5. oktober 1988

Min Herre?

Jeg er, det er Jeg, Herren, som elsker jer alle med en evigtvarende kærlighed, Jeg er mere end nogen sinde til stede midt iblandt jer;

siden tidernes begyndelse er Jeg, Herren, hver gang mine børn begyndte at gøre oprør, steget ned gennem meget svage redskaber for at give dem Min advarsel og bringe dem tilbage til Mig; Jeg, Gud, har altid arbejdet på den samme måde; Jeg steg ned som en Hammer for at knuse klipperne ved at knuse den hårde skorpe, som dækker Min skabnings hjerte; Jeg har altid givet Mig til kende, når Min skabning behøvede Min hjælp, eller når de faldt meget dybt og er gået så tæt, de kunne, til Satans porte;

Min Vassula, igennem hele Mit Budskab om Fred og Kærlighed, kalder Jeg, Jeg kalder og råber med stor smerte på jer alle om at vende tilbage til Mig og angre; Jeg råber i denne ødemark, men Min Stemme lyder som et ekko, et ekko i tomheden … hvis I blot ville høre Mig og åbne jeres hjerter, så Jeg kan helbrede jer!

Jeg stiger ned i denne Store Ødemark for at søge efter de resterende blomster, men Jeg snubler blot over klipperne, klippe efter klippe; Jeg vender Mig om med stort håb, men Jeg finder blot torne og tornebuske, der sønderriver Mig og de få, som elsker Mig; Jeg søger efter kærlighed, men finder had; Jeg trænger til trøst, men Jeg finder ingen; Jeg tørster efter medlidenhed, men Jeg finder kun hån; Jeg finder ingen kærlighed, Jeg finder intet håb, ingen tro hos denne generation,1 fordi de er holdt op med at tilbede Mig; al Min frygt er blevet til virkelighed! O tidsalder uden nogen som helst tro! uden håb! uden kærlighed! I er holdt op med at tilbede Mig, og Mit Hellige Navn betyder ingenting for jer mere! Ja, Mit Navn er uden mening for jer … havde I fulgt Mine veje og lyttet til Mine kald, så ville hele denne ødemark ikke have været her; Jeg beder jer, som elsker Mig, om at bede for jeres brødre, som ikke elsker Mig; gentag ikke de fejl, som jeres forfædre gjorde på Oprørets dag, denne Fristelsens dag i ørkenen;

Mine grønne græsgange fra for længe siden ligger ufrugtbare og øde, og Min lille flok er blevet slået af deres egne hyrder, som har spredt dem … hvorfor udfordre Mig, hvorfor? enhver generation, som afviste Mig, er blevet straffet; men jeres sind er ondt, eftersom I ikke stopper med at narre jer selv ved at tro, I klarer jer bedre end Farisæerne og siger: ”havde vi levet dengang, ville vi aldrig have været med i deres onde gerninger, vor tro ville have frelst os!” Jeg siger jer dette i dag: ”I modtager Mig ikke meget anderledes end dengang, Jeg var iblandt jer i kød og blod, mange af jer har fordømt Mine Budskaber2 før I end vidste, hvad de handlede om!!”

datter, Jeg kom til dem i ødemarken for at fortælle dem, at Jeg var den Messias, som de ventede, men de troede Mig ikke, de afviste Mig, forfulgte Mig og korsfæstede Mig; i dag når Min Helligånd jer I jeres mørke, men I er ude af stand til at forstå Dens Gerninger på grund af jeres ulydighed og tiltrækning af synd, som har hobet sig op i jer;

jeres tidsalders ødemark overgår alle andre ødemarker; hvorfor er de overraskede og finder det oven i købet kedsommeligt og irriterende, at Min Ånd stiger ned for at oplyse dem? deres sløvhed har skabt ørken efter ørken! klippe efter klippe! hvor Jeg dog kvæles ved at iagttage, at de af Mine få blomster, som er tilbage, bliver trådt på af disse oprørske mennesker! Vassula, havde det ikke været for din Hellige Moder, som holder Min Arm væk fra at slå dem, og havde det ikke været for Min Grænseløse Barmhjertighed, ville Jeg, som også er en Gud af Retfærdighed, have slået dem for længe siden; for denne generation har skabt et nyt Sodoma og Gomorra iblandt sig selv;

de er gået så vidt, at de tror, at ulykkerne, der kommer over dem nu, kommer fra Mig; de har aldrig forstået, hvordan ondt tiltrækker ondt, og at de nu får igen af deres egen mønt;

