10. november 1995

Ære være Gud i den højeste himmel,
Ære være Ham, som opløftede min sjæl
fra denne jords indre;
Ære være det trefoldigt Hellige Lys
i hvis magt alt blev til;

Ære være Gud, den uovervindelige,
Uforlignelig i Sin Myndighed;
Ære være Den Uforgængelige
i hvem vi finder udødelighed;

Allerhelligste, Må Dit Åndedrag,
som er ren udstrømning af
Din Herlighed,
give os liv og forny os til
ét herligt Legeme.
Amen.

fred;

Mit barn, lyt: de, som behandler dig ubarmhjertigt i dag, vil komme til at stå ansigt til ansigt med Mig en dag og aflægge regnskab for Mig angående deres gerninger … og da vil de ikke vove at sige: ”hvad har vi gjort forkert?” for Jeg vil vise dem de dybe sår, deres hovmod har påført Mit legeme, og i overensstemmelse med den plage, Jeg dagligt modtager fra dem, vil Jeg dømme dem … de vil få ti gange mere tilbage;

Mit barn, i Mit Billede, du er i sandhed den mest plagede budbringer på Jorden, men også den mest privilegerede; Jeg har privilegeret dig med Min Tornekrone, Mine Nagler og Mit Kors; Jeg har opfostret dig til at være Mit magtfulde Tegn på afvisning; afvisning af Min Kærlighed … oh, så mange af jer er stivnet i den samme søvn …

– lyt, Vassula, Jeg vil fortælle dig en lille hemmelighed: i disse dine prøvelsers dage, har Jeg draget mange sjæle til Mit Hjerte, og Jeg har også befriet mange sjæle fra skærsilden, nogle som var bundet der i mange år! forstår du? intet er forgæves; oh! Mit Hjerte brænder nu, for gennem dine lidelser kan Jeg gøre store ting!

Mine børn gør ikke bod, som Jeg ønsker de skulle gøre, derfor faldt Mine øjne på dig, vel vidende at du ikke vil afvise Din Frelsers ydmyge bøn, og at du vil tillade dig selv at blive knust af dem, som råber højt om retfærdighed og fred og så alligevel gør det stik modsatte;

lad nu hele verden glæde sig og tro, de har besejret ”en bitter plage”, lad dem tro, de har bragt dig til tavshed; en stor flok vil rejse sig for at få dig ned med nakken, ligesom en stor folkemængde slog Mig ned og korsfæstede Mig; mange falske vidner vil opstå i sidste minut og aflægge falske vidnesbyrd imod dig, lige så mange som der trådte frem for at lægge falske vidnesbyrd om din Frelser; sandelig, de vil med vold presse deres beskyldninger ned over uskyldigt blod, forstår du?

hvad der blev gjort mod Mig, vil blive gjort mod dig, men ikke mere end din sjæl kan klare; hånen vil fortsætte ved at udbasunere lavt og højt, at du er en falsk profet, som da Mine vagtposter hånede Mig ved at piske Mig, gav Mig bind for øjnene, slog Mig skiftevis og sagde: ”leg nu profet, hvem slog dig?” du vil fremstå som taber for denne verdens øjne, som Jeg, din Herre, fremstod på Korset; alle disse ting vil komme på din vej, så at Faderens ord må blive fuldbyrdet;

– Jeg er Opstandelsen, og Jeg vil lade alt, hvad der er skrevet igennem din hånd, blive til, så alle og enhver må tro at ”Sandt Liv i Gud” ikke blev skrevet af kød, men ved Min Nådes Ånd; du skulle ikke føle mørke og bekymringer, for Jeg har gemt dig i Mit Hellige Hjerte; – Min lille sjæl, lad Min Majestætiske Stemme blive hørt, og bliv ikke skræmt af støjen omkring dig; Min Faders Læber er fyldt til bristepunktet af vrede over forstokkede syndere, som ikke angrer, og Hans vrede vil komme for dagen ved en altopslugende ilds blændende lys; hvorfor, det bekendtgjorde Han for ikke ret længe siden, gennem vor Moder, til Akitas1 budbringer;2 til slut vil verden åbne sine ører og sit hjerte, så at frelsen vokser frem, og Jeg vil sejre sammen med jeres og Min Moders Uplettede Hjerte;

– Mine lidelsers kar, Jeg vil give dig styrke nok til at fuldbyrde din opgave med en værdighed, som vil herliggøre Mig; Min Kærlighed til dig dækker dig, så frygt ikke, ”lo tedhal”…

Jeg, Jesus Kristus, er med dig nu og altid;


1 I Japan.
2 Søster Agnes.