26. januar 1988

Vassula, vil du arbejde med din Hellige Moder; Vi er uadskillelige;

Ja, Jesus.

Jeg elsker dig; Jeg er altid i Hendes nærhed; Din Hellige Moder vil undervise dig nu;

(Jesus var sammen med Hellige Maria. Han lod mig forstå, at selv om jeg ikke så Hende sammen med Ham hele tiden, betyder det ikke, at Hun ikke var sammen med Ham. De er altid sammen.)

datter, Jeg har altid været hos dig; Jeg beskytter dig og hjælper dig;

(Jeg forstod nu, at Hellige Maria hjælper mig med at forstå visse ting. Hun hjælper mig på den vej, Gud havde udvalgt for mig.)

Jeg vil hjælpe dig til det sidste;

(Ved lokution lod Hellige Maria mig forstå, at vi skulle gennemgå Åb 12.)

kom, Jeg vil forklare; da Satan tabte, svor han, at han ville forfølge resten af Mine børn og føre krig imod dem; han svor, han ville fortære dem i sit voldsomme raseri, fordi han ved, at hans dage er talte, og på grund af dette ønsker han at drage så mange sjæle med sig, som han kan; ja, han er dragen, og med sin hale prøver han at føre Guds skabning i fordærv;1 Vassula, Mit barn, da han er Forfængeligheden selv, anklager han den Almægtiges gerninger, og han ønsker at bevise for Gud, at Han har svigtet Sin skabning, og at Vore børn er skabt til at følge hans onde veje;

Vassula, Jeg vil fortælle dig noget, noget som alle de, der elsker Mig, vil glæde sig over; dette år vil blive til Min ære;2 nej, du forstår det ikke helt; Mit Uplettede Hjerte vil sejre;3 Jeg skal trække mange sjæle tilbage til Jesus;

(Hellige Maria ledte min opmærksomhed til Sine åbenbaringer.)

som Jeg har vist mig i Lourdes og Fatima, har Jeg på samme måde vist Mig i Garabandal og givet lignende Budskaber; Garabandal er en fortsættelse af Fatimas Budskab, men Satan har endnu engang kastet støv i øjnene på de kirkelige autoriteter for at forvirre dem; han har sået sine frø i deres hjerter,4 så de fornægter Mine åbenbaringer og forhindrer Mine Budskaber i at blive universelle; Vassula, Vore Hjerter bløder, såret af tornene, som er presset ind i Dem; som Jeg dog græder over jer, børn; Jeg elsker dig, Vassula; Mit sårede Hjerte sønderrives over at se jer blive fejet væk af dragens hale!

(Hellige Maria led meget.)

Vassula, Jeg vil fortælle dig noget i dit øre; lyt, ja;

(Hellige Maria hviskede en hemmelighed i mit øre. Sommetider tænker jeg, at jeg drømmer og vil vågne op.)

Vassula, det er, fordi Jesus har lagt et slør over dine øjne; Han vil løfte dette slør i rette tid; Jeg ønsker, datter, at du skal have tillid til Ham; tillad Ham at vejlede dig på denne måde; sørg ikke, blomst; Jeg er altid hos dig; husk på hvordan Jeg viste Mig udenfor Min Kirke i Torino?

Ja!

(Hellige Maria viste Sig som en enorm statue for min kusine for at vise os, hvor Hendes Kirke var.)

ja, Jeg viste mig for at kalde på dig; Jeg ønskede, at du skulle komme ind i Min Kirke, elskede barn; Jeg viser Mig for at kalde på Mine børn på forskellige steder og for mange; hvis I blot vidste, hvor meget Jeg elsker jer alle, Jeg ønsker at omfavne jer alle og drage jer alle nær til Mit Hjerte;

(En bedrøvelig tanke gik igennem mit hoved. Det kunne være på grund af størrelsen og varigheden af disse Budskaber, at de kirkelige autoriteter tvivlede. Det overstiger igen deres visdom, som Jesus har sagt to gange. Tvivl, tvivl, tvivl, skepsis, altid skepsis…)

barn, hvorfor glemmer du, hvordan Jesus havde det, da Han var menneske på Jorden; Han blev forfulgt, latterliggjort og tvivlet på af Farisæerne; i dag, datter, tvivler de5 på mange af Guds Himmelske Gerninger; din tidsalder, datter, er faldet lige så dybt som Sodoma; Jesus har advaret dig om, at dine undertrykkere vil blive mange, men Jeg beskytter dig mod det værste, som kunne være sket;

kom, Vassula, glem ikke begivenheden på Guds Helligste Sted; Jeg fortæller dig dette for at minde dig om, at Gud har anbragt dig i Sit Hellige Hjerte; Han har tilladt dig at trænge ind i Sit Lys, ja, ”Solen”;6 du har set Guds Helligste Sted;

Hellige Maria, jeg havde ikke forstået, at denne enorme “Kugle af Lys” var den samme som i Fatima!

dengang vidste du det ikke; Kærligheden løftede dig og satte dig ind i Sit Hjerte; dette vil Han også gøre for resten af Vore børn; Vi kalder på Vore børn; Gud vil tilgive deres synder, Han vil lære dem at angre og udbedre; Han vil lære dem Sine veje; Han vil ernære dem med Integritet, og de vil Omvende sig;

kom, ær Mig; Vassula, behandl Mig som din Hellige Moder; du er Mit barn;

Ja, Hellige Moder. Jeg har nu en Hellig Familie. Jeg elsker Dig.

(Jeg var bekymret for i morgen.)

Gør dig ikke bekymringer; Jeg vil hviske Mine Ord i dit øre; Vassula, Jeg er alles Moder, kom;

(Jeg følte Hendes Hjerte, og vor Hellige Moder er lige så såret, som Jesus er.)

ja Min Vassula, Jeg er såret over de gentagne fejl, de kirkelige autoriteter begår ved at afvise Mit Budskab i Garabandal; Garabandal er en udvidelse af Fatimas Budskab;

Vassula, hvil nu, Jeg vil kalde på dig i morgen;

Ja, Hellige Maria, jeg velsigner dig.

datter, kom til Mig når du vil;


1 Vore måder at have glemt Gud på. Mange måder.
2 Jeg forstod ikke.
3 Så forstod jeg.
4 Jeg forstod ’imellem dem’.
5 Mange kirkelige autoriteter.
6 Jeg kaldte det Solen.