Jeg ønsker, at alle de, som elsker Mig, vil bede, bede, bede for, at dette Oprør må komme til dets afslutning; Jeg ønsker at opmuntre Mine venner til at gå fremad med deres gode gerninger;3 Jeg velsigner alle dem, der spreder Mine frø af Fred og Kærlighed; hav tillid til Mig lige til det sidste; Jeg beder jer også indtrængende om at bede om, at Forståelsens Helligånd må oplyse jer alle; hvor længe vil de ikke forstå Skrifterne? hvor længe vil de skubbe Mine Mysterier til side? find Mine Frugter i Ordsprogenes bog; opfat, og hvis I har besvær med at opfatte, så bed om at Min Erkendelsens Helligånd må komme over jer; mange af Mine Mysterier er stadig skjulte og bliver afsløret i Mine Visdomsbøger;4

Jeg lover jer, at Kærligheden vil vende tilbage som Kærlighed og bo midt iblandt jer alle; Jeg vil genopbygge Mit Hus, Jeg vil bringe jer et Nyt Jerusalem; en By af Hæderlighed, en Trofast By, for Retfærdigheden vil sejre; kom, høst Min Afgrøde; venner, høst denne Afgrøde, Jeg har forberedt hemmeligt; forstå Mine Gerninger og udbred dem; de vil forfriske disse ørkenvinde; de vil overrisle den tørre jord og bringe livet tilbage i denne Ødemark; bed, Min Vassula, for Min Genkomst;

O Gud, ja! KOM! KOM til os! Åh Herre, vend tilbage til os!!

det vil Jeg meget snart; Min Genkomst er ikke langt borte nu; sig til alle andre, at de skal bede for Min Genkomst; Jeg, Herren Jesus Kristus, Frelseren, vil genoprette alt det, der er blevet ødelagt og stadig vil blive ødelagt; glem ikke den Store Trængsel, som Min Kirke vil gå igennem, før Jeg fornyr Hende fuldstændigt …

så Mit barn, tillad Mig at bruge dig som Min tavle; del Mit Kors af Fred og Kærlighed med Mig, din Herre; vi, os, for evigt;

Ja, Herre.

vi, os?

Ja, min Hellige Moder, for evigt.

(Budskab til gruppen som møder mig, og som det skal oplæses for:)

Min overflod af Kærlighed vil søge hver eneste af jer, Jeg er ikke langt borte fra jer, vi spiser sammen … vi gør ting sammen … så føl Mit Nærvær; kom tilbage til Mig og Jeg vil også komme tilbage til jer;5 Mit Nærvær vil blive følt af mange af jer for at opmuntre jer; hvem som helst, der søger Mig, vil finde Mig; tillad Min Ånd at vokse i jer; tag Min Hånd, børn, og vær villige til at følge Mig;

Jeg, Jesus, giver jer Min Fred, den Fred, som mangler i denne verden; Jeg har aldrig forladt jer; har Jeg ikke sagt, at Jeg altid vil være hos jer indtil tidernes ende? tro på Mit Hellige Nærvær, tro på Mit Nærvær nu, for denne Åbenbaring kommer fra Min Mund; Jeg elsker jer alle, Jeg velsigner jer alle, kom …


1 Det er ikke kun mod Gud, vi gør dette, men også imellem os selv.
2 De aktuelle åbenbaringer, syner og tegn
3 Alle de ’nye disciple’ som hjælper med oversættelser, fotokopiering og arbejdet med uddelingen af denne åbenbaring.
4 Her følte jeg mig igen som enke, og jeg råbte til Herren: KOM HERRE! Jeg længes efter Herren.
5 Mal. 3:7