31. januar 1990

(I går var jeg under Herrens diktat i syv timer. I dag omkring seks timer. Til sidst spurgte jeg Jesus, ”Jesus, skal vi gå nu og gøre lidt andet arbejde?” (Jeg havde i sinde at starte med at gøre mit køkken rent.) Og uden den mindste tøven sagde Jesus: ”Lad os gå!” Han lød meget ivrig efter at få mig op og begynde at gøre køkkenet rent. Han opførte sig, som om jeg havde noget meget vigtigt og presserende arbejde at gøre )

(Budskab til Nice, der skulle læses op den 11. februar, budskabet var fra vor Hellige Moder.)

fred være med jer, Mine små børn; Jeg er jeres Himmelske Moder, jeres Frelsers Moder, jeres Forløsers Moder; i dag indbyder Jeg jer til at se efter de ting, som er i Himlen; Jeg beder jer om at frigøre jer selv fra denne verdens principper og løfte jeres hoveder imod Himlen, søg alt det, der er himmelsk; søg Lyset, og Lyset skal ikke svigte jer; gør Gud glad og vend jeres opmærksomhed mod Gud, klyng jer ikke til verden, klyng jer til Ham, som vil lede jeres skridt til Himlen;

o elskede børn, har I endnu ikke forstået? Himlen er jeres Hjem og Jorden jeres forberedelse, jeres forberedelse til at møde Gud; Gud har givet jer Sin Kærlighedsgave, vil I ikke være modtagelige for Hans Gave? mange af jer har set mange tegn, læg mærke til disse tegn, det er tegnene på Tidens ende, de er ikke tegn på verdens ende, de er tegn på en æras slutning; Jesus og Jeg forbereder jer alle til at komme ind i en æra, hvor der er Kærlighed og Fred, den Nye Himmel og den Nye Jord, som I er blevet lovet for lang tid siden;

Jeg bønfalder jer derfor om, at I omvender jer før renselsesdagen, for tiden er presserende, og Jeg siger jer, at før denne generation er gået bort, vil alt det være sket, Jeg har fortalt jer om gennem Mine udvalgte sjæle, lige fra den gang i Fatima til denne dag; elskede børn, husk på, at Vor Tilstedeværelse også er et mysterium, og I skulle altid huske på, at I ALDRIG er alene;

lær at bede uden ophør og med jeres hjerte; lær at faste og gøre bod; lær at gå til skrifte en gang om måneden; bliv ikke træt af at være gode og praktisere det overfor andre; lev efter Herrens Bud; Jeg elsker jer, børn, og det er af Kærlighed, at Jeg forbereder jer til at møde Herren; Jeg velsigner hver eneste af jer; træd ind i jeres hjem med Vor Fred og glem aldrig at Vi er med jer;

(En læsning fra Bibelen: Luk 18: 1 — 8)

Herre?

Jeg er; Jeg giver dig Min Fred; åbenbar Mit Hellige Ansigt i Nice; Jeg vil stå foran mange; Mit barn, vær uforfærdet, Kærligheden elsker dig;

(Jesus opmuntrede mig inden bedemødet i Nice.)

Himlen er lavet af Lys, og når Himlens døre åbnes selv ganske lidt lige foran dig, dækker dette Lys dig fuldstændigt; Jeg har givet dig mulighede n for at have “smagt” et lille stykke af himlen; lad Mig så være emnet for jeres lovsang; og forkynd Mit Navn til jeres brødre i Min helligdom; lovsyng Mig i hele forsamlingen, optænd Mine børns hjerter, giv al æren til Gud; Kærligheden er med jer;

Jeg ønsker at opfylde de løfter,
jeg har givet Dig, min Herre,
Jeg vil virkelig prøve
at bære mit taksigelsesoffer frem for dig.
Giv mig de rette ord,
så jeg kan tale om Dig og ære Dig,
jeg velsigner Dig, min Gud,
fordi du forkæler mig,
og fordi du tillader mig
at vandre i Dit nærvær,
i de levendes Lys.