15. april 1996

Tåber siger i deres hjerte,
”der er ingen Gud!”
De er falske, korrupte og onde,
der er ikke nogen god mand tilbage.

Gud ser ned fra himlen
på menneskenes børn
for at se, om der er en enkelt, der er vis,
om der er en enkelt, som søger Gud.1

Jeg, Jahve, giver dig Min Fred;

Jeg ser ned fra himlen, og Jeg ser, der bliver plyndret i Mit Hus; men Jeg vil sprede de frafaldne, så mist ikke modet … glem aldrig, hvem det var, der opfostrede dig; det er Jeg, som tog dig ud af vuggen og som en øm moder, der bærer sit barn i sin favn, bar dig og plejede dig, så din opvækst ville ske i Mine Haver … Min Vilje var dit daglige brød, og det er på denne samme måde, Jeg vil fortsætte med at ernære dig; frygter du uden grund, at Jeg bliver nødt til at sige, at du ikke længere stoler på Mig? tillad Mig at minde dig om dine manglende evner og din uduelighed til at gøre noget som helst uden Mig;

Jeg må indrømme, at skønt Jeg er Din Fader, så er Jeg også din Bueskytte, og Jeg har dig som et af Mine favoritmål, blot for at holde din ånd tilgængelig for Mig og modtagelig; Jeg ønsker dig oprigtigt; det er derfor, Jeg vil fortsætte med at rette Mine pile imod dig …

hør Mig, frygt ikke, skønt mange kæmper imod dig; de vil ikke komme til at sejre over dig, fordi Jeg er med dig; Vassula, skønt storme fra Min Fjende2 blæser fulde af trusler over dig, frygt ikke, Jeg er med dig; i din tid er der profeter, som profeterer falsk, de forkynder højlydt al slags falskhed, og det bliver ukritisk modtaget; hvorimod Mine Egne profeter, som kommer fra Min Mund, og som åbent erklærer Sandheden, Min Lov og om, hvordan jeres generations er frafaldet og godt på vej til fortabelse, med mindre Jeg hører et råb af anger fra dem, de bliver sat ud af spillet og forfulgt …

Jeg har i lang tid intet sagt og har lukket Mine Øjne, Jeg har mange gange trukket Min Hånd tilbage fra at falde på jer, generation, og Jeg har også mange gange trukket Mine beslutninger tilbage om at genoprette jer med ild; men hvordan kunne Jeg forblive stille ved synet af denne Afskyelighed, som Min profet Daniel talte om? hør Mig: i jeres dage udruster mange præster sig selv til strid imod Min Kirkes Stedfortræder;3 de selv samme, som underviser i, hvad der behager dem, og verden elsker det! de er fulde af kompromisser; for at behage verden ville de sælge Min Søns Blod! hvordan kan Jeg se, hvad Jeg ser, og forblive stille? når de hører Min Stemme gennem Mine profeter, vil deres hænder blive svage, og de vil ikke tage det som en advarsel eller et himmelsk tegn; hvorimod de præster, som er fornuftige og er som Jakob, de bøjer sig for deres Moders autoritet, til dem vil Jeg trolove Mig for evigt; Jeg vil trolove dem til Mig, og de vil blive kaldt den Allerhøjestes sønner;

Satans time er her; fra den dag Jeg oprejste dig, svor Satan, datter, at han ville gøre dig tavs; han samlede alt sit raseri sammen imod dig, men Jeg siger dig, hvis du forbliver beskeden og uden ambitioner, og hvis du fastholder dit løfte om troskab til Mig, til Min Søn, og Til Min Hellige Ånd og til din Moder, som altid hjælper, skal han undvige dig; fortsæt med at være alt det, han ikke er; Mine Ord i din mund vil fortsætte med at være som en ild for alle dem,4som i deres frafald opvækker Min Søns Legeme og Blod ikke blot uden frygt, men også uden tro; de oprejser Ham med troløshed!

Hvor længe er der, til Din Søn kommer tilbage?5

du har ingen ret til at stille det spørgsmål til Mig, Vassula; men for øvrigt, du lærer stadigvæk, og Jeg elsker dig; men der er én ting, Jeg er villig til at dele med dig, og Jeg vil ikke fratage dig denne kundskab: snart vil Min Stemme bliv hørt som et tordenskrald; I vil høre Mig sige: ”nok! nok er nok! ”Jorden vil revne, og de, der gør oprør imod Mig, vil se Min Hånd falde over sig; men Min Søns kar vil Jeg værne om; Jeg vil komme i en storm af ild; for nogle vil den komme som en velsignelse, men for de, der aldrig frygtede Mig, den dag, vil de lære at frygte Mig

indtil denne selv samme dag, har de ikke lært at ære Mit Navn og tilbede Mig; de spørger aldrig sig selv, om de er på den rette vej, de beder heller ikke Min Ånd om råd; de er blevet som købmænd, der går ind i Min Helligdom og ud af Min Helligdom, køber og sælger i Min Søns Navn …

Oh hvilken ond tilbøjelighed, Jorden er forurenet!hvorfor har I,6 som har indviet jer selv til at tjene Min Søn, vendt jer imod Ham og sælger Hans Legeme og Blod? vend tilbage til Min Søns tjeneste, og Jeg vil gøre jer til et under for sjælene, de selv samme sjæle I tager med jer til fortabelse; kom og anger, og Jeg skal genoplive jeres ånd og gøre jeres øjne klare, så I kan se Min Ånds Herlighed, Han som vil holde jer der, hvor I burde have været fra begyndelsen af jeres tjeneste; kom, kom nærmere til Mig nu, så Jeg kan ånde i jeres telt, og I vil indånde liv;

Min datter, fortæl Mit folk, fortæl denne Min rest, at alle forsøg skulle gøres for at formindske Min vrede; indgiv Mit folk mod, fortæl dem, at hvis de beder med hjertet for omvendelse af verden, så vil Jeg, Jahve, deres Evige Fader, belønne dem i al evighed; ”eftersom barmhjertighed og vrede i samme grad tilhører Mig, som er virkelig mægtig i at tilgive, men også til at udgyde vrede; Min Barmhjertighed er stor, men Min strenghed er ligeså stor;”7

Jeg ser på Jorden i dag og ønsker, Jeg aldrig havde gjort det … Mine Øjne ser, hvad de aldrig har ønsket at se, og Mine Ører hører, hvad Jeg altid har frygtet at høre! Mit Hjerte, som er som en Faders, synker ned i sorg; Jeg formede mennesker i Mit Billede, og alligevel har de fordærvet sig selv, og i dag har så mange af dem taget Udyrets skikkelse! deres hjerte er så fyldt med begær, lovløshed, stolthed og fordærvelse! deres mund er vant til at råbe grove ord højt og lavt; de sværger imod hele himlen at føre krig imod Mig og imod Min Søn … oh … de gør alt det, Mit Hjerte afskyr; meget ofte rækker Jeg Min Hånd ud mod Mit Bæger, der er overfyldt af Min Retfærdighed …

(Senere.)

fortæl Mig, datter, Jeg kalder fra det høje, Jeg kalder ikke for at forskrække jer, men for at råde jer; Jeg elsker jer … skriv:

(Fortsættelse af budskabet.)

Satan har i dag udstrakt sin hånd hele vejen for at nå præsternes sjæle; en ånd af sløvhed og misforståelse rejser sig truende over dem, han har rørt ved;8 de opvækker Min Søns Legeme uden tro, uden virkelig lovprisning, og hele dagen lang fordrejer de Mine Ord og Kirkens Tradition; hvordan kan Jeg forblive stille, når Jeg ser, hvordan disse præster er blevet Satans bytte? hvordan kan Jeg lade være med at advare jer om deres måde at handle på? skal de forblive ustraffet for en sådan ulovlighed?

Hjælp os i disse krisetider …

Jeg har, for Min del, åbnet himlene for at hjælpe jer; Jeg udøser Min Ånd ud over dem, som kalder på Min Hellige Ånd for at komme og råde dem, men da Jeg åbnede Himlens døre og lod Mine gaver regne ned over menneskeheden, og Jeg også brugte vindene som budbringere, da afviste Jorden Mine gaver og Mine budbringere, og vanhelligede dem begge;

Jeg fremviser tegn og undere, men igen viser Jorden ikke taknemmelighed over Min store Kærligheds frugter … Jeg bliver grebet af raseri, når Jeg ser Min Søns velsignede Sakramente bliver trampet under fode, når Jeg ved, at stadigvæk, indtil denne dag, ville Min Søn atter engang øjeblikkeligt give Sit Liv for jer, hvis det var nødvendigt, på trods af jeres ondskab, generation!

Han9 åbner Sin Mund stønnende af smerte, og Hans Øjne holder aldrig op med at strømme over med tårer, skuffet over, at hans Egne tillader den onde at have magt over dem; hvor langt væk de er fra Sandheden … og alligevel … på trods af alle deres synder, tager Min Søn sig kærligt af dem, for Hans Kærlighed har ingen grænser; datter, skal Jeg virkelig udholde den afskyelighed?10 i dag er deres legemer dømt til døden, med mindre Jeg hører et råb af anger fra deres hjerte;

kom, datter, vær udholdende i dit arbejde, og gør gode ting, og vær Mit Ekko; Jeg, Jahve, velsigner dig;


1 Salme 53: 1-2.
2 Gud mener Satan.
3 Pave Johannes Paul II
4 Gud mener præsterne.
5 Jeg spurgte om det i desperation, uden at tænke mig om.
6 Indviede sjæle som er frafaldet.
7 Siraks bog: 16:11-12.
8 Den han har fristet.
9 Jesus Kristus.
10 Den profeten Daniel talte om.