3. november 1990

(Vor Hellige Moders Budskab.)

fred være med jer, små børn;

som en moder, der giver sine små børn mad og trøster dem, således ernærer Jeg også jeres sjæle ved at give jer Guds Ord; som en moder, der trøster sine børn, når de er ulykkelige, sådan læner Jeg Mig mod jer for at trøste jer; Jeg passer på jeres sjæle med Mine bønner; Herren er ikke langsom om at udføre, hvad Han har lovet, men venter tålmodigt på, at alle vil få nåden til at se Lyset og blive omvendte;

den Nye Himmel og den Nye Jord, som I har fået lovet, er så tæt på jer nu; i mellemtiden, mens I venter, bønfalder Jeg jer om at helliggøre jeres liv og leve helligt; Jeg ønsker at se i jer, Mine børn, en virkelig omvendelse! Enhver, der er sluppet fri af verdens dårlige vaner, men derefter tillader sig selv at blive ledt af principper, der ikke kommer fra Visdom, men fra Dårskab, kan være sikre på at falde;

Gud er Kærlighed, Han er tilgivende og langsom til vrede; Gud er den blideste Fader; undersøg jeres sjæl nu og find ud af, om I står i Hans Lys eller ej;

vær som en have for Herren, hvor Han kan nyde Sin hvile i jer og fylde Sin Sjæl med dens velduft og hvile Sit Hoved på dens grønne græs; lad Mig forvandle jeres hjerte til en smuk have for Herren, så når kongernes Konge kommer for at besøge jer, vil Han ikke vende Sine Øjne bort fra jer, men tilbyde jer at blive Sin Sjæls offer, Sit Hjertes fange;

mist derfor ikke tid, for Hans Øjne holder øje med hvert eneste af jeres skridt; Fredens Prins ledsager jer for at bede om fred, og Jeg, Fredens Dronning, bønfalder jer om at bede for fred; Satan er nu ligesom en rasende tyr, og Mit Hjerte er sygt over at se, hvad der kommer, skønt Faderen ud af Barmhjertighed ikke har vist Mig alt;

Jeg vandrer rundt omkring i hele verden for at lede efter generøse sjæle, men Jeg kan ikke finde tilstrækkelig generøsitet at frembære for Jesus og mildne Faderens Retfærdighed; enorme godtgørelser er stadig nødt til at ske; Jesus behøver generøse sjæle, som er villige til at sone for andre; det er derfor, Jeg græder; Mine Øjne opløses i tårer af Blod ved disse frygtelige syn, som Jeg ser komme;

når Jeg fortæller jer alt dette i dag, er det ikke bare for at gøre indtryk på jer eller skræmme jer, men for at bede jer om at bede for Fred; det er Gud, der for sin Kærligheds skyld sender Mig rundt i hele verden og til ethvert hus for at samle en efter en og omvende jer, inden Hans Dag kommer; kære børn, kom ikke til disse forsamlinger kun for at kigge efter tegn; hvis Jeg kommer hele vejen fra Himlen til jeres dørtærskel, er det for at bringe Herrens Fred og Min Fred; tillad Mig derfor at forvandle jeres hjerter til en smuk have for den Hellige, så at Han inde i jeres dybde må finde en ånd af hellighed, kærlighed, fred, renhed, lydighed, ydmyghed og trofasthed; så vil jeres Konge bruge alle disse dyder og bekæmpe den ondes magt;

vågn op af jeres søvn, børn, og forandr jeres hjerter; Jeg er lykkelig over at se så mange af jer faste på brød og vand, og i dag beder Jeg disse generøse sjæle om at tilføje noget mere til deres fastedage; Jeg beder jer om at angre og skrifte, kære børn; vogt jeres læber, så I ikke dømmer hinanden; tillad ikke i al jeres faste, at jeres læber bliver årsag til jeres fordømmelse; elsk hinanden; lev vore Budskaber;

jeres Konge sender jer Sin fred; Jeg vil fortsætte med at afpatruljere verden, for at bringe dem tilbage til Herren, som nu er langt væk fra Ham; Jeg behøver jeres generøse bønner, Mine børn;

Jeg velsigner jer alle, Jeg velsigner jeres familier, jeres venner og selv dem, som I bærer tungt i jeres hjerter; ja, alle er Guds børn;