4. december 1989

Min Herre, overlad mig ikke til mine forfølgeres vilje. Falske vidner har rejst sig imod mig. Siden den dag, jeg prøvede at gøre dine veje kendt for ungdommen af i dag og lære dem om Dine stier, har den Onde fordoblet sit raseri imod mig. Ja, Herre, siden den dag, jeg forkyndte Dit Budskab og viste dem Dit Hellige Ansigts sødme, manipulerer den Onde mine forfølgere. Bedraget og forblændet af ham forfølger de mig og jager mig.

Min Vassula, vær stærk; Mit Hellige Hjerte er din Fæstning, kom, Mit barn, og skjul dig i Dets dybder; befriet ved Min Hånd, Kærligheden elsker dig; ser du, Mit barn, disse mænd taler ikke Mit sprog; Mit Kærlighedssprog er aldrig rigtigt trængt ind til dem; du er nu fuldstændigt klar over, at enhver, Jeg løfter til Mig, som taler Mit sprog og prøver at leve tæt på Mig i tilbedelse, er sikker på at blive angrebet; Mit sprog er et Kærlighedens sprog, men de ikke har forstået det; hvis de kalder dig kætter,1 kalder de Mig kætter og hele Mit Rige, eftersom Mit Rige er grundlagt på Kærlighed; disse præster behøver mange bønner efterfulgt af ofre;

alle sjæle, der fordømmer Mit Budskab, skal stå ansigt til ansigt med Mig på Dommedag og gøre sit regnskab op med Mig, og tro Mig Jeg skal dømme dem strengt; husk ikke desto mindre, at Jeg altid er ved din side, tænk konstant på det, Min Vassula; kom lad os bede;

”Fader!
Du, som løftede min sjæl
fra dette mørke eksil
og anbragte mig
under Dine Vinger,
hav medlidenhed med mig,
rejs mig når jeg frygter,
skænk mig Din Fred
og Din kærlighed,
indsæt mig i en større tro
så jeg igen kan herliggøre
Dit Hellige Navn;
amen;”

Kærligheden er dig nær, og Jeg kender Mine egne, og Mine egne kender Mig, men Jeg skal berøve de seende deres syn og åbne de blindes øjne;

kom, vær Min røgelse og glæd Mig ved ikke at nægte Mig noget; Visdommen skal undervise dig, kom;

Vi, os, Herre?

vi, os, Min elskede;

(Jeg følte, Jesus kalde på mig, jeg måtte skynde mig hen til Ham.)

datter, du er Min øjensten, lad ikke nogen bedrage dig til at tro noget andet; din svaghed bedårer Mig ustandseligt; din uduelighed minder Mig om Mine første disciple, hvor de ustandselig var nødt til at tro på Min Ledelse; datter, tilbed Mig og klyng dig til Mig, for Jeg er Livet;

Min Vassula, lydighed mod Mig, din Gud, kommer før lydighed mod mennesker; meditér over disse ord;

Herre, jeg har problemer med at koncentrere mig i dag.

løft din sjæl til Mig ved at formindske dine ydre tanker, genvind din fatning og føl Mit Nærvær; lad din sjæl løfte sig fra meditation til kontemplation; nå Mig, din Gud, i stilhed; kom til Mig i kontemplativ tilbedelse; ser du? bed rosenkransen nu;

(Jesus mente under diktat … )

Jeg lytter til dig sammen med Min Moder;

(Jeg bad begyndelsen af Rosenkransen indtil det første Mysterium. Det er Herlighedens Mysterier i dag.)

Jeg opstod; skal vi bede? Jeg skal hjælpe dig med at meditere, kom;

(Efter at have afsluttet det første mysterium.)

pas på ikke at tabe koncentrationen; kom ind i det næste mysterium, hvor Jeg steg op til Faderen; elskede, bed; amen …

gå nu ind i Mit tredje mysterium, hvor Min Helligånd steg ned som tunger af Ild; bed for den kommende Pinse, din generation mærker allerede Dens første fødselssmerter; natten er næsten ovre, daggryet bryder snart igennem, og når det gør, skal det onde, der med lethed strejfede om i natten, flygte ved daggry; ja, Min Barmhjertigheds Ånd skal sandelig blive udøst over hele menneskeheden, og din generation skal næres direkte af Mig; I skal undervises og vejledes af Mig, og selv Mine helgener og Mine engle fra oven skal møde jer ved hvert gadehjørne; Jeg vil lade Mit Brød bruse ned over jer; fryd jer og vær glade! Jeg, Herren, er verdens Lys; lad dem, som har ører, høre; fat mod, daggryet er snart hos jer;

kom, meditér; nu kommer det fjerde mysterium, Min Elskede Moders Optagelse i Himlen; vær velsignet og meditér …

du velsignede, lad os nu gå ind i det femte mysterium, hvor Jeg, Herren, kroner Min Moder og giver Hende navnet Himlens Dronning; datter, Jeg ønsker, at du tænker over dette herlighedens mysterium; kom: al hengivenhed, der gives til Min Moder, glæder Mit Hjerte,

kom, skriv, Jeg er dig nær; fryd dig, sjæl, tag din pen og kopiér alt dette;


1 En præst kaldte mig kætter, fordi Jesus er så blid imod mig og kalder mig ”trolovede”. Han glemmer, at alle nonner bliver ”gift” med Kristus, og at Han er deres ægtefælle, så hvorfor ikke være trolovet med Kristus!