3. december 1988

(Budskab givet til mødet 16. december)

Min Herre?

Jeg elsker Dig,
jeg ønsker at være sammen med Dig,
tak fordi Du giver mig denne nåde,
den gave at være sammen med Dig
og føle Dig så nær.
Tak fordi Du underviser mig
og løfter mig op til Dig.
Ære være Gud.
Lovet være vor Herre.
Velsignet være vor Herre.

Herre?

Jeg er; forbind Mit Hellige Hjerte ved at tro med et barns tro; søg ikke at forstå, hvorfor Jeg har valgt dig og løftet dig op til Mig … acceptér det blot uden hvorfor og hvem; kom ikke med noget spørgsmål, accepter blot det, Jeg har givet dig;

åh Mit barn! Jeg var bag dine døre i årevis!

Tilgiv mig, Herre.

Jeg har tilgivet dig; Jeg anklager dig ikke, eftersom det er ovre; Jeg ønsker kun at vise dig den glæde, som er i Mit Hellige Hjerte, fordi Jeg nu igen er sammen med dig; Jeg har formet dig til at modtage Mig; så glæd Mit Hellige Hjerte og modtag Mine børn; når du tager imod dem, tager du imod Mig; Jeg bringer dem hele vejen til dit dørtrin; du skal ofre din tid; de trænger til Min Fred, de trænger til at blive opmuntret; giv dem mod til at nærme sig Mig i fortrolighed, men glem ikke desto mindre aldrig at Jeg er Hellig;

Herre, er det Dit ønske at have disse møder?

det er Min Vilje; hold fast i Mig og lad Mig lede dig; overgiv dig selv til Mig; Jeg, Jesus, er foran dig;

Herre, det er i orden, er det ikke? At læse budskaberne på disse møder?

du herliggør Mig, elskede;

Jeg takker Dig, min Herre!

glem aldrig, at Jeg leder dig, hav tillid til Mig; de, som elsker Mig, vil lære at vokse i Min Kærlighed, så at de til gengæld kan bringe andre til Mig for at elske Mig; Mit Hellige Hjerte er i Flammer af Kærlighed og er mere end nogen sinde ivrigt efter at trække jer alle ind i Dets dybder; Jeg tørster efter kærlighed; alt, hvad Jeg ønsker af jer, er Kærlighed, fordi Kærligheden er Roden på Dydens Træ;

kom alle I, som ikke har forsonet jer med Mig, kom, kom og Forson jer og modtag Min egen Fred;1 kom, og del Min Kærlighed, kom alle I, som stadigvæk ikke har forstået Mig, stift Fred med Mig, kom og skab Fred med Kærlighed; Jeg, jeres Herre Jesus Kristus, ønsker, I bliver Mine Lysets Børn; ja, Mine Freds- og Kærlighedsdisciple, som ærer Mig;

Åh Herre! Nogle vil blive forfulgt ligesom i alle andre tider!

Jeg ved det, Mit barn; nogle vil blive forfulgt af dem, hvis hjerter stadigvæk er lukkede og ræsonnerer med deres forstand og ikke med deres hjerter; men ved Min Nåde vil Jeg også drage mange af disse til Mit Hellige Hjerte; små blomster, fat mod, Jeg er ved jeres side, og Mine Øjne ser på jer, så frygt ikke; det er Mit ønske at få Mit Freds- og Kærlighedsbudskab udbredt fra Nord til Syd og fra Øst til Vest så tro på Mig; Jeg har forberedt Det i hemmelighed til jeres Tidsalder;

Jeg beder om i Mit Budskab, at Mine Kirker forener sig, for som Faderen og Jeg er Én, må Min Kirke også blive Én, alle forenede og i én Fold; Jeg har valgt Peter til at beskytte jer og bevare jer i Sandheden indtil Min Genkomst, men menneskene har været ulydige mod Mig, de har delt sig og erklæret deres egne regler;

Jeg siger jer i sandhed: lyt ikke til dem, der modsiger Peter, Mine-Lams-Peter, som nu er Johannes Paul II … for han er Min udvalgte og elsket af Min Sjæl; lyt ikke til dem, der fordømmer ham, de er blevet vildledt;

Mine elskede, da I for nyligt delte jer, blev en del af Mig flået af; ja, de forstod ikke, at de havde sønderrevet en del af Mit Legeme; åh Mine elskede … fortjener Jeg dette? … hvorfor sønderrive Mit Hjerte? … hvorfor sønderrive jeres Guds Hjerte? … hvorfor fylde Mine Øjne med flere Tårer af Blod?2 Jeg beder jer, som en tigger der er blevet lammet af sine egne venner, om at vende tilbage til Peter og blive én, ligesom Faderen og Jeg er Én; Jeg kalder også på alle dem, der afviser Min Moder,3 for at åbne deres ører og høre, Min Moder er Himlens Dronning; Hendes Navn er, Guds Moder;

Jeg bebrejder ikke dem, som ikke vidste det, Jeg prøver blot at få jer tilbage til Sandheden; Jeg kalder også denne verden til omvendelse, Jeg minder også dem, som har glemt Min Almægtighed om, at de ikke skal sammenligne Mig med sig selv;4 Jeg minder jer alle om, at I lever i Tidernes Ende, og derfor er Mine tegn taget til … den Hellige skrift bliver opfyldt …

Jeg er Fred og Kærlighed; Jeg, jeres Herre Jesus, er uendelig Barmhjertig, ja, Min Barmhjertighed er Stor; tro på Min Barmhjertighed, glem dog aldrig, at Jeg også er en Gud af Retfærdighed;

Min renselse, som Jeg vil sende ned, vil være af kærlighed; misforstå eller misfortolk ikke dette ved at kalde det: en trussel fra Gud; Jeg truer jer ikke, Jeg advarer jer af kærlighed; akkurat som en fader, der advarer sit barn, og som prøver at tale med det for at bringe det til fornuft, således prøver Jeg også at tale fornuft med jer og vise, hvor forkerte, og vildførte nogle af jer er, og hvordan synder kan spærre for Mit Lys;

Jeg kommer for at vække jer, fordi mange af jer er i dyb søvn; i Min Grænseløse Barmhjertighed kommer Jeg til jer alle for at opvække de døde; i min Uendelige Kærlighed kommer Jeg til jer alle for at bede jer om at angre og forandre jeres liv og blive hellige; lev i hellighed, for Jeg er Hellig;

Jeg giver jer Min Fred, så at I er i Fred, og at I må give denne Fred til jeres brødre;

kom nu, saml jer i bøn i slutningen af dette år; kom og elsk hverandre som Jeg, jeres Herre, elsker jer;

Jeg velsigner hver enkelt af jer;


1 Joh 14:27.
2 Jesu billede viste sig i ekstrem lidelse. Hans Øjne var fyldt med Blod med en blodskorpe omkring …
3 Protestanterne.
4 De som rationaliserer Guds gerninger af i dag.