19. januar 1995

fred være med dig; frygt ikke, Jeg Er ved din side;

Guds Ord vil blive givet til jer igen dette år; din generation undervurderer Mit Ord;1 nogle af jer har oven i købet beslaglagt Mit ord; men andre er også meget ivrige efter at fordømme, hvad end Jeg siger, og de forstår ikke; i deres ondskab tænker de ondt, og de er mestre, når det kommer til ødelæggelse;

sandelig siger Jeg dig: Nåden bliver tilbudt jer alle i disse dage, men nøjagtig som i Min lignelse om manden, der gik og såede, er de som disse frø, som faldt i vejkanten; ja, de hører Mine ord, men djævelen kommer og river det, de har hørt, væk for at de ikke skal tro og blive omvendte; når de er blevet bytte for Satans fristelser, ender de til sidst på vejen imod tilintetgørelse;

Min Nåde er over jer, generation, men ikke meget længere; i stedet for at oplive den kærlighedsflamme, Jeg gennem disse Budskaber tilbyder jer alle frit, og tillade, at Min kærlighed bliver spredt for at opflamme ethvert hjerte, så gør mange af Mine præstelige sjæle lige det modsatte; jeres håb i dag er Barmhjertighed, men I er tilfredse med at fylde jeres ånd med den ”kundskab”, som ikke er nogen som helst kundskab, og afviser Min Barmhjertighed, som Jeg skænker jer i dag;

Jeg giver jer tegn og undere, ved Min Helligånds kraft giver Jeg jer disse undere, Jeg oprejser de svage for at vidne om Min herlighed og påminde jer om, at Jeg er tre gange Hellig! men der er ingen som helst fred i jeres hjerte, fordi I har afvist Min Helligånd, Fredens Bærer … Natten falder snart over jer, og I er så langt væk fra omvendelse, generation!

snart, og det er jeres snart, når I bliver dækket af jeres eget blod, vil Jeg, som da vil være Dommer, påminde jer om det blod, som I bar på jeres hænder, fordi i forbød så mange, at modtage Mine nådegaver gennem denne påmindelse om Mit Ord; I er som Romerne og kroner Mig dagligt med torne; vil I ligesom Pilatus sige: ”Jeg er uskyldig i dette blod” og vaske jeres hænder i parfumeret vand? I nægter at acceptere dødens modgift, I nægter at erkende Mit Ord, som i jeres dage bliver givet jer af Helligånden, og tager i stedet Mine ord overfladisk;

I mennesker med ingen tro overhovedet! I hører og hører uden at forstå, I ser og ser, men kan ikke opfatte Min Herlighedsfulde og Uendelige Barmhjertighed, som Jeg spreder ud over jer! utaknemmelige generation, I har forvandlet Mit vidnesbyrd om Min Helligånd til en myte! I har forvandlet Mine Mysterier til en myte, og jeres præstelige embedsstav har I forvandlet til et falskhedens scepter, så hvem skal Jeg sammenligne jer med i jeres fuldstændige nøgenhed? med Kain? med Farao? med Farisæerne? eller med Judas? bliver I chokerede, når Jeg svinger Mit Sværd2 foran jeres øjne, utro generation? vidste I ikke, at det at bære et sværd har sin betydning? har I ikke hørt, at Jeg også strider medRetfærdighed3 og ikke blot Fred? har I ikke læst, at Jeg er Trofast og Sanddru, er Amen, en Retskaffen Dommer, kendt under Navnet: Guds Ord?4 men det er blevet sagt, at jeres tidsalder, den Episkopale5 Udyrets tidsalder, vil løfte sit sværd imod Mig og Mine helgener;6

Mit Rige på Jorden er lige udenfor jeres døre, men I ønsker det ikke, ikke mere end det at høre Mit Ord … jeres onde hjerter lægger ikke mærke til Mine advarsler, fordi I har givet afkald på den ydmyge Hyrdes stav og foretrækker falskhedens scepter, og når I hører Ordet fra Min Mund, advarer I ikke jeres hjerte og tænker heller ikke på at advare andre; nej, I ser Sværdet7 komme men giver det ingen opmærksomhed … I protesterer og opmuntrer andre til at gøre det samme: ”alt det sludder, bryd jer ikke om det, det er hysteri; lyt ikke til disse afsindige; lyt ikke til ”Sandt Liv i Gud”, det er den Ondes opfindelse,” ville I sige for at dæmpe Min Stemme; og I er hurtige med at kalde det, der er guddommeligt og helligt: ”ondt og en løgn;”

blodsudgydelse, generation, vil forfølge dig; enhver bjergkløft, alle bakker, alle have, hvert bjerg vil blive ramt af Mit Sværd; blodsudgydelse vil forfølge dig på grund af din synd, og du skal dø; og dog, hvis du selv i dag vil afstå fra din synd og angre med dit hjerte og love at leve i barmhjertighed, enhed og fred, så skal du leve, og Jeg vil ikke længere huske på dine synder; kom tilbage til Mig, generation, hvorfor er du så opsat på at dø i din synd? kom tilbage til Mig, afstå fra din synd og du skal leve!

