3. marts 1989

(Marias budskab til genforeningen.)

fred være med jer, Mine elskede; i dag beder Jeg jer om at være udholdende med Kærlighed;

Jeg vil gerne opmuntre jer alle; lovpris Gud ved at forblive tro mod Ham; hengiv jer helt til Gud; lad denne flamme, som blafrer nu, få nyt liv og blive en Levende Fakkel for alles øjne; vær faste i troen, åbn jeres hjerter til fulde for Herren og modtag Ham med glæde; lovpris Herren for at sende jer Sine Barmhjertige Kald;

forvent ikke nogen ny åbenbaring; Hans Kald er blot en påmindelse om Hans Guddommelige Sandhed, en påmindelse om, hvordan man lever helligt, en påmindelse om, at Gud er Kærlighed; Gud påminder jer om Sine Grundlæggende Sandheder; så fyld jeres tanker med alt det, der er sandt og rent; efterlad ikke et tomrum i jeres indre, så Fristeren kommer og narrer jer; men fyld jer med Guds Guddommelige Kærlighed, for I er skabt til at elske;

bed for Fred, bed for jeres brødres omvendelse, bed om en større kærlighed mellem jer; Jeg er ved jeres side for at hjælpe jer, og Jeg vil gå i forbøn for jer, så tøv ikke med at komme til Mig; Jeg er jeres Moder, som altid vil hjælpe jer;

kom til Herren med kærlighed, og Han vil fylde jer med Sin Fred; bed med kærlighed, og I vil få; bed med kærlighed, og I vil blive hørt;

modtag Min Fred, husk at leve Vore Budskaber; Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen;

(Budskaber til Biarrits i Frankrig. Disse budskaber fik jeg nu for at de kunne blive læst op dér i den stille uge.)

fred være med jer alle;

Jeg er Herren, I elskede, Jeg kommer til jer gennem Min tjenerinde, og gennem hende vil Jeg tale; ak, Mine elskede, Jeg giver Min Fred til dette hus; kom, kom og lyt til Mig nu; Jeg er jeres Gud og jeres Skaber, som pustede Liv i jer; Jeg har helliget jer med kærlighed, Jeg er den Højeste Kærligheds Kilde, og Jeg har skabt jer af Kærlighed for at elske Mig, jeres Gud; sjæle! I tilhører Mig, I er Mit afkom;

Jeg ønsker, at I til fulde forstår Mine Ord; tro på Mine Hellige Gerninger, tro på Min uendelige Kærlighed og på Min Barmhjertighed, som findes i Overflod, tro på Mig; Jeg stiger ned af Barmhjertighed for at genoplive jer, for at løfte jer ud af denne sløvhed, som nu tildækker jeres øjne som et slør; Jeg er Jesus, og Jesus betyder Frelser;

hvordan skulle Jeg kunne se jer vandre bort ind i et stadig dybere mørke og ikke ile til jeres frelse? Jeg, som er Herren, den Helligste af Hellige, og Som er omringet af talløse engle af hver en rang, der ligger udstrakt foran Mig og tilbeder Mig uden ophør, Jeg har forladt Min Herlighed og Min Himmelske Trone for at stige ned til jer og frelse jer fra den evige ild; Jeg forlod Himlen, Mit Rige, for at komme til jeres Ødemark og jeres trøstesløshed her på denne jord; ja, Jeg forlod Min Trone, omringet af keruber, for at komme og blive født i fattigdom, for at forløse jer; Jeg, den Højeste, som Himlene har prist i al evighed, accepterede at blive ydmyget af mennesker ved at ofre Min ryg til piskning; Jeg tillod dem at krone Mig med en tornekrone, Jeg tillod dem at spotte Mig og spytte på Mit Hellige Ansigt; af Kærlighed til jer tillod Jeg dem at korsfæste Mig, alt dette af Kærlighed til jer;

O børn af Den Korsfæstede! hvordan kunne I glemme alt det, Jeg har gjort for jer? Visdommen var steget ned for at blive udleveret til vold og lov, Jeg blev foragtet og afvist af mennesker for at bære jeres lidelser, Jeg blev naglet til Træet for at befri jer, Jeg tillod dem at gennembore Mig og frelse jer; Jeg accepterede den mest pinefulde død, så at jeres sjæle må leve og være i stand til at få del i Mit Rige; Jeg lod Mit Blod strømme ud i Floder, så at I må få Evigt Liv; for jeres skyld tillod Jeg Mig selv at blive betragtet som en synder;

i dag er Mine Sår på ny åbne grundet denne generations synder; talløse er de timer, Jeg har kaldt jer til omvendelse; vend tilbage til Mig! Jeg elsker jer med en eviggyldig Kærlighed! kom og slut Fred med Mig; Jeg har ikke i sinde at straffe jer, Jeg vil befri jer; Jeg vil ikke kalde jer gudløse mere, I vil blive kaldt Mine Egne; I er ikke faderløse, I har allerede en Fader i Himlen, den Allerkærligste Fader; alt, hvad Jeg beder jer om, er en anerkendelse; vend tilbage til Mig, og Jeg vil vie jer til Mig for evigt; Jeg vil krone jer med Retskaffenhed, med Trofasthed og med Renhed, og med stor Ømhed vil Jeg lære jer at være tro mod Mig, idet Jeg vil indfange jeres kærlighed og placere den i Mit Hjerte for så at pryde den; som en ægtefælle vil Jeg smykke jer med Min Kærlighed og Min Fred;

I elskede, frygt Mig ikke; O kom! kom til Mig, kast jer i Kærlighedens Favn, Jeg vil ikke irettesætte jer; Jeg er her for at glemme og tilgive; vær ikke så villige til at falde i Satans snarer, luk øjnene op og se, luk ørerne op og hør Mit Råb, der kommer fra oven, luk jeres hjerter op og forstå, at det er Jeg, Jesus, som kalder på jer; Jeg har skabt jeres sjæle til at leve evigt, vil I meditere over dette?

Jeg er Hellig, lykkelige er de sjæle, som er klædt i hellighed, for Himlens Porte skal ikke modstå dem; men ve de sjæle, som ikke har vasket sig rene, men er fyldt med pletter; disse vil ikke blive i stand til at komme ind i Mit Rige; omvend jer og følg Min Vej ved at lytte til Mit Barmhjertige Kald; meditér over Mit Budskab, lev Mit Budskab;

Jeg, Herren Jesus Kristus, elsker jer alle, af hele Mit Hjerte elsker Jeg jer;

Jeg velsigner hver eneste af jer;

(Det følgende budskab fra Vