4. august 1991

(Rhodos)

Herre,
når tiden kommer for Din Besøgelsestid,
er vi så beredte? Ingen kender
de skjulte ting, Du har,
hvor mange vil alligevel fortsætte med
at forfølge Dit budskab?
De fordrejer det, Du siger;
alt, hvad de tænker på, er hvordan de kan bevise for verden,
at disse budskaber er djævelske,
New Age (sekt), eller fra en ond ånd;
men min Jahve, som jeg tilbeder,
jeg agter med Din Styrke
at ”indfri mine løfter med takofre,
for Du har reddet mit liv fra Døden
og min fod fra at snuble,

så jeg kan vandre for Guds ansigt”1

du, Min velduft, støt dig til Mig; hør Mig: råb! råb til nationerne uden frygt:

I skal angre! for Barmhjertighedens Tid er snart ovre; I skal ændre jeres liv og leve helligt, ofre og forbedre jeres liv før Herrens Komme;

bed, bed for dem som undertrykker Min Ånd, bed for dem, som taler om enhed, men som spænder et net ud for dem, der praktiserer den; Jeg vil kræve dem til regnskab på Dommes dag, fordi Jeg kaldte, men ingen svarede; Jeg har talt åbent, men ingen lyttede; Huset, som Jeg er ved at genopbygge på bekostning af Mine hellige martyrers blod, bliver de ved med at rive ned; bed om Freden i Mit Hus, fred mellem brødre, oprigtighed i hjertet, ydmyghed og kærlighed, og så … vil enhed blomstre i hvert hjerte … og Min Hellige By, Jerusalem, vil herliggøre Mig i én forenet helhed;

åh, Vassula, intet er forgæves; Mit Arbejde, som holder dig vågen sent om natten, vil ikke være spildt; Mit ord skal nå ud til Jordens ender;

vær beroliget Mit barn; Jeg, Jesus Kristus, din Moder, helgenerne og din skytsengel er alle ved din side; frygt ikke, din Abba er din Styrke og din Tilflugt; du er meget dyrebar for Mig, Mit barn.


1 Sl 56:12-13