27. januar 1996

Jahve, Fader,
Du talte til mig som en Far, som en Ven,
Jeg velsigner Dit Navn trefold Helligt.

Din ømhed omfavner mig,
åbenbarer livets vej for mig,
og derefter byggede Du
Dit Palads og Din Bolig
inde i min sjæl;

Ja, lige så ømt
som en fader behandler sine børn,
har Du behandlet mig.
Som en der behandler
fint porcelæn med stor omhu,
har Du behandlet mig.

Du rejste dig fra Din Himmelske Trone.
Du rejste dig og trådte ud og nærmede
dig forsigtigt i Din Kongelige stil,
og medens Du anbragte
Din Finger på mine læber,
blinkede Du til mig og
frembragte en kilde af glæde i mit hjerte!

Jahve, min Konge, steg ned til min stue;
klædt i frygtelig glans,
i majestæt og herlighed,
min Skaber og Konge
talte til mig i enkelhed,
og efterlod mig fuldkommen forvildet, målløs og i ærefrygt
på grund af Sin Faderlige holdning.

Ser Du? Jahve, Du er min glæde
og den, der henriver min sjæl;
glæden i alle dagens timer,
min trøst, og mit hjertes Godhed.

Din Kærlighed, Jahve, er som en Kilde,
der strømmer over bjerge og ind i dale,
og giver liv selv til sten!

Du Hellige, tag mig,
og skjul mig i Dine Skyers Himmel,
væk fra denne Jords dybde.
Skjul mig i Din sky fra al uorden,
og som David engang sagde:
”uden Jahves hjælp ville jeg for længst
være gået til Stilhedens Hjem.”1

Du Hellige, store er Dine landvindinger
i mit daglige liv,
så kom, O kom Fader, kan Du ikke se,
hvordan min sjæl længes efter Dig?
kom og efterlad mig, atter engang,
tryllebundet.

du er Min Rigdoms frugt … dejlige barn, hvad betyder det for Mig at komme ind i din stue fra himmelen? hvad betyder det for Mig at stige ned fra Min Trone og besøge dig? forstår du? og hvad betyder det for Mig, Mit barn, at give dig vellugt med Min parfume? alt sammen betyder ingenting for Mig; du hørte, Jeg bankede, og du åbnede din dør for Mig; at samtale med dig er en glæde for Mig; at besøge dig og forsegle hver en time med Mit Navn, herliggør Mig; at give dig vellugt med Min Parfume grundlægger Mit Kongerige i dig;

oh, Vassula, Mit selskab med dig betager din sjæl, fordi alle ordene, Jeg hvisker i dine ører, er liv; tag imod Mit selskab og vær altid glad i Mit Nærvær, vær lykkelig over at være sammen med din Skaber og alles Fader; Visdom er for børn, så kom til Mig som et barn, også for at lege2 i Mit Nærvær; er du bange for, at Mine Ord vil vække skandale?

Jeg er sikker på, at det vil det gøre for nogle!

ethvert menneske dømmer ud fra sit eget hjertes forråd; alle Mine ord, som Jeg siger dig, er rigtige og vil blive hørt, og vil blive hørt ærligt af ham, som forstår; herlige for de, der er enkle, og for de rene af hjertet, men for sjakaler en skandale og en fornærmelse; giv aldrig djævelen et fodfæste gennem jeres rationalistiske ånd; dyrk ikke falske forestillinger, men lad jeres grundlag vokse i Min Ånd; byg jeres hus i Min Hellige Ånd, i hvem du vil blive fornyet;

kom og lær: lige meget hvor usynlig Jeg synes at være, er Jeg at finde hele vejen rundt omkring jer, og i alle de ting Jeg har skabt; den, som lever for Mig, vil leve med Mig; den, som elsker sin næste, har allerede overvundet verden, og er allerede i Min Søns fodspor, og på Hans vej til Mit Kongerige; ja, enhver, som lever i kærlighed, lever et Sandt Liv i Mig;

Jeg er din Fader før end din jordiske fader; Jeg havde omsorg for dig3 før din jordiske fader; knyt dig til Mig, så at du ikke mister Mig af syne og vanærer dig selv; adlyd Mine forskrifter, men med hjertet fyldt af kærlighed og ikke med et hjerte af sten; beslut dig for at gøre det rigtige resten af dit liv, men med glæde; beslut dig for at holde op med at undertrykke Min Nådes Hellige Ånd, som er rundt omkring dig, så at du kan indånde dit åndedrag i Ham;

mennesker, I som er født af en kvinde, ær Kvinden som er klædt i solen! svage mennesker! find trøst i hendes favn og i de samme arme, som bar Min Søn gennem ørkenen ind i Ægypten; ær Moderen, som ærede Mig med Sin elskelighed; hvorfor, har Jeg ikke givet hende stor nåde? Jeg har gjort store ting for Kvinden klædt i solen, sådan at fra den dag, hvor Min Ånd overskyggede hende, ville alle generationer prise Hende Salig; skam og vanære over dem, som holdt op med at ære Hende; Jeg glæder Mig ikke over de bemærkninger, som er kombineret med hånlige smil om Kvinden så højt æret af Mig, og Jeg vil gengælde hver og en af hans handlinger imod Min Moder;

gør jeres ånd mere ydmyg, ydmyg jer endnu mere i disse dage og afhold jer fra at skære grimasser, når det kommer dertil, at I beder om Hendes forbøn; hvem fortæller jer, at Jeg ikke vil lytte til Hende? Er jeres Moder ikke gået i forbøn i Kana? disse tegn blev udført, så at jeres ånd kunne forstå, hvad jeres ånd afviser i dag;4 dette tegn var bestemt for alle kommende tider; Kvinden smykket med solen, smykket med Min Helligånd, trefoldigt Hellig, og som opfylder verden, har rang af Guds Moder;

kom, Min datter, gør dit bedste, og Jeg vil gøre resten; Jahve i Sin herlighed velsigner dig: lad dine frugter blive mangfoldiggjort;5

Min Søns Øjnes lys, husk på, du er ikke alene; Jeg er med dig;


1 Salmernes Bog 94:17.
2 Når Gud blinker med Sit Øje til mig, er Han ”legesyg”.
3 Skaberen beslutter at skabe.
4 Gud taler kun til dem, som afviser vor Velsignede Moder og til dem, som ikke ærer hende nok.
5 Det lød som en befaling.