3. april 1996

Min Vassula, Min lille elev af disse sidste tider, Jeg vil nu diktere dig en ny himmelsk lektion om Min Moders Hjerte …

som Jeg har sagt til dig før; Min Moders Hjerte og Mit er så forenede, at De bliver som Ét; jomfruernes Jomfru, den Helligste, nu for evigt i Himlen, Min Moder, fortsætter med i Himlen at blive udråbt som: Min Moder;1

da Jeg, Gud, nedsteg for at blive undfanget af Helligånden og blive født af Jomfru Maria, kom Jeg ind i Min himmel! Jeg nedsteg fra den ene himmel ind i den anden, Jeg forlod den ene trone for at sidde på den anden; lige som lampen, der skinner på den hellige lysestage, fandt Jeg Hendes Hjerte, lysende indefra og udenom;

jeg blev budt velkommen ind i dette Paradis for at blive forherliget; hvad der var blevet tabt2 og vanhelliget af Eva, ville blive vundet3 og helliggjort af Jomfru Maria gennem Hendes fuldkomne lydighed og ydmyghed; og gennem denne Kvinde vil Mit Herredømme på Jorden atter engang komme; Mit Rige på Jorden vil blive grundlagt i ethvert hjerte; atter engang vil Min Ånd blive udgydt ud over jer, så overdådigt, at denne tørhed, som der er nu, vil blive forvandlet til frodigt land;

det er blevet sagt, at ved tidernes ende ville Vore To Hjerter opfostre apostle, og de vil blive kaldt: de sidste tiders apostle; de vil blive undervist af Himlens Dronning og af Mig selv til at gå ud til alle lande, for uden frygt at forkynde Guds Ord, også selv om de skulle blive gennemblødt med blod, ondskabsfuldt angrebet af Fjenderne, skal de ikke blive nedbrudt; deres tunge vil gennembore Min Kirkes fjender som et tveægget sværd, ved at afsløre deres kætteri;

de vil aldrig vakle, de vil heller ikke kende til nogen frygt, for Jeg vil forsyne dem med en modig ånd; den ødelæggende pisk vil ikke fange dem, de vil ikke efterlade nogen sten urørt; de vil fortsætte med at tale til syndere, de hovmodige talere, de store og stolte, hyklere, og Min Kirkes forrædere, de vil blive ved med at følge efter dem med Mit Kors i den ene hånd, og rosenkransen i den anden; og Vi vil stå ved deres side; de vil ødelægge kætteriet og opbygge trofasthed og sandhed i stedet for; de vil blive et middel imod giften, fordi de vil spire som knopper fra Marias Kongelige Hjerte;4

disse sidste tiders apostle vil kalde på Gud, deres Fader, og Gud, deres Fader, vil kalde på deres ånd; de vil kalde på Maria, deres Velsignede Moder, og deres Velsignede Moder vil kalde på dem, for at de skal blive den Allerhøjestes vidner; og Helligånden vil give dem en ånd af iver for at være parate for Gud, være parate til denne Strid, den dag da den onde magts hovmodige krone vil blive trampet under fode af Kvinden, der er klædt i solen og tilbedt af alle Sine børn;

den anden Eva, som Jeg har givet tilstrækkelig styrke til at styrte Satan og hans imperium, vil knuse hans hoved med Sin hæl; dette fjendskab er ikke blot givet mellem himlens Dronning og Satan, men det er også givet mellem Hendes børn, hvis rige er i Hendes Hjerte, og Djævelens børn, som har bygget deres kongerige i ham og gennem ham, og som i jeres dage er jeres største forfølgere; mange af disse er tilbedere af Udyret og af jeres tiders akademikere og filosoffer …

Jeg har, i Min Treenige Hellighed, valgt denne ydmyge Jomfru til, ved sine fuldkomne dyder og nådegaver, at blive Kvinden, som gennem Sine fuldkomne dyder og nådegaver ville udfordre hele Lucifers kongerige, der konstant farer i flint og ryster af frygt ved lyden af Hendes Navn;

Jeg siger jer, ikke mindre end højden af himlen over Jorden er storheden, styrken og herligheden af Hendes Navn; lad alle, som lever på Jorden, nære ærbødighed for Dronningens Hjerte; Hun er aldrig nogensinde holdt op med at beskytte Sine børn fra den Ondes baghold, som i jeres tider åbenlyst har5 erklæret krig imod Mit Hellige Hjerte, og til hele hærskaren af Mine Helgener; men snart vil den Ondes herredømme bryde sammen, og hans højeste magt vil blive rykket op med rode gennem Marias magtfulde Hånd;6

sandelig siger Jeg jer: der er hverken nogen på Jorden eller i himlen eller blandt engle¬¬magter, der er blevet givet så stor myndighed og magt over alle, som jeres Velsignede Moder, bortset fra Min Egen Magt og Myndighed; for Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Sidste, Den som er, som var, og som skal komme;