har I ikke læst:8 ”Jeg er Amen: det Troværdige og Sanddru Vidne,9 den Afgørende Kilde til Guds skabelse; Ham som strider for retfærdighed?”10 hvordan kan det være, at I, som forkynder Mine ord dagligt, hverken kan tyde tiderne eller tegnene? I, som udholdende erklærer, at Jeg ikke er Ophavsmand til dette Budskab, Jeg siger jer: I dømmer efter menneskelig standard, og I søger jeres egen ære … pas på, og vogt jeres tunge, så at I ikke dømmer; Jeg er den eneste Dommer; og I er virkelig i Mine Hænder … Jeg har med Min Ånd forstærket det, der var svagt, så Mit Navn gennem hende11 vil blive lovprist og anerkendt i hvert et land, hvorved det svage menneske vil finde sin styrke;

Jeg har befalet dig at være Mit Ords Ekko, en skriftrulle, der skal læses, således at så snart de hører og spiser,12 vil de med glæde få mod til at skrifte og angre;

Jeg har sagt i Mine helgeners Forsamling:13 Jeg vil ikke berøve nogen Mit Lys; ingen skal forblive i mørkets fangenskab; Min Fader er plaget af en alt for tidlig sorg, og straffen, han har forbeholdt denne troløse og frafaldne generation, står nu for døren; til det kaos, de lever i, vil Jeg sende Karret,14 som bar Mig i sit legeme, for i denne tid igen at bære Mit Ord, så at Jeg kommer til dem som dråber af morgendug i deres ørken;

Jeg vil sende Min Moder for lidt efter lidt at undervise dem i Mine veje, og tilrettevise dem, som forsynder sig mod Mig; men, Jeg Selv, skal også stige ned i denne ørken for at genoplive de døde; Undervisning og Visdom skal gives frit til dem; Vi skal komme med Vort Hjerte i Vor Hånd og give det til dem; og som To Lamper, der står side ved side, skal Vi lyse over dem;

Jeg vil ikke være sen til at udføre Min Plan, og en Nådens tid vil blive givet til dem alle; det er derfor, Jeg vil oprejse disciple i disse sidste tider for at genopbygge, hvad der nu ligger i ruiner; Jeg vil sende dem ud for at vidne i Mit Navn; Jeg skal sende dem dertil, hvor buske bære frugt, som aldrig bliver moden, og hvor vejen til Sand Kundskab er fraveget;

Mine dyrebare sjæle15 vil blive sendt til det inderste af denne Jord, hvor synden har rullet sig op som en slange i sin rede, for at udrydde og rykke det onde op med rode; Jeg skal sende disse for at rykke Udyrets Plan op med rode; Jeg vil skænke dem styrken til deres særlige opgaver, og deres handlinger vil blive kronet med succes; med Min Helligånd vil de modstå frygtindgydende djævle; med mod og udholdenhed vil de ikke bemærke de stenkast, de vil blive udsat for; Min Helligånd vil blive deres vejleder og ledsager, som klogt vil vejlede dem i alt, hvad de foretager sig;

Jeg vil opfylde Mit løfte uden forsinkelse og sende Min Helligånd fra Himlene for at arbejde med dem og undervise dem i alt det, Jeg allerede har givet dem; Jeg vil åbne deres mund og fylde den med Mine Ord, og deres tunge vil blive som et sværd; Jeg vil beskytte Mine dyrebare sjæle tæt mod Mine fjender,16 undertrykkerne, i de her dage; Jeg vil frelse dem fra de fælder, som er lagt ud for dem, og fra de dødeligt hårde sten, som er rettet mod dem; nej, Min almægtige Hånd skal på ingen måde mangle kraft til at frelse dem; Jeg vil behandle denne generation skånsomt på trods af deres ugudelighed;”

– dette er, hvad Jeg i dag sagde til Min Forsamling i Himlen, og selv om Jeg har talt og profeteret gennem din mund, så ikke blot undertrykker de rige i ånden Mig, de omtaler også Min Helligånds Arbejde gudsbespotteligt!

datter, skønt mange forener sine kræfter imod dig, er Jeg med dig, og ligeså din Moder; så bliv ikke træt — forbliv i Mig, så det arbejde, Jeg har givet dig, vil lyse på alle og på alle ting; bed for enhed, forsoning og fornyelse af Min Kirke; vær ét i Mit Navn;


1 Det kom som en klage, men alvorligt på samme tid. Det var som om vor Herre sagde: ”Hvad har I at sige til dette?”
2 Det betyder Ord.
3 Åb 19:11: ”Og jeg så himlen åben, og se, en hvid hest kom til syne; og han, som red på den, hedder ”Troværdig og Sanddru; Han er kendt ved navn, Guds ord”
4 Åb 19:13: ”Han er kendt under navnet, Guds Ord.”
5 Jeg forstod at Episkopal henviste til det andet udyr, alias den Falske Profet
6 Henvisning til Åb 19:19
7 Sværdet er også Guds ord.
8 Åb 3:14
9 Åb 19:11
10 Åb 19:11
11 Jeg forstod, at Kristus talte om mig.
12 At spise Guds ord.
13 Oppe i Himlen, samlede Jesus Sine Helgener for at fortælle dem om Sin beslutning.
14 Vor Velsignede Moder.
15 De udvalgte der er sendt ud for at vidne og profetere.
16 De frafaldne, Udyrets Ledsagere.