6. december 1993

Jeg, ´i Panayia´1 er med dig nu;

datter, lad Jesus forme dig til det billede, Han ønsker, du skal blive; ved helt at overgive din vilje til Min Søn, Jesus Kristus, og ved at give dig selv fuldstændigt, glæder du Ham, og Hans Vilje vil ske i dig; vær ikke bange; arbejd med brændende ildhu og genopliv Hans Kirke; lad Hans skabninger forstå, at Ordet er levende og utrætteligt aktivt; som din Moder vil Jeg altid opmuntre dig til at bære det Kors, som Jesus med tillid har givet dig; skriv nu, Min datter;

i disse dage har Jeg mere end nogensinde givet jer budskaber for at genoplive jeres tro og påminde jer om himmelske ting; Jeg har uafbrudt kaldt på Fred og for at sprede budskabet om Enhed og Forsoning mellem brødre; Jeg kom fra himlen i dyb sorg og i tårer for at lade jer vide, hvor langt borte I er fra Gud; Jeg kom til jer alle sammen for at bede jer om at forsone jer med Gud og med hinanden og ikke længere så adskillelse imellem jer, ”for enhver, som kalder på Herrens Navn, vil blive frelst;”2 Jeg har aldrig svigtet nogen;

Jeg kom på fredens betingelser, selv til den mindste af jer, for at forkynde Guds Fred, og tiggede denne generation om at løfte deres øjne og søge efter Gud og bringe ofre til Gud; Jeg kom i disse dage, hvor så mange af jer er fremmede for livet i Gud; Jeg kom for at minde jer alle om, at en sand Guds apostel er den, som gør Guds Vilje:

at elske er at gøre Guds Vilje;

Vassula, Jeg er blevet sendt af Gud for at helbrede mange af jer, men Mine kald er ikke blevet æret eller erkendt; Jeg blev sendt af den Allerhøjeste for at samle jer i skarer og undervise jer i, at kærligheden er Lovens inderste væsen;

Min datter, Min Sjæl er bedrøvet, fordi velsignelserne fra himlen bliver afvist indtil denne dag; idet de forsømmer at anerkende retfærdigheden og hovedindholdet af Budskaberne, der kommer fra Gud, prøver mennesker indtil denne dag at arbejde for deres egne ideer; på den måde blev Ordet behændigt frafaldet og Mine Fodtrin skjult af menneskehænder af frygt for, hvad verden ville sige; hvis blot de havde sat deres håb til Mig og haft tillid til Mig … hvor meget større fordel ville de ikke have haft fra omvendelserne af dem, som de bliver ved med at afvise! … arbejd, du lille, for Herren, og tillad Ham at indgravere hele Sin Plan i dig; Dagene vil komme, hvor disse spørgsmål vil blive bragt på bane til hver eneste af jer;

”har du elsket din næste som dig selv? er det muligt, at du stadigvæk ikke har forstået Guds Vilje? har du gjort alt, hvad du kunne for at opretholde fred? når din fjende var sulten, har du givet ham noget at spise fra dit bord? når han var tørstig, har du givet ham noget at drikke? hvordan kan det være, at det, du giver, giver du uden kærlighed?”

Jeg har bedt jer om bønner; mange af jer beder, men uden kærlighed; mange af jer faster, men uden kærlighed; så mange af jer taler om Mine budskaber, men meget få følger dem, fordi kærligheden mangler i jeres hjerter; I bukker dybt og følger Lovens bogstav, men mislykkes med at forstå Lovens hjerte;

mange af jer taler om enhed, men er de første til at dømme dem, som praktiserer enheden, fordi I ikke føler nogen kærlighed; hvis I gør alt det, Jeg har bedt jer om, uden kærlighed, lever I stadigvæk i mørke; I er stadig for krig og ikke for Fred; I tror, I ved alting, men i virkeligheden ved I ingenting; da Jeg kaldte til forsoning, blev Jeg ikke hørt, idet I alle er en del af hinanden; indtil denne dag har jeg råbt til jer alle:

lev Mine budskaber!

forny jer selv i Gud, i Hans Kærlighed, og lær at elske hinanden; vær gode og hellige! lyv ikke overfor jer selv, små børn, ved at følge tomme ønsker; KÆRLIGHED, er at leve i Sandheden; har du ikke læst, at ”hvis du giver alt, hvad du ejer, væk, stykke for stykke, og hvis du også lader dem tage dit legeme og brænde det, men det er uden kærlighed, så har du ikke vundet noget som helst?” har I ikke forstået, at hvis en enkelt af jer bliver såret, så er alle dele af Kristus Legeme såret, og lider ved det? hvis du sårer din nabo, sårer du Kristi Legeme, og ikke din nabo; kan du sige:

”Jeg kom til Gud med ærbødighed, oprigtighed og kærlighed;”

”hvornår” vil Han spørge jer, ”hvornår er I kommet til Mig med ærbødighed, oprigtighed og kærlighed? I har lemlæstet Mit legeme, Jeg blev dømt, budt på fornærmelser, bagtalt, og Jeg blev forrådt med falskhed; Jeg var foragtet og afvist, fuldkommen vanæret af jeres læber, så, hvornår var det, at I kom til Mig med ærbødighed, oprigtighed og kærlighed? Jeg beder om, at I giver et tydeligt bevis på jeres kærlighed til Mig;”

Mine børn, indse nu, hvorfor Satan har udnyttet jeres svaghed og lokket jer til at føre krig; Kristus er kommet sulten til jer, og I gav Ham ingen mad; Han kom tørstig til jer, og I gav Ham intet at drikke; Han kom til jer som en fremmed, og I bød Ham ikke velkommen, men behandlede Ham som det behagede jer; Mine børn, jeres kærlighed skal ikke blot være ord fra jeres læber, men noget som kommer fra jeres hjerte; jeres kærlighed skulle være levende og aktiv; Jeg er med jer for at hjælpe jer;

Jeg velsigner jer alle og siger: lad alle ting, I gør, blive gjort med jeres hjerte, i kærlighed;


1 `Vor Moder, den Helligste´ på græsk.
2 Romerbrevet 10:12-13.