Jeg er selvtilstrækkelig, som I ved, men det er igennem Marias Uplettede Hjerte, at Min Frelsende plan begyndte, og det vil igen blive gennem dette Hellige Hjerte, at Jeg vil fuldføre Min Frelsende plan; så ær Hendes Hjerte, I som bliver rasende ved lyden af Hendes Navn, og forstå, at Hun er Mit Hellige Hjertes Glæde, Mit himmelske hofs Glæde;

Fra den dag Hun blev Undfanget, har Hendes tanker altid være forenede med Mine tanker; Hendes Hjerte var i uafbrudt bøn fuldstændigt underkastet Min Faders Vilje, en uafbrudt kærlighedens lovsang, en tilbedelse af Mig, jeres Gud, treenig, men Ét i essensen af enhed;

– i dag, i disse sidste tider, hvor kampen raser imod Vore To Hjerter7 og imod Vore børn, som vidner om Sandheden, siger Jeg jer: løb hen til jeres Velsignede Moder, der, ligesom en høne skjuler sin kyllinger under sine vinger, også vil skjule jer under Sin Kappe;

oh … men så mange af jer er allerede fortabt, selv før I blev født, med alle de forbud mod den hengivenhed, I engang havde for Hendes Jomfruelige Hjerte! på grund af jeres menneskelige lærdomme og jeres rationalistiske bestemmelser har I indstillet jeres hjerte og liv til denne verdens liv; O slaver af Synden! Slaver af penge! Slaver af Satan! Anse jer selv for at være døde og i forrådnelse!

men nu er jeres tid for begær næsten ovre; har I ikke hørt, at Daggryets Glans kommer til at herske og lyse i ethvert hjerte, som har været indviet til Vore To Hellige Hjerter, hvorfra de vil opnå guddommelighed? den guddommelighed, som menneskeslægten mistede ved syndefaldet … siden synden kom ind i verden gennem ét menneske, og gennem synd, død; og dog skulle Min Frelsende plan blive udrullet af Marias Medfrelsende Hjerte, den anden Eva, som har udviklet sig til fuldkommenhed i Guds Billede, så Jeg, den Nye Adam, kunne finde Mit Paradis i Hendes Uplettede Hjerte;

vil Jeg hører fra dig nu, generation:

”mit hjerte er parat, Herre, til at lære og ære Tabernaklet, som bar Dit Hellige Hjerte; det er sandt, at jeg helt fra moderskødet er kommet på vildveje, jeg har fejlet siden min fødsel; ligesom Esau har jeg været løbet væk fra min Moder for at passe mine egne interesser, og opnået dem ved at plage andre; jeg har været afhængig af min egen styrke; jeg hadede min broder, som i modsætning til mit eget hjerte, tænkte over, hvordan han kunne glæde vor Moders Hjerte og forblive i nærheden af Hende, og i overflod modtager Hendes Nådegaver; Jeg har aldrig været som Jacob og hans efterkommere;

”Herre, mit hjerte er parat til at lære og med ære elske den Allerhelligste Helligdoms Helligdom, så ingen svig længere vil trænge ind i min ånd, som er så ondskabsfuld, og som ligesom Kain har plaget sin broder for til sidst at dræbe ham; jeg skal holde op med at forfølge dem, som tilhører Hendes Uplettede Hjerte, men i stedet for vende mig imod jomfruernes Jomfru og blive en anden lille Jakob, så at Hun i Sin gavmildhed, vil udøse uendelige nådegaver over mig fra Sit Jomfruelige og Uplettede Hjerte, så at min sjæl, som nu er Hendes, vil blive fyldt af Hendes rigdomme, og gøre mit hjerte til et skønhedens smykke i Skønhedens Smykke;

”lad mit hjerte, Herre, ønske og længes efter at betragte Din Helligdom,8 for at se Din Styrke og Myndighed, at betragte Helligåndens Kostbarheder og helt igennem blive fyldt af Helligånden; tillad ikke mere, at min sjæl, Herre, bliver draget ned til Jorden, ligesom Kain og Esau, men løft min sjæl til Hendes Allerhelligste Hjerte for også at blive hendes arving ved, som Jacob, at modtage de himmelske velsignelser;”9

– kom, lad nu jeres tanker dreje sig om himmelske ting, så I vil blive i stand til at forstå, hvad Visdommen skjuler for jer; for dette må I ydmyge jer selv og angre; mysterierne, som har været skjult i generationer, bliver nu afsløret for jer; jeres håb om frelse er nu inden for rækkevidde;

har I ikke bemærket, hvordan Fredens Dronning i disse sidste tider vandrer over Jorden, ledsaget af Mine Engle? har I ikke lagt mærke til, hvordan hendes Uplettede Hjerte bekendtgør Mine ord til jer alle og forbereder Mit Kongerige? har I ikke bemærket, hvordan jeres Velsignede Moders Hjerte underviser sine børn og former dem Hjerte til hjerte, så at alle og enhver er parate til Mit Kongerige? har I ikke bemærket, at Hun fra Sit Hjertes Skatkammer gør jer fuldkomne i Sit Hjerte for Mig?

Jeg har givet Himlens og Jordens Dronning alle Visdommens juveler i Hendes Hjerte, og fra dette skatkammer giver Hun i overflod Sine nådegaver, for at tage jer ud af mørkets magt og forvandle jer til store helgener og apostle og store stridsfolk for at være forenet med Hende i denne store strid, som sker i jeres tider;

med Sin Moderlige kærlighed søger Himlens Dronning på alle måder at skaffe dig din frihed, så du kan vinde himlen; Hun underviser dig og minder dig om, at også du er Hendes barn, og at du gennem nåde også tilhører Helgenernes fyrstelige husstand i himlen, og at Hun også for dig har beredt en trone blandt Helgener;

– der er intet, Jeg ikke kan gøre for Mit-Hjertes-Glæde10, fordi helt fra begyndelsen var der intet i Hende, der ville se tingene anderledes, end Min Fader, Jeg og Helligånden ville se dem; Vor11 Vilje var i fuldkommen forening med Hendes Vilje; Hendes ønsker var Vore ønsker; for Jeg er Hjertet i Hendes Hjerte, Sjælen i Hendes Sjæl, Ånden i hendes Ånd; har I ikke hørt om Vor Enhed i Hjerte, Sjæl og Ånd?

– Min natur på Jorden som Gud-Menneske var guddommelig, og alligevel var Jeg lydig og underordnede Mig Min Moder og Min Adoptivfar: Jeg tømte Mig Selv for at påtage Mig en slaves vilkår ved at acceptere døden, og du generation, har du endnu ikke forstået, at den Sande Vinstok slog Sine rødder i Min Faders Vingård,12 Helligåndens Ægtefælle; Guds Stad,13 det Lovede Land, er også din Moder, som du skylder at ære; oh, generation, hvordan kunne jeres hjerte tage en så vildledende vej, at I ikke længere anmoder om Hendes forbøn?

har I ikke læst: Herren Gud vil give Ham Sin forfader Davids trone?14 Himlen og Jordens Dronning er også Min Trone; Hun er jeres Konges Trone, Jeg, som fra Davids slægt blev født som kød og blod …er Herren jeres Gud, ”som skal herske over Jakobs Hus for evigt og altid, og Hans Herredømme vil ikke få nogen ende;”15 Jakoberne af i dag er Hendes børn og apostlene ved tidernes ende og de store Helgener, der gennem Min Moders Hjerte er oprejst og formet til at være ét hjerte med Os i al evighed, for Mit Rige i deres hjerte vil aldrig have nogen ende;

vær ét:


1 Titlen: ” Guds Moder”, ”Theotokos”.
2 Eva mistede adgangen til Paradis for Sig selv og alle hendes børn.
3 Gennem Jesu Frelse og Ofre åbnedes vejen til Paradis for Maria og alle Hendes børn.
4 Jesus mener, at Maria vil forme dem.
5 Den Onde.
6 Fatimas budskab: ”Til slut vil Mit Hjerte sejre.”
7 Henviser til Johannes Åbenbaring, 11:` De To Vidner´.
8 Marias Hjerte.
9 Alt dette var som en skrifte givet til os af Jesus, så vi kunne sige den.
10 Maria, Vor Velsignede Moder.
11 Den Hellige Treenighed.
12 Vor Velsignede Moder.
13 Vor Velsignede Moder.
14 Lukas 1:32.
15 Lukas 1:33