4. april 1997

Mit-Hjertes-blomst, lyt til Mine ord; Jeg spørger dig: tror du på det, der er skrevet i Bibelen?

Hvorfor Herre, naturligvis gør jeg det!

tror du på, at Gud kan tale til mennesker?

Du lod mig blomstre ved at tale til mig, så hvordan skulle jeg ikke kunne tro, Du talte til mig?

i dag er der mange af Mine Egne, som løfter deres sværd mod Mig i Mit eget Hus … opsvulmede af stolthed siger de: ”vi er guder;” de gør krav på at være større end alt, hvad mennesker kalder ”gud”, meget større end noget andet, der tilbedes, de sætter sig selv på tronen i Min Helligdom og erklærer, at de er Gud; ethvert ord, der bliver udtalt af Mig, bliver afvist af de selv samme, men den store ild er nu parat til at fortære dem … de hævder, at de har forstået Mit mysterium;

der er en Talsmand,1 som vil minde mennesket om, hvad dets pligt er; for at forbarme sig over mennesket beder Han i menneskets sted om at blive helbredt og reddet fra afgrunden; alt dette gør Jeg om og om igen for mennesket, for at frelse hans sjæl fra den evige ild og lade livets lys lyse klart over ham …

for at dække over deres planer, planlægger disse mennesker, som opvækker Mig dagligt, i mørke at omstyrte Peters Stol og bringe Min Kirkes Stedfortræder til tavshed sammen med alle dem, som Jeg åbenbarer deres planer for, og til hvem Jeg afslører deres frafald; de planlægger i mørke at gøre Mig tavs og siger: ”hvem kan se os? hvem kan genkende os?” men de ydmyge glæder sig, når de hører og genkender Min Stemme; de fattigste jubler i Mit Nærvær;

– deres2 ofre til Mig er blevet til en hån imod Mig; hvorfor, de er blevet De Skammeligste i Mine Sale; disse syndere i Mit Hus planlægger at slukke for Min Stemme; de vil prøve at påtvinge jer alle en ordre om at fordømme Visdommens storslåede arbejde, eftersom dette3 Visdommens Værk er løftet højt ligesom et lysende banner og afslører deres syndighed, det er blevet deres vigtigste mål; Min4 betydeligste arv er blevet som en kvinde, der bedrager sin elsker …

og til dig, hvis øre Jeg åbnede for at høre Mig og blive Min elev, siger Jeg i sandhed: frygt ikke, føl længsel efter Mig som aldrig før, så det bliver din søde rus, eftersom den vil blive sødere end vin; stræb efter Mig, så du til slut finder Indsigt i Gud og Hans Visdom; ønsk Mig helhjertet, ligesom et forældreløst barn ønsker sine forældre, ønsk Mig af hele dit hjerte; glæd dig ikke over noget som helst på Jorden eller i himlen, undtagen Vort Treenige Nærvær, find din glæde i at være tæt på Os, som har viet dig til Vor Hellighed, til Vor Herlighed, men også for din helliggørelse;

Min Gud, min Gud,
nu er det tid at handle,
for Dine Bud er blevet overtrådt
og ondt vinder magt i Dit Hus;
jeg finder, at vederstyggeligheden
spreder sig, ligesom floder
svømmer over deres bredder,
svømmer den over os;
Treenige Gud
og beskytter af vort velbefindende,
kom til vor redning!

Jeg skal opfylde Mit Løfte, og din bekymring og kval vil slutte; så fortæl Mine sønner og døtre, at Min Stemme snart vil tordne fra oven, og bjergene vil ryste i deres grundvold; disse købmænd i Min Kirke er nu ved at vinde ind på ham, som Jeg anbragte på Peters Stol, og de har ikke øje for noget som helst andet end at bringe ham til fald; de ligner en løve, ivrig efter at flå i stykker, ligesom en ung løve, som ligger på spring i sit skjul;

Jeg iagttager de selv samme, som ønsker at bringe Min Stemme til tavshed,5 hver eneste af deres handlinger, og jeg væmmes ved synet af deres handlinger; Jeg iagttager Min trofaste tjener,6 medens hans læber mumler uendelige velsignelser over hans forfølgere; Jeg lytter til hans stemme, medens han bliver ramt bagfra:7

