en forbigående skygge, så hold fast i Mig;

– du behøver ikke at bevise din uskyld,9 Jeg, din Skaber, kender dig; Mit barn, som Jeg har valgt, vær ikke bange, kom til Mig og Jeg vil varme dig; vær ikke bange, når du forherliger Mig;

snart vil alt det ske, som Jeg har forudsagt, og når de tidligere forudsigelser vil opfyldes, vil mange ryste, når de forstår at:

Lammet som sidder på Guds Trone

virkelig har sendt en budbringer iblandt dem; en budbringer, med gode nyheder og med en Kærlighedshymne i hendes mund, for til alle lande at synge denne Nye Hymne fra den Allerhøjeste, præcis som hun har hørt den fra selve Ham, som er Kilden til den Ophøjede Kærlighed; og at du i sandhed var Min lige fra begyndelsen;


1 Jeg tøvede. Jeg vidste ikke, hvad Gud helt nøjagtig mente
2 Jeg forstod stadigvæk ikke.
3 Jeg forstod til sidst, at jeg skulle fortsætte mere end nogen sinde med at vidne, og gøre Guds Budskab kendt.
4 Jeg forstod, vor Hellige Moder fra Medjugorje
5 Det er: Budskaberne i ” Sandt Liv i Gud.”
6 Jesus henviser til disse mennesker, som har besluttet at forvride et hvert ord i disse Budskaber for at vise verden, at disse Budskaber er fordærvede og ikke fra Gud.
7 Som i andre tider med forfølgelser
8 Salme 90:12
9 Mine anklagere mødtes for i fællesskab at dømme og fordømme mig, og at dette ikke var fra Gud. De gjorde sig endog det besvær at skrive en bog imod mig. (5 mennesker).