15. maj 1990

(Vor Hellige Moders budskab til Lens/Sion.)

fred være med jer børn;

Jeg, jeres Hellige Moder, er ved at forberede jer til at møde Herren; Jeg underviser jer i jeres åndelige vækst; Jeg fylder jer med nådegaver for at hjælpe jer og opmuntre jer; forstå, at I lever i en særlig tid i disse dage, det er dagene forud for Herrens Komme, det er åbningen af den sti, hvor Herren vil komme; disse dage er en forberedelse for jeres Konges nedstigning; bed, at alle vil være forberedte; bed, Mine små børn, inderligt for disse sjæle, som nægter at høre og nægter at se, bed til jeres Fader, som er i Himlen, på denne måde:

Barmhjertige Fader,
lad dem, som hører og hører,
og dog aldrig forstår,
høre Din Stemme denne gang,
og forstå, at det er Dig,
den Allerhelligste;
åbn øjnene på dem, som ser og ser,
og dog aldrig indser,
så de med deres øjne denne gang ser
Dit Hellige Ansigt og Din Herlighed,
sæt Din Finger på deres hjerte,
så at deres hjerte må åbnes
og forstå Din Trofasthed,
Jeg beder og bønfalder dig om
alle disse ting,
Retfærdige Fader,
så at alle nationer må blive
omvendte og helede
gennem Din Elskede Søns,
Jesu Kristi Sår;
amen;

bed Faderen om at tilgive de stædige sjæle, som nægter at høre og se; Faderen er Barmhjertighedsfuld, og Han vil se på alle Sine børn; ja, I små, I er Guds røgelse, når I beder for jeres brødres frelse; jo mere I beder, jo stærkere bliver jeres bønner;

tak Herren, som kaldte jer og med Sin Nåde lod jer høre Sit kald, så bed for dem, som nægter at høre;

tiden er kort, og mange er stadig uvidende og i dyb søvn; dagene flyver, og det volder Mit Hjerte dyb sorg, når Jeg ser ned på dagens ungdom; Kærlighed mangler … men de har heller aldrig mødt kærlighed; mange af dem modtog ikke en gang deres mors varme eller kærlighed, eftersom hun ikke havde nogen at give; verden er blevet kold, isnende kold, og forældrene vender sig imod hinanden, barnet vender sig imod forældrene af mangel på kærlighed, moderen afviser barnets bønfalden om kærlighed; verden er død for kærlighed, den ligger i et dybt mørke, fordi had, grådighed og egoisme dominerer hele Jorden til dens kerne;

Jeg er rystet over de forfærdelige syner af denne mørke verdens misgerninger og af frafaldet, som er trængt ind i selve helligdommen; katastrofer, hungersnød, lidelser, krige og plager, alt dette har I trukket ned over jer; alt, hvad der kommer fra jorden, vender tilbage til jorden; Jorden er selvdestruerende, og det er ikke Gud, som giver jer alle disse ulykker, som mange af jer er tilbøjelige til at tro; Gud er Retfærdig og særdeles Barmhjertig, men ondt fremkalder ondt,

bed meget, bed med jeres hjerte for omvendelse og frelse for jeres æra; Mine børn, bed med Mig; Jeg behøver jeres bønner; bed og Jeg skal give dem til Gud;

Jeg forsikrer jer, at Jeg er med jer, hvor I end går; Jeg forlader jer aldrig, I, som er Mine børn; Jeg velsigner jer alle;