8. april 1991

Min Herre?

Jeg Er; du lille, fred være med dig, elsk Mig og klyng dig til Mig, for du har ikke set det sidste af Mig;1

Jeg er glad og lettet!

Jeg vil ikke tillade, at din styrke smuldrer, Jeg vil give dig Min Føde, som Jeg altid har gjort; Min blomst, Mit Budskab denne gang er en bøn for alle nationer, en bøn om enhed, kom, skriv:

”Lovet være Herren
for den Himmelske Føde,2 du giver os,
og dette er for at opfylde Skriften
og for at fuldføre Dit Værk,
Du har givet Din Kundskab
til rene børn og ikke til de lærde,
for dette er, hvad behager Dig, Herre;

Lovet være Herren,
som har åbnet veje,
så Dit folk kan vandre på dem
og komme til Dig og fylde Dit Hus,
for skønt Du har sendt Din Søn
ind i verden,
og verden tydeligt så Lyset,
tog de ikke alle imod Lyset,
men vendte sig i stedet mod mørket
i frafald;
verden er faldet fra,
fordi de har afvist Sandheden
og foretrak at leve under en Løgn;

ja, Herre,
Du elsker verden så højt,
at Du i dag, på trods af vor ondskab,
sender os Din Helligånd
uden forbehold
for at levendegøre os og genoplive verden,
idet Du fornyer enhver skabning,
så at alle ser Din Herlighed
og tror og således bliver omvendte;

Lovet være Herren,
fordi Du åbner Himlenes porte
for at udøse fra Dine Forråd
denne Skjulte Manna,3
som er reserveret til vore Tider;
nej, det var ikke Moses,
som gav brødet fra Himlen,
det var Dig, Fader,
som gav os det Sande Brød,
og ligesom Din Søn, Jesus Kristus,
er Livets Brød,
giver Helligånden os også føde,
for alt Brød, der kommer ned fra Himlen, er Liv;

det står skrevet i Skrifterne:
alle dine sønner skal være
oplært af Herren,4
og kød og blod
kan ikke åbenbare Sandheden,
medmindre Sandheden bliver givet
af den Eneste Ene,
som grundlagde Sandheden
og indprentede Den i vore hjerter;

Fader, må Dit Navn altid
blive lovprist og herliggjort igen;
lad verden gå fra Mørke til Lys,
fra Løgn til hele Sandheden,
fra Sløvhed til brændende Iver;

Fader, Skaber af Himmel og Jord,
timen er kommet til at vise os
de Nye Himle og den Nye Jord,
hvor Din Helligånd
vil tage Sin Bolig i os;
Mildeste Fader,
som Du herliggjorde Din Søn,
og Din Søn herliggjorde Dig,
så lad Din Sandheds Helligånd igen herliggøre Din Søn;

Fader, om kort tid skal,
ifølge Skrifterne,
den første himmel og den første jord forsvinde
for at bevise for verden,
at Dit Ord er noget Levende og Aktivt,
og at Jesus virkelig
har overvundet verden;
når den dag kommer,
vil Din Søns bøn til Dig også blive opfyldt,
for vi skal alle blive ét i Dig,
som den Hellige Treenighed
er Én og den samme;
vi skal ikke længere opsplitte os
under Dit Navn;

Lovet være Herren
og Ære være den Højeste,
fordi Du i vort store frafald
sender os Vor Hellige Moder,
hvis Hjerte Du Selv i Kærlighed
forenede med Jesus,
og som led Sammen;
og det er igen Sammen,
at de To Hellige Hjerter vil forny os
og bringe os tilbage til Livet og i Dig;

fortabte får vil blive fundet,
omstrejfende lam vil blive mindet
om deres sande fold og
deres Sande Hyrde, denne Hyrde,
som hverken forlader Sin hjord
eller opgiver de fortabte,
men helbreder de sårede
og støtter de trætte;

Lovet være Herren
i hvis Hellige Ånd
vi modtager dåben, sandelig,
Kilder af Levende Vand flyder ud
og gives til den, som er tørstig,
for de flyder frit ud
fra Din Helligdom,5 denne Helligdom, som Du oprejste på tre dage,
og fra Din fylde
modtager vi i disse sidste dage
Din Helligånds Nådegaver
til at genoplive os,
for dette er Din Manna fra Himlen,
den Åndelige Føde,
som kommer fra Ånden;

Fader, lad Dit folk indse,
at forbandelsen snart vil blive ophævet,
og at Lammets og Din Trone
snart vil være på plads og iblandt os;
bered os derfor, Retfærdige Fader,
til denne Herlige Dag,
hvor vi kan lovprise Dig
og herliggøre Dig alle sammen
omkring Ét Helligt Tabernakel;

”Fader,
jeg takker Dig, fordi du hører min bøn,
og fordi du har givet mig Dine Ord
for at vise verden
Dit Hellige Hjertes Rigdomme,
amen;”

kom nu, datter, kom nu, lille ven, hold ikke op med at elske Mig; ord til opmuntring vil du altid høre fra Mig; vær derfor tillidsfuld og stol på Mig;


1 Jesus mener på denne måde, i mit indre, at høre Ham igennem lokutioner.
2 Åndelig Føde.
3 Åb 2:17
4 Es 54:13
5 Jesu Bryst (Legeme)