2. august 1991

(Rhodos)

(til den græske bedegruppe)

Jesus, min Herre,
velsignet være Dit Navn.
Må Dit Hellige Navn bestå
i Herlighed for evigt og altid.

Mit Hellige navn består og vil altid bestå i al sin Herlighed,

Må Din Hånd lede os til Sandheden
og den eneste Sandhed.
Lad intet skille mig fra denne Sandhed,
som Du Selv har givet os.

I kom tomhændede til Mig og gik fyldte herfra; Jeg har aldrig stået i ærefrygt over for storhed eller styrke; Jeg har Selv fyldt jeres mund med Min Visdom, så I kan lære og ikke kommer på afveje; Jeg har givet jer Mine befalinger, så I kan finde jeres forsvar deri; lyt nu og forstå:

sæt Vore To Hellige Hjerter
som et Segl på jeres hjerter
;

jeres Moders Hellige Hjerte skal være jeres forsvar, og Mit Eget Hellige Hjerte jeres Hjem; med dette Tegn som segl på jeres hjerter skal rævene, som laver ødelæggelse i Mine Vingårde, der nu står med frugt, blive fanget; I, Mine små, er: Vore To Hellige Hjerters Vingård1;

kom, Mine små børn, og lyt: hvem iblandt jer glæder sig over det Evige Liv?

– så tilbed Mig i Min Helligheds pragt; vær konstante i jeres bønner;
– Satan vil blive lænket ved hjælp af Rosenkransen;
– vær vedholdende i jeres skriftemål, små børn, for at blive i stand til at komme og modtage Mig i den Hellige Eukaristi så ofte, som I kan;
– fast på brød og vand to dage om ugen, for at udbedre og ofre;
– se hverken til venstre eller højre, se foran jer, hvor Jeg Er; hvor Jeg end går, skal I gå, hvor Jeg end lever, skal I leve;

disse, Mine elskede, er Mine Forskrifter; Mit Ord bør indtages ligesom det daglige brød, det er jeres Himmelske Brød, det er jeres Liv; kom ofte til Mig og indvi jer selv til Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil ånde på jer og gøre jer til Mine, så I kan sprede Mit Ord til Jordens fire hjørner, og husk, lad jeres tanker være Mine Tanker, jeres ønsker Mine Ønsker,
– efterlign Mig
– velsignet er I, som ikke ser Mig og alligevel tror; Jeg efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander; velsign Mig og elsk Mig;
– fortæl dem, Min Vassula, hvordan Jeg ærer det Rum,2 hvor Jeg blev undfanget;

(Vor Velsignede Moders Budskab til den samme gruppe.)

velsignede børn, lad jeres hjerter være som en have, velbehagelig for Herren, et hvilested for jeres Konge; tillad Ham at komme ind i jeres hjerte, så Han forvandler det til en glædens have, selv når Han finder det tørt og øde; tillad Ham at ånde i jeres hjerte for at genoplive det, Hans Ånde er af den fineste duft; derefter, Mine små, vil Han som morgenduggen vaske jeres pletter bort med Sit Blod for at gøre jer fuldkomne;

åh … hvor Jeg elsker jer … kom og lyt til jeres Gud; Hans samtale er blidheden selv, medfølelse i sin fylde; bed, Mine elskede, bed uden ophør; svarene på jeres problemer kan findes i en konstant bøn; lad dette være jeres våben, bed med jeres hjerte, samtal med Gud på denne måde – Satan flygter, hver gang I påkalder Gud med kærlighed, så i dag, i morgen og altid vil Jeg sige til jer: bed, bed, bed; Min Kærlighed til jer er stor, tillad ikke Satan at friste jer til at afskære Mig fra jeres blik – vær på vagt – Jeg, jeres Hellige Moder, velsigner jer alle;

Ja, min Jesus?

(Jesus kaldte på mig.)

Vassula, lad jeres bedegrupper hedde:

De To Hellige Hjerters Bedegruppe

eftersom Vore Hjerter er ét og forenede i kærlighed, – Jeg Er ved din side, Kærligheden er dig nær;

(Senere, sent om aftenen bad jeg Jesus om at forklare, hvad der sker med mig, når jeg gennemlever Hans Lidelser.)

vi er forenede som i ét enkelt legeme, og så … holder Jeg dig; Jeg griber dig helt, for du er Min Ejendom, og Jeg tager din ånd i besiddelse; ligesom en kerne, der er omgivet af dens frugtkød, omslutter Jeg også dig på samme vis; din ånd bliver indesluttet i Min Ånd, i Mig, din Kristus; elsk Mig, tilbed Mig og bed, Jeg kan ikke adskilles fra dig;

O kom, kom, lad din kærlighed være en uudslukkelig ild; Jeg Er en Uudslukkelig Ild, som fortærer sjæle; så efterlign Mig, din Gud, dette er Mit ønske for enhver;

tag imod Min Fred;


1 Bedegruppen kaldes ”De To Hellige Hjerters bedegruppe.”
2 Hjerte: Marias Hjerte.