”I Din Kærlighed, min Frelser, lyt til min bøn; mine grusomme forfølgere kommer nærmere, hvor er de langt væk fra Din Lov! her er jeg, oppe før daggry for at påkalde Din hjælp:Salve Regina, kom til vor hjælp, miserere … kom til vor hjælp, O Gud! vore sjæles Beskytter, kom til vor hjælp;

”Madre de Dios, Helligåndens Brud, må mit råb nå frem til Dig og berøre Dit Moderlige Hjerte; Åh, Du Reneste, som sidder ved Faderen, Sønnen og Helligånden, Guds Himmelske Trone, tag Dig af Min sag og bring os universel fred … hav medlidenhed med os … hav medlidenhed med Dine børn … jeg åbner min mund stønnende af håb, medens Du udfolder Din Kappe og spreder den over de lidende, de elendige, over de fattige og forladte, for at beskytte os giver Du os strømme af Lys og Håb, og mine bekymringer formindskes; som et lille barn i nærheden af sin moder tager jeg min tilflugt og fatter Mit håb til Dig, den Allerhelligste Treenigheds Himmelske Trone;

”Formidler af alle nådegaver, frels os fra syndens stormfulde floder, mangfoldiggør Dine Nådegaver, og lad forældres hjerter vende sig til deres børn og børnenes hjerter til deres forældre; åh, Guddommelige Kærligheds Moder, jeg beder dit Kongelige Hjerte, som altid er fyldt af taknemmelighed og godhed, om at påminde Faderen om mig; Jeg vil ikke selv beholde nogen ære, siden det var Dig, min Beskytter, som i Din kærlige ømhed frelste mit liv den dag,8 så jeg kunne blive ved med at være en fårehyrde for fårene, der var betroetmig; Marias Dydige Uplettede Hjerte, hav barmhjertighed med Dine børn og åbn Dit Hjertes Port for os i dette eksil, og lad Dit Lys lyse over os alle;

”disciplenes Moder, Triumfens Moder, Moder til den uforlignelige Frelse, profeternes og nådegavernes Moder, Moder til den Sande Vinstok, må mine bønner nå Dit Moderlige Hjerte; lyt i Din Kærlighed til mine råb …

”min Gud, sjælenes Vogter, jeg håber på Dig … O Gud, hvor jeg elsker Din Lov!”

amen;

Så bryd nu Din tavshed, Herre,
vend Dit øre mod hans bønner
og hør, hvad han siger.
Send os fra oven dette Levende Vand
for at rengøre os, rense os.

daggry vil komme efter denne endeløse nat Vassula, Min ven, og Vor Treenige Helligheds Herlighed vil stråle;

(Vor Hellige Moder taler:)

og Jeg, din Hellige Moder, hilser dig, Vassula; ja, Vore Hjerter9 vil bryde frem ligesom daggry for at oplyse Jorden i dens nuværende mørke; Vore Hjerter vil i Deres triumf lyse over hele menneskeheden mere lyst i deres stråleglans end alle stjernebilleder tilsammen, mere imponerende end tusinde sole, og mennesker, som i årevis har gået i mørke, vil fra himlen se et stort lys; over dem, som levede i skyggens land, vil der stråle et lys;

mange af jer, små børn, venter på ydre tegn og ydre undere og varsler; mange af jer vender jeres blik opad og søger i skyerne, men, Min Søn, Jesus, har advaret jer om ikke at søge ydre tegn men at søge det, der er virkeligt og guddommeligt inde i jer;

mange af jer læser og genlæser denne profetiske åbenbaring med øjne, som aldrig ser, fordi, når I læser, læser I med den eneste interesse at finde usædvanlige tegn eller tilkendegivelser af undere og varsler i stedet for at kalde på Helligånden og bede om dømmekraftens ånd og erkendelse til at kunne trænge ind i Kristi Mysterier og ind i Mysteriet om Hans Opstandelse og gøre jeres sjæl i stand til at gøre åndelige fremskridt for at nå det forjættede land …

hvis nogen som helst fortsætter med at have den indstilling i sit sind og hjerte, så vil I, Mine stakkels børn, når dagen kommer, og I står Ansigt til ansigt med jeres Skaber, stå foran Hans Trone med tomme hænder, fordi jeres sjæl stadig vil være et vildnis, et udtørret land, en ørken; men hvis I med et oprigtigt hjerte trænger ind i de Mysterier, Vi åbenbarer for jer nu i disse Budskaber, så vil I begynde at forstå, at hver eneste gerning, som Gud gør, er fyldt af Herlighed og Majestæt:

når Han i Sin Majestæt smykker en sjæl, så den kan gå ind i Hans Rige og ind i Himlen, så vil I fejre dette under, fordi I ville se Dets Herlighed; når Gud med Himmelsk Føde sørger for de sultne og dem, der frygter Ham, så også de kan arve og blive arvinger til Hans Rige og være omgivet af troskab og retskaffenhed, så vil også I fejre dette under, fordi I vil genkende Hans Velsignelse, og I vil bære denne Velsignelse om jeres hals, som én, der bærer en krans;

når Hans Visdoms Værk, der er som et Uendeligt hav, der stråler som tusinde sole, vil belyse jeres sjæle med dens stråleglans, så vil frugten på jeres læber tiltage, og ethvert ord udtalt af jeres læber vil blive som en fortærende ild, der renser denne Jord, på den dag og nat vil I ikke stoppe med at synge hymner til Amen for Hans uendelige godhed, tålmodighed og overbærenhed, som Han viste jer i alle disse år, I var i ødemarken; jeres sjæl vil fejre disse undere, varsler og tegn alle dage i jeres liv; det er derfor, Mine børn, at I i jeres omvendelse vil opdage den virkelige Guds Herlighed, som bor og lyser inden i jer, tag sløret væk fra jeres øjne for at se, at jeres Skaber også lever inde i jer og omfavner jer i Sin Kærlighed; jeres Skaber er også jeres ægtefælle,10 for Han er alle skabningers Hoved11

bed, Mine børn, for dem, hvis hjerte er væk fra Gud; mange af dem siger: ”lad os i dag spise og drikke, for i morgen skal vi dø,12 kom, lad os feste nu, medens vi er i live, vort liv vil forsvinde som en sky, ja, vore dage er talte og vil forsvinde som en skygge, så lad os feste!” og de bliver ved med at vanære sig selv og Guds Billede, og synker dybere og dybere ned i synd, ubevidste om, at de er mere døde end levende … åh, så mange af dem er blevet vildledt af deres eget overmod, og forkerte opfattelser har fordærvet deres ideer …

Min Søn, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser, har Magt til at frelse alle, for Faderen, jeres Skaber, har givet Ham magt over hele menneskeheden; i dag udfører Han tegn og undere som aldrig før i historien;

Gud læner Sig hele vejen ned fra Himlen til jer, Mine børn; jeres Konge, Jesus, har lagt Sin Krone til side og er steget ned fra Sin Herligheds trone for at nå jer; denne Konge, som sad på Sin Kongelige trone klædt i frygtelig pragt, strålende i Sin Herlighed mere end guld og kostbare sten, løftede Sit Ansigt, fuld af nåde og i flammende Majestæt så han på engleskaren, der omgav Ham; Han så på Sine Helgener, og på hele den Himmelske Hærskare og sagde, med Hjertet flammende af Kærlighed:

”Jeg har besluttet at åbne Mine Himmelske forråd13 og udøse Min skjulte Manna over denne uansvarlige generation,14 en gave tilbageholdt for disse tider, når verden ville blive kold og i hjertets kulde vende sig bort fra Guds Kærlighed;15 lad det blive kendt nu, at gudløse vil få føde fra disse forråd; derfor vil Jeg Selv tage hen til dem med trøstende ord og berolige de elendige; Jeg skal vise de elendige Min store Kærlighed og helbrede deres sår;”16

”Jeg vil Selv tale til dem og fortælle dem, at Jeg er deres Broder og deres Guddommelige Ven, som kunne bringe deres guddommelighed tilbage; i slaveriets bitterhed vil den ene efter den anden spørge sig selv: ’hvordan er jeg kommet til at blive talt med som en af den Almægtiges børn, jeg, som er et skadedyr for skadedyrene, et skadedyr mellem skadedyr? hvordan kan den Allerærefuldeste Gud se på mig endnu en gang og betro mig en plads imellem Sine Helgener? hvordan kan denne ærefulde Sol stå op og også lyse på os?’ — ’ikke et skadedyr, nej; du vil ikke dø; din Konge vil ikke lade dig dø, Jeg vil frelse dig med Min Hånd, lille skadedyr, og Jeg vil komme dig til hjælp, så også du en dag må være i stand til at møde frem i Mine Sale; Jeg vil forvandle din afskyelighed til en højtid, for din Konge er nær dig nu,17 og fra en højtid vil Jeg forvandle dig til et paradis, en strålende himmel, så Jeg i Min Storhed kan blive lovprist og forherliget; og i denne himmel vil du påkalde Mig, og fra denne stund vil du søge Mine Veje, så du vil leve; Min Almægtige Ånde vil ånde på dig med Min Velduft; ingen kender alle de undere, der er inde i Himlen, og hvordan Jeg kan lade Min Vilje blive kendt på Jorden, som den er i Himlen; for at løfte dig, skadedyr, hvad enten du er betydningsfuld eller almindelig, rig eller fattig, vil Jeg åbne Mine Læber, og fra Min Mund vil Jeg udøse over jer, skadedyr, Min fine salve18 og velsigne hver eneste af jer;’”

”ja, Jeg vil komme og befri dem, så de fatter mod, Jeg vil vise dem Mit vidunderlige værk, og påminde dem om deres arv og tilbyde dem Mit Kongerige … i Min Uendelige Mildhed vil Jegbøje Mig ned fra Himlen og med Mit gyldne scepter løfte disse, som knapt er født til at følge Mig i Mine Spor; mange vil se uforstående på Mit valg, og at nåde og barmhjertighed også kan blive givet til dem, som engang havde ophørt med at være; – Jeg vil komme hele vejen ned til dem og gå så langt som til de fjerneste lande, og blande Mig med dem; og de vil lovprise Min Kærlighed mere end vin, og de vil sige til Mig: ’hvor er det rigtigt at elske Dig, Universets Hersker!’”

19da løftede Han fuld af nåde Sin højre Hånd og velsignede Jorden; og du, datter, gør det, som Gud befalede dig at gøre, se hvor meget lysere dine øjne er nu, da du har spist denne mundfuld honning?20 fyld din mund med olie21 og gå med Min velsignelse; Jeg er med dig;


1 Jeg tænker, at Jesus talte om Sin Hellige Ånd.
2 Nu taler Gud om frafaldet.
3 Det vil sige Sandt Liv i Gud budskaberne.
4 Her var det, som om Jesus talte med Sig selv.
5 Disse som ønsker for altid at forbyde kanaliseringer for i stedet at kalde dem naive meditationer.
6 Betyder Paven.
7 Disse viser Den Hellige Faders brændende dybsindige bønner; ordene er ikke nødvendigvis Pavens ordrette ord.
8 Da man forsøgte at dræbe Paven.
9 Jesu og Marias Hjerte.
10 Esajas 54:5.
11 Rom. 7:4 og 1. Kor. 11:3
12 Esajas 22:13
13 På samme tid hørte jeg ordet ”ressourcer”.
14 Medens disse ord blev udtalt: ”skjulte manna”, forstod jeg også:det Hellige Hjertes skjulte gaver, som St. Gertrud den Store blev tilladt at få et glimt af og blev fortalt, at disse gaver blev holdt tilbage til de tider, når menneskerne ville blive kolde over for Guds Kærlighed. Da vil Jesus åbenbare Sine Gaver. Disse tider er nu.
15 Hvad jeg forstod blev bekræftet.
16 Vor sjæles sår der kommer, når vi synder.
17 Dette mindede mig om de første ord, min engel Daniel udtalte med hensyn til Gud. I 1985 sagde han: ”Gud er nær dig.” — Dette betød, at det ville være begyndelsen på min omvendelse, der ville komme gennem Hans nåde.
18 Højsangen 1:3: ”Lifligt dufter dine salve, Dit Navn er en udgydt salve, derfor har kvinder Dig kær.” Jesus mener: at ved at udgyde Sin Salve på syndere, vil de blive helbredt; med andre ord, salven repræsenterer Hans navn, og med det samme Hans Navn kommer på syndere, bringer det dem til at elske Gud
19 Så fortsatte Vor Frue.
20 Vor Frue mente: Himmelske Manna, som her repræsenterer Guds Ord.
21 Her repræsenterer olie Guds Navn. ”Dit Navn er er en udgydt salve,” Højsangen 1:3.