21.juli 1992

Herre?

Jeg Er; Jeg giver dig Min Fred og Jeg velsigner dig; blomst, lad os arbejde; skriv:

sandelig siger Jeg dig, Jeg giver verden mange Tegn, men er de parate til at anerkende Mine Himmelske Tegn? mange taler i dag kun om, hvad de har set, og alligevel afviser de Min Helligånds tegn, som viser sig så tydeligt for jer nu; ligeledes vil Min Helligånd vise jer vejen, som Jeg har vist Mine disciple vejen, og overskygge jer alle med Min barmhjertige Kærlighed; Jeg vil vise jer alle, at Mit Navn, Jesus, betyder Han-Som-Frelser;

datter, vend dit blik imod Mig og fold dig ud, Jeg er helt igennem Gavmild; Jeg har udstyret dig med Min Kundskab, og Jeg har betroet dig Mine Interesser; din Skaber har omkranset dig med Sine Stærke Arme, så frygt ikke; Jeg vil nedstyrte dine fjender, som, i virkeligheden, er Mine fjender; din Hellige Moder er dit Forsvar; Jeg, Herren, skal gøre dig stærk nok til at bære Mine Budskaber til Jordens fire hjørner; nat og dag våger Jeg over dig, så lad ikke dit lille hjerte være bekymret, Jeg skal fra og med i dag åbne flere porte for dig; fra i dag, vil præster, biskopper og kardinaler begynde at åbne deres ører og høre Min Stemme; De vil begynde at lytte, og med en byge af nåde udøst ned over dem, som kommer fra Min Uendelige Barmhjertighed vil de begynde at forstå; og fra deres øjne vil skællene, som var dækket med Frafaldets støv, falde bort, og de vil endnu engang begynde at se Min Helligånds Herlighed, de vil modtage Mit Hellige Hjertes Uendelige Rigdomme, disse Rigdomme, som er forbeholdt jeres tider;

datter, betragt dig selv som et spædbarn, som lige nu er vænnet fra din Skaber, forbliv lille, så Jeg med lethed kan løfte dig til Mit Bryst og trykke dig mod Min Kind; al visdom fra mennesker vil forsvinde, og din generations snuhed skal sløres;

Mit Hjerte er med dig; datter, du skal fortsætte med at vidne og være Mit Ekko til denne frafaldne generation, som er lige på grænsen af sammenbrud, du vil blive Min ambassadør for Mine anliggender; Jeg vil bære dig, Mit barn, på Mine Skuldre ind i hjertet af et land, som stolede mere på list og falskhed end på Min Helligånds Åndedrag; Jeg vil nu sende dig til disse, som har taget Mig, Den Hellige, væk fra deres udsyn; Jeg vil føre dem til omvendelse og frelse, som aldrig nogen sinde er blevet hørt eller set før: Jeg skal redde dette land, skåne det og frelse det; på den dag vil de synge en sang til Mig, som vil ligne den, man synger på en bryllupsnat; Jeg vil sende dig til dem1 som en pilgrim;

”Jeg vil føre de blinde
ad ukendte veje
og lede dem ad ukendte stier;
Jeg skal vende mørket
til lys foran dem
og stenet grund til jævne stier;
disse ting vil Jeg gøre, og dem
lader Jeg ikke forblive ugjorte.2

Jeg vil komme og frelse dem;


1 Jeg forstod med det samme at Kristus mente Rusland. Jeg var inviteret til at komme der som pilgrim.
2 Esajas 42:16.