7. juli 1992

(Mazatlan — Mexico)

Vi har forsømt at sætte pris på Din store Kærlighed, og vi ophører ikke med at tilsmudse Din Helligånd, som nu prøver på at adoptere os og bringe os til Sandheden, der er baseret på Kærlighed. Frafaldet har indgiftet sig med Rationalismen, som gav fødsel til Ateismen. Vi har svigtet Dig og bliver ved med at svigte Dig. Nogle udfordrer med vilje Din Hellighed. Du taler, men hvem lytter? Sorg hentærer Dine Øjne, men foragt er alt, hvad Du får.

fred være med dig; send Min Fred videre til Min kæreste sjæl;1

du må tro på Mig, når Jeg siger, at Min Helligånd i jeres generations store frafald er forfulgt som aldrig før; Han er blevet snublestenen for jeres æra; Jeg har sagt, Mine små børn, at de, ved at udvise jer fra jeres Faders Hus og fordømme jer, tror, at de gør et helligt arbejde for Mig! lad ikke jeres små hjerter blive ængstelige, Mine elskede; Jeg, jeres Frelser, er foran jer;

i dag taler Jeg af hensyn til alle dem, som er såret; Jeg giver jer Min Fred, lad denne Fred indhylle jer, frygt ikke og sig ikke ”hvad skal vi gøre Herre?” Jeg siger jer: bed uden ophør for at helliggøre jeres egen sjæl og andres; bed med hjertet og få dæmonerne til at flygte; vær forenede med Mig og lad ingen eller noget som helst komme mellem jer og Mig; tiden er kommet, hvor I ikke længere burde tøve;

spred vinmarker, hvor som helst I kan; frygt ikke for stormene, der opstår nu og da, Mit Hellige Hjerte er jeres Tilflugt, så kom og indvi jer selv og jeres familier til Mig og til Jeres Moders Rene Hjerte;

Jeg, Jesus, har til hensigt at forblive i jeres land og helliggøre det, for dette beder Jeg jer, at indvie jeres land til Vore To Hjerter; Jeg velsigner jer alle fra Mit Hjertes dyb;


1 Fader Masi i Mazatlan