6. januar 1988

Jesus, er Dit herliggjorte Legeme berørt af lidelse? Er Du og vor Hellige Moder ikke ude over personlige lidelser nu i himlen?

Vassula, Jeg har ikke noget fysisk legeme; Jeg er Ånd; eftersom Jeg er Ånd, har Jeg ingen fysiske smerter, men Min Sjæl lider utåleligt meget, ligesom din Hellige Moders Sjæl lider, når Vi ser, hvordan vore børn styrer lige imod Satans fælder;

Men Herre, lider Du også, når jeg lider? For eksempel hvis nogen anklager mig uberettiget, vil Du lide?

hvis du er uberettiget anklaget, lider Jeg for begge, for anklageren og den anklagede; uretfærdighed kommer fra Satan, og eftersom det kommer fra ham, betyder det, at den, der anklager, er blevet manipuleret af Satan; hvad angår den anklagede, lider Mit Hjerte for offeret; Jeg hilser Mine Ord i den Hellige Bibel; Jeg er herliggjort, men fordi Jeg er forenet med jer, føler Jeg alt, hvad I føler;

Tak, Herre.