15. maj 1992

Det var Dig, min Herre,
som gav mig sand undervisning
i mange af Dine Mysterier,
eftersom Du Selv opfostrede mig
og er min vejleder i Visdom.
Din Visdom fik mig
til at blive fortrolig med Dig.
”Hjælp mig at tale således,
som du måtte ønske
og udtrykke tanker,
som er Dine Gaver værdige” 1

Jeg, Jahve, elsker dig; forbliv i nærheden af Mig; forbliv nær Mig og gå med Din Fader;

gentag denne bøn efter Mig:

O Evige Fader
Kærlighedshymnens Skaber,
Konge fra begyndelsen,
Du rejste dig, Gud, for at sige noget
til alle Jordens indbyggere.

Tro mod Din Barmhjertigheds
og Dit Navns storhed,
lod Du velsignelse efter velsignelse
regne ned over os;
over havets bølger og over hele verden
har Din vellugt været

Almægtige Gud,
aldrig før har der
i vor generation været
sådanne dejlige ting
Kærlighedshymnens Skaber,
Dine Gerninger
er en prægtig udsmykning,
storslået, prydelse
til at glæde øje og hjerte.

Jeg har i sinde, Evige Fader, at lovprise Dig hele mit liv,
og synge for dig,
min Gud, så længe jeg lever;
– Amen –

og Jeg beder dig; udbred Min Kærlighedshymne sammen med Mig, din hånd i Min Hånd; lille du, gå med Mig, det behager Mig; Jeg har til hensigt i de kommende dage at overrisle Mine blomsterbede; vent Mit barn, og du skal se Min Herlighed; Min Kærlighedshymne vil vokse til en flod, og denne flod vil vokse til et hav af Kærlighed;

” Jeg skal lade disciplin stråle ud som morgenrøden, Jeg skal så udøse min lære som profeti, som en arv til alle kommende generationer”2

ja, dette er, hvad Jeg siger, Jeg, himlens og Jordens Skaber, og vid, at snart vil Mit fulde formål blive opfyldt, stad3 efter stad vil blive beboet af Mig og genopbygget;4 Jeg vil rejse jeres ruiner og genopbygge Mine altre5 et efter et; engang, når forbandelsen er hævet, så vil hele menneskeheden blive indviet til Mit Hellige Hjerte og jeres Moders Rene Hjerte;

kirken vil genopstå;


1 Visdommens bog 7:15
2 Sirak 24: 32-33
3 Det er: Sjæl efter sjæl.
4 Det er: Omvendt
5 De trofaste som blev forfulgte og såret