25. januar 1988

Jesus?

Jeg er;

Jesus, stadig den dag i dag forbløffes jeg over alt dette. Jeg mener åbenbaringen, som er kommet, det er som en drøm, og jeg f0rventer at vågne op og finde ud af, at jeg kun drømte. Det er forbløffende!

Vassula, Jeg er Almægtig og Alvidende, Jeg ville oprejse dig fra de døde og oplyse dig; husker du ’Solvisionen’?

Ja, Herre, den runde bold af Lys,1

dette runde Lys er det samme, der er kendt blandt jer som “Solmiraklet”, denne runde kugle af Lys, Jeg lod dig se, er den samme som i Fatima; Jeg har ladet dig trænge ind i Den; Jeg tillod dig at gå ind i Den; O Vassula, hvis du blot vidste, hvilket privilegium Jeg gav dig! lille du, du forstår endnu ikke, men det er, fordi Jeg holder dine øjne tilsløret;

Jeg elsker Dig, min Gud.

Vassula, Jeg vil holde dig skjult i Mit Hellige Hjerte; du er dyrebar for mig; Jeg, din Gud, elsker dig; frygt Mig aldrig, for Jeg er Kærlighed; Jeg er for altid din Milde Fader; frygt Mig kun, hvis du gør oprør imod Mig; ah Vassula, der er mange af Mine mysterier, de fleste af dem er skjult for dig;

Vassula, lyt nu omhyggeligt; enhver fremsat profeti vil blive indfriet; hvert ord nedskrevet i Bibelen vil blive opfyldt;

Vassula, Jeg ønsker, du tegner to hjerter;

ja, tæt ved hinanden, faktisk forenede; omkrans dem med en krans af torne, ja; Min Moders Uplettede Hjerte er forenet med Mit; Jeg ønsker af hver og en af jer den hengivenhed, som Hendes Uplettede Hjerte fortjener; ser du, datter, hvordan Vore Guddommelige Hjerter er dækket af torne fra mennesker, som kun viser Os utaknemmelighed, vanhelligelse, mangel på kærlighed; deri består deres synder;

Vassula, Jeg, som er Ordet, elsker og agter Hende; Jeg ønsker af jer, at I nærmer jer Min Moder og ærer Hende, som Jeg ærer Hende; Jeg ønsker, at hvert knæ bøjes for at ære Hende; Jeg ønsker af jer, at I skal bede Rosenkransen og Hylde jeres Hellige Moder; Jeg ønsker, at I soner jeres synder og beder Hende lære jer hvordan;

vær vågen, datter; kom, Jeg har åbenbaret for dig, hvordan Min Moders Hjerte er forenet med Mit Guddommelige Hjerte og omringet af en krans af torne; Jeg vil minde dig om Mit Nærvær; Jeg elsker dig;

Jeg elsker også dig, Jesus.

kom, Vassula, vil du bede med Mig?

Ja, Herre.

“Fader, O Abba!
jeg giver Dig min vilje,
jeg giver Dig mit liv, jeg overgiver mig,
Retfærdige Fader,
hvis det er Din Vilje,
så gør mig værdig
til at Du kan bruge mig
fuldt ud, gør mig til et offer
for Dine brændende ønsker,
gør, som Dit Hjerte ønsker,
amen”

Vassula, velsign dem, der undertrykker dig, bed for dem; kom, bed til din Hellige Moder, bed med Mig;

(Jesus dikterede:)

“Åh Hellige Moder,
jeg vil gøre godt igen
for de forseelser,
der bliver sagt
om Dit Uplettede Hjerte,
ved frivilligt at være
et kærlighedsoffer
for Kærligheden,
amen.”

Vassula, bed med Mig til Faderen, kom, sammen:

“Fader, Elskede,
jeg har brug for, at Du forøger
min tro, min kærlighed, mit håb,
så jeg igen kan herliggøre
Dit Hellige Navn.
amen”


1 26. marts 1987.