22. april 1990

”den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnestenen”1

Min Herre, Jesus, Du blev dengang afvist som Messias, fordi deres ånd ikke var forberedt, deres hjerter var lukkede og hårde, og alligevel viste Du dig at være Hovedhjørnestenen. I vor generation, Min Herre, bliver udgydelsen af Din Helligånd også afvist af ’bygmestrene’, og dog en dag vil Din Helligånd bevise for os alle, at Han var Hovedhjørnestenen. Ved at benægte og undertrykke Din Helligånd, som kommer til os som Påminderen, forbereder ”bygmestrene” igen deres egen undergang.

se hvordan tidligere forudsigelser er gået i opfyldelse? Sandelig har jeg sagt, at ”Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i Mit Navn, vil lære jer alting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt til jer”, men Jeg har hele tiden vidst, at kun en lille rest ville lytte og vende tilbage til Mig; disse meget få, som vil lytte til Mig, vil Jeg udstyre med Min Visdoms- og Indsigts Helligånd; ja, Jeg skal udstyre dem med Min Råds- og Kundskabsånd; og det flakkende lys, som nu er tilbage i denne verden, vil blive en levende ild;

Jeg gentager, at Min Nådes Helligånd bliver sendt ud til Jordens fire hjørner for at lære jer at blive hellige og igen oprejse jer til at blive guddommelige skabninger; Jorden skal være en kopi af himlen, og således vil Min Vilje ske; den bøn, Jeg har lært jer at bede, skal gå i opfyldelse;

Herre!
Styr os alle hurtigt væk
fra vildfarelsens sti,
måtte vi blive ét, forenet,
og leve helligt som Dine engle i himlen,
som alle sjæle, der lever i himlen
og er forenet i Din Kærlighed,
måtte også vi lige som de dele
Din Kærlighed i enhed,
så Jorden bliver et afbillede af himlen,
lad Dit Rige komme
og forny Jorden med friske ting,
lad Din Helligånd i denne anden pinse
komme hurtigt for at forny os
med en ny kærlighedsånd
og forvandle os alle til
guddommelige skabninger!
Maranatha!

fred være med dig; sandelig siger Jeg dig, at dagene kommer, hvor Mit Rige på Jorden skal blive som i Himlen; I skal ikke forblive adskilte meget længere nu under disse skyer, snart skal I alle være ét, og Kærligheden vil bo iblandt jer: dette er Mit Løfte; men, Mine elskede, denne fornyelse skal ikke komme uden prøvelser; som ved enhver fødsel vil denne fornyelse også forårsage sine fødselssmerter, men smerterne vil hurtigt blive afløst af glæde;

Jeg udøser Min Ånd over dig, generation, for at vande din ørken og lave floder af din tørre jord, ja! Jeg vil vande din ørken og forvandle den til en Have, langt om længe vil du se Mine Ords kraft og glansen af Min Skønhed; Jeg har i sinde at bringe jer alle tilbage til guddommelighed, den ene efter den anden; Jeg er jeres Håb, Jeg er jeres Tilflugt, Jeg er Den, der Trøster; Jeg Er Almægtig;

erkend Tiderne, påskøn Min Helligånds blide Åndedræt af Nåde over jer; Jeg ånder nu på jeres nationer og oprejser de døde med Min Ånd og forvandler dem til et spejlbillede af Mit Billede; Jeg oprejser nye disciple hver eneste dag, for at de skal herliggøre Mit Navn igen og forkynde med kærlighed for Kærligheden;

Jeg beder jer da, Mine elskede, om dagligt at bede for Mit andet Komme, som er den anden Pinse; bed for sjæles omvendelse, at de må omvende sig inden Mit Komme; kom til Mig, som I er, og støt jer til Mig, som Johannes, Min elskede, lænede sig mod Mig; læn også I jeres hoved mod Mit Bryst og lyt til Kærlighedens Hjertebanken, hvert hjerteslag er et råb efter Kærlighed, alt, hvad Jeg beder jer om, er at besvare Min kærlighed; elsk Mig, tilbed Mig, glæd Mig, Jeres Herre;

Jeg velsigner jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; vær ét;

(Budskaber til bedemødet i Lens, fra vor Hellige Moder. Også Budskaber til Italien og Paris.)

fred være med jer; små børn, Jeg er Kærlighedens Hellige Moder, Ordets Moder, der blev kød;

Jeg kommer til jer i disse mørke dage for at undervise jer i vejen til guddommelighed; vær vågne og helt opmærksomme, for Satan, fjenden, lusker rundt omkring jer som en brølende løve og søger enhver lejlighed til at få jer til at falde; gør modstand og bekæmp ham sammen med Mig: bekæmp ham med jeres bønner; jeres bønner er det kraftigste våben imod ham; lydighed og ydmyghed får dæmonerne til at flygte;

Gud tilbyder jer Sin Kærlighedsgave; svar på Hans Barmhjertige råb; Gud taler, og Han og Jeg kalder på jer fra Jordens fire hjørner, for at I skal omvende jer, fordi tiden er presserende; Mine små børn, forbliv små og enkle, vær Jordens salt ved at forblive små, for I er verdens lys, I er de sjæle, Vore Hjerter har forkærlighed for, … og Himmeriget tilhører børnene og de helt små;

Jeg åbenbarer Mig i dag i forskellige nationer for at vende jeres hjerte hen til det Guddommelige Lys; Jeg ønsker at genoprette jeres sjæl, Jeg ønsker at minde jer om, at I alle tilhører Faderen, og Faderen er Hellig, så også I burde leve helligt; men tab ikke modet, for Jeg er her hos jer for at undervise jer skridt for skridt, og Jeg kan forsikre jer om Vore Velsignelser; hvert skridt I tager, velsigner Vi;

Jeg ønsker også, hvis I tillader Mig det, at gøre jer til et spejlbillede af det Evige Lys, så når I møder Gud, vil I ligne et pletfrit spejl af Guds aktive kraft og et afbillede af Hans Hellighed og Hans Godhed;

i dag indbyder Jeg jer alle til at bede inderligt for Kirkens fornyelse, for Herrens andet Komme: for den anden Pinse; det er derfor, Jesus og Jeg i dag kommer til forskellige lande, for at forberede jer alle på dette Komme; bed og før et liv i tilbedelse, bed for sjæles omvendelse, så at alle må være beredte til Herrens Genkomst; Kærligheden er på Vej Tilbage, lyt og I vil allerede høre Hans Fodtrin;

det er derfor, Jeg bønfalder jer om at ændre jeres liv og kun leve for Gud og i Gud;

husk, Skriften siger:

“den, der siger,
at han er i Lyset,
men hader sin broder,
er stadig i mørket;”2

forson dig med din broder, forson dig med Gud; skab Fred med Gud, I elskede: husk på Vor Tilstedeværelse;

Jeg velsigner hver eneste af jer; vær i Fred;


1 Sl 118: 22.
2 1 Joh 2:9.