5. maj 1992

Mit barn, Jeg giver dig Min Fred, skriv:

Jeg er jeres Konge, og Jeg er her for at sætte et Kors på panden af alle dem, der er oprigtige og som i sandhed elsker Mig; læs sammen med Mig indvielsen til Mit Hellige Hjerte,1 og medens du siger den, vil Jeg med Min Finger mærke dig med Mit Tegn; Korset vil være tegnet mellem dig og Mig; og Jeg vil elske dig af hele Mit Hjerte, og Jeg vil beskytte dig og omgive dig med Min Velduft;

indvi jer til Mit Hellige Hjerte og til jeres Velsignede Moders Rene Hjerte, så I må blive i stand til af jeres hjerter at skabe Min Have, Mit Hvilested og Mit Palads;

kom tilbage til Mig af hele jeres hjerte; kom ikke og stå foran Mig med et delt hjerte; kom til Mig, og Jeg skal efterlade en velsignelse over jer, medens I går forbi Mig; Jeg er jeres Håb, så åbn jeres mund for at påkalde Mig med jeres hjerte, og Jeg skal fylde jeres mund, så I priser og ærer Mig;

Mine sønner, Mine døtre, vær venlige mod hinanden; elsk hinanden, som Jeg elsker jer, så I på Dommens Dag må finde velvilje hos Mig; Jeg siger jer, dagene vil komme, hvor den umodne frugt ikke længere er til nogen nytte, for jeres Konge, som taler til jer i dag, vil åbenbare Sin Herlighed, og I vil se Ham ansigt til Ansigt: så velsignet er de, som er parate til at modtage Mig, de skal blive kaldt Den Højestes arvinger;

vær ét, kirken skal få nyt liv!

(Vor Hellige Moder taler.)

Mit Hjertes børn, I ser i disse dage en verden, som ødelægger sig selv og slår sig selv ud; verden ødelægger Mine børn, nedbryder dem og bringer ulykke efter ulykke i mange familier; Jordens grundvolde rystes af det onde, den satte i værk; Jeg siger jer, at så længe I fortsætter med at tillade den Onde at gøre jer til Sine slaver, vil mange blive begravet i syndens støv; Jeg beder jer, og bønfalder jer om, at begrave alt, der ikke er helligt;

hvor længe vil I tøve med at gå ud for at finde Ham, som elsker jer mest? jeres Ægtemand og jeres Skaber? Ham, som gav jer jeres frelse og Sin Arv, Riget, der er forberedt for jer siden Jordens grundlæggelse, kalder på jer hele dagen lang; I kan blive denne generations bygmestre og nybyggere; I kan blive dem, der gør denne verden bedre; tilbagebetal denne verdens skyld ved at faste, ved ofre og bønner fra hjertet;

lykkelige er de, som stifter fred; de skal blive kaldt Guds sønner; tag imod Min velsignelse;


1 Indvielsen blev dikteret til mig af det Hellige Hjerte 26. januar 1992