13. oktober 1991

Der er ingen andre end Dig i mit hjerte,
Min Herre.
Lidt efter lidt retter du mig;
Du har vundet mit hjerte
ved at udgyde velsignelse
efter velsignelse over mig.
Men gør jeg Din Vilje nu?
Er jeg Dig nær, følger jeg Dig?
Hjælper jeg min næste så meget,
som jeg kan?
Følger jeg Dine Bud?
Har jeg stadig Dit velbehag?

lær at støtte dig til Mig; – datter, er du villig til at fortsætte med at bære det Kors, som Jeg har forudbestemt dig for;

Jeg er villig, så længe jeg ikke mister Dig og er sammen med Dig, forenede og ét.

ved du, hvad det betyder, og hvad det kræver?

Ofre, fornedrelse, ydmyghed, selvudslettelse, kærlighed, tro, håb, føjelighed, selvfornægtelse, bøn, bøn, bøn, tålmodighed, bod, forsagelse, lidelse, faste og tillid til Dig? Og en tilgivende ånd.

du har svaret godt, men det er ikke nok at vide disse ting; ønsker du at forblive i Min Nåde? så må du omsætte alt det, du nævnte, til handling; Himmeriget er som en sejrspris, den, der vinder den, vil værne om den; igen, Himmeriget vil blive givet til dem, der kommer med hænderne fulde af god frugt — og derfor, Min Vassula, har Jeg til hensigt at genopbygge Min Kirke på de dyder, du har nævnt;

hvis du vandrer med Mig, vil du ikke fortabes; bliv ikke fristet til at se til venstre eller til højre; som Jeg sagde til Mine disciple: ”hils ikke på nogen undervejs”;1 hvis du ønsker at tjene Mig, som du siger, så skal du følge Mig med Mit Fredens, Kærlighedens og Enhedens Kors for at herliggøre Mig; se ikke med bestyrtelse på de andre kors, Jeg lægger på din vej, for de kommer alle fra Mig; herliggør Mig; dit bord er altid dækket, og dit bæger flyder over, så beklag dig ikke over småting; Jeg vil undersøge dig og prøve din kærlighed til Mig nu og da for at opbygge dig åndeligt; slæb ikke fødderne efter Mig, følg Mit tempo med let hjerte; hvil i Mig, når du er træt, og tillad Mig at hvile i dig, når Jeg føler Mig træt;

– lyt nu til din Hellige: lad dig ikke blæse omkuld af ethvert vindpust, der kommer din vej, vær rodfæstet i Mig, og du vil ikke blive rykket op med rode, datter; berig Min Kirke med al den Kundskab, Jeg har givet dig, og fortæl dem, at Herrens Hjerte er en Afgrund af Kærlighed, selv om intet menneske fuldt ud kan lodde dens dybder eller dens rigdomme;

Jeg ved, du er skrøbelig, datter, men har du manglet hjælp? stol på Mig, stol på Mig, og vær en genspejling af, hvad Enheden vil blive; vær ikke som dem, der holder fast i at være opsplittede under Mit Hellige Navn; vær ikke som dem, der foregiver at være for Enhed, men kun taler døde ord og ikke opnår andet end Faderens vrede; både Faderen og Jeg afskyr deres argumenter, i modsætning til hvad de tænker; men intet afholder Mig fra råbe til disse magtens mænd:

”stig ned! stig ned fra jeres troner, og må skællene falde fra jeres øjne, så I ser, hvordan I har gjort Mit Hus til en ødemark! I har plyndret Min Helligdom for alt, hvad der var i den! I har splintret Hyrdestaven, ikke blot i to halvdele, men i splinter! men åbn jeres øjne i dag og se! hold jeres øjne åbne, og I vil komme til at kende fattigdom, sæk og aske og bare fødder; hold jeres øjne åbne og lær Mit Hjerte at kende med ét blik;”

– Jeg kunne udtale ét eneste ord i deres forsamlinger, og med dette ene ord forene Min Kirke; men Himlens herlighed vil blive givet Mig af Fattigdom og Elendighed og af dem, de kalder foragtelige; Jeg vil få Mit Hus genopbygget af fremmede, for i dem vil Jeg lægge en ånd af nidkærhed, en ånd af troskab; så vil jeres forrådskamre igen blive fyldte, og jeres kar flyde over med Min nye vin;

hvis I siger, I elsker Mig, og kalder jer selv ved Mit Navn, så for Mit Hellige Navns og for Min Kærligheds skyld:

forén Mine kirker;

en sand Kristen er den, som i sit indre er Kristen, og den sande Enhed er og vil være i hjertet; Enhed vil ikke være af bogstaven, men af ånden; –

– hvis du elsker Mig, datter, som du siger, så omfavn Korset, Jeg har givet dig; så vil dine fødder ikke snuble, intet i denne verden har Dets lige; lad aldrig dit blik forlade Mit Blik;

elev? kom, følg Mig …

(Senere:)

Vassula, Jeg bad til Faderen for dig; det er Jeg, Jesus; koncentrer dig om det, der er blevet dig betroet; – skriv nu:2

fred være med jer; Jeg hørte jer kalde Mig: ”Fader!”

Her Er Jeg;

ønsker I at komme tilbage? Jeg vil ikke længere se vredt på jer, for Jeg er Uendelig Barmhjertig; Jeg vil heller ikke dømme jer; Jeres hjerter er, hvad Jeg søger; Jeg trænger til kærlighed; Jeg er tørstig efter kærlighed; Mine Læber er udtørrede af mangel på kærlighed; Jeg har besluttet ikke at se på jeres fortid, kun på nutiden;

Himlens Dronning3 er ved Min side, og af alle kvinder bad Hun vedholdende for jer, mere end alle Magter, Myndigheder, Troner, Kræfter og Engle; mere end noget skabt væsen; så byd Hende velkommen i jeres bønner, ær Hende, ligesom Jeg ærer Hende;

I er alle døbt i Mig, og der burde ikke være nogen skel mellem brødre; hvis I blot vidste, hvad Jeg tilbyder jer i dag, ville I ikke tøve med at give Mig jeres hjerte og jeres overgivelse; kom tilbage til Mig og frygt ikke, Han, som taler til jer nu, er jeres Hellige Ledsager; Den, som elsker jer mest; tro på Min Kærlighed, betragt og mediter over Min Lidelse; giv Mig jeres hjerte, og Jeg vil forvandle det til en have med de fineste dufte, hvor Jeg, jeres Konge, kan få Min hvile; tillad Mig at gøre det til Min Ejendom, og I skal leve; vend ikke jeres hjerte bort fra Mig, hold Mig ikke på afstand, tal frimodigt til Mig; Jeg lytter;

Jeg opfordrer jer alle til at meditere over disse ord:

– gengæld ondt med kærlighed –
– efterlign Mig –

og husk, Jeg er med jer hele tiden; glem det aldrig nogensinde;

Jeg velsigner hver enkelt af jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande,

Jesus Kristus, Guds elskede Søn og Frelser;


1 Luk 10:4
2 Budskab til fangerne.
3 Hellige Maria.