13. september 1989

Mine forfølgere flokkes omkring mig,
min Herre,
de er fast besluttet på at se mig knust,
læg øre til min bøn,
vogt mig fra de arrogante påstande,
og fra de løgnagtige tunger,
min Beskytter, tillad mig
at tage min tilflugt i Dit Hellige Hjerte.

Mit barn, overlad alting i Mine Hænder; dine anklagere er i virkeligheden Mine anklagere, dine fordømmere er Mine fordømmere, dine forfølgere er Mine forfølgere; Mine børn fortabes af mangel på kundskab, og dog, når Kundskab gives frit ovenfra, afviser de Den,

Men Herre, Du kan altid sprede Dit Budskab om Fred og Kærlighed gennem sjæle, der er åbne for dig og villige.

(Pludselig følte jeg smerter i mine håndflader.)

blomst, dine smerter er usynlige for øjet; lyt, Mine Guddommelige Gerninger vil dække denne jord, Jeg skal se til, at de dækker denne jord, og intet menneske vil være i stand til at blande sig i Min Plan; blomst, vær sikker på det, for dette er Min Vilje;

tillad Mig at bruge dig, som Jeg ønsker; Jeg elsker dig, og på grund af Min store Kærlighed, som Jeg har til dig, tillader Jeg dig at drikke af Mit bitre Bæger; jo større Min Kærlighed, som Jeg har til dig, er, desto mere vil Jeg tillade dig at drikke; og som din Ægtefælle gav Jeg dig Mine mest kostbare juveler; har Jeg ikke betroet dig Mit Kors, Mine Nagler og Min Tornekrone? se hvor meget Jeg elsker dig?

Mine Veje er ikke dine veje, Jeg renser din sjæl og leder den til fuldkommenhed og på helliggørelsens vej; Min brud, tillad Mig at smykke dig med Mine juveler, tillad Mig at vise dig Min Lidelse; selvfornægtelse vil føre dig til fuldkommenhed, så lad Mig frit gøre, hvad der er bedst for din sjæl, og husk, at selv om du ikke fuldt ud forstår Mine Ord og Mine Veje, så husk at Jesus betyder Frelser;

Herre, de, som afviser alle private åbenbaringer, bruger som argument, at den eneste Sande Åbenbaring er den Hellige Bibel. Dette ved vi alle, men hvad siger Du, min Herre?

den Hellige Bibel er virkelig Sandheden, den Sande Åbenbaring, men Jeg er ikke holdt op med at eksistere; forstå at Jeg er Ordet, og Jeg er aktiv i Ånden; Min Talsmand er med jer alle, Sandhedens Ånd, som mange har tilbøjelighed til at glemme eller ignorere, for alt det, Ånden fortæller jer, er taget fra, hvad der er Mit; Han er Påmindelsen om Mit Ord, jeres sinds Inspiration; det er derfor, Mit barn, Jeg uafbrudt minder jer om den samme Sandhed; forstå grundene til at Jeg konstant lader Påminderen ruske op i jer; acceptér Min Sandhedens Helligånd; Jeg kommer for at minde jer om Mit Ord, Jeg kommer for at kalde jer til anger, før Min Dag kommer;

barn, forkynd med kærlighed til Kærligheden, Jeg er ved din side, frygt aldrig; ecclesia vil få nyt liv, for Kærligheden er Roden til Livets Træ og er iblandt jer; Jeg skal nære denne døende generation med Frugten fra Mit Træ ved at anbringe Den direkte i deres munde; tillad Mig at bruge dig som Min tavle; spis fra Mig; kom, vi, os?

ja, Jeg er sammen med din Moder; Jeg elsker dig, aghapa—mé;1 bed;

Vassula, glæd Mig og kom ofte til Mig ind imellem dit daglige arbejde;

(Jeg forlader ofte, hvad jeg end har at gøre hjemme for at komme og være sammen med Vor Herre i selv to minutter, sådan er længslen efter Gud …)

glæd Mig og vis Mig at du er forbundet med Mig; husk på den løsesum, som Jeg betalte for dig, så kom til Mig når som helst og tal til Mig; forbliv lille;

forstå hvordan Jeg af Kærlighed vil kalde enhver sjæl til Mig; Jeg ønsker, at du forstår, at de vises hjerte er i de sørgendes hus; i deres såkaldte store statur har de tilbøjelighed til at glemme Min Magt og Min Guddommelighed; deres uhæderlighed forblinder dem og efterlader i dem en åben plads for Satan til at tale til dem, for de har lukket deres hjerte for Kærligheden; deres forstand og deres hjerte er nærmere den rationelle verden end Min Åndelige Verden;

denne plage har infiltreret Min Kirke; mange af Mine hyrder er som kragerne i lignelsen, Jeg har givet dig; de er årsagen til så megen uoverensstemmelse i Min Kirke; deres taler og prædikener mangler Åndelighed, Trofasthed mod Mit Ord og Mine forskrifter; de fornægter Mine Mysterier i Min Tilstedeværelse, de lader hånt om fromhed; husk på gerningerne udført af deres stamfader, Kain? de har indført hans sprog og tjener lastefuldhed i stedet for dyd, umoral i stedet for renhed; de har uden forbehold underkastet sig syndens slaveri; disse Kain’er lever for synden, men uden liv for Min Sandhedens Ånd; når Min Dag kommer, skal de svare Mig og give Mig en forklaring på ikke at have beskyttet deres Hyrdes Traditioner; i dag fordømmer deres mund dem, og deres egne læber vil bære vidne imod dem; det er frugten af deres frafald;

Men, Herre, lyt til Abels råb, lad os ikke ligge alene her uden nogen til at løfte os! Dit Hus er i ruiner, Dit Hus er vor Tilflugt, og vi har ikke noget andet sted at gå hen, tusinder vil dø af mangel på Brød, vi lever imellem murbrokkerne, hør vor røst og Dine børns jamren, hør Din Abel!

Mit barn! bed, hold aldrig op med at bede; datter, Jeg lover dig, at Jeg uventet vil gå ind i Mit Tempel, og med et højt Råb skal Jeg sige til Jerusalem:” bliv genopbygget!” og i Templet:” lad jeres fundament blive lagt” og Hun vil blive Min Nye By i live med Min Ånd; og Kærligheden skal bo iblandt jer alle, Min elskede rest; og Jeg vil fylde hende med Mit Livs Træer, og I, mine elskede, vil spise jer mætte;

Jeg er verden Lys og Den, som lyser over jer, vær vågne og sov ikke, for dagene er talte; modtag Min Fred, Mit barn; Jeg, Jesus, elsker dig, tillad Mig at nære dig og denne sultne generation;

hvil dig nu i Mit Hellige Hjerte, Jeg vil aldrig svigte dig; Kærligheden er dig nær;


1 Elsk Mig på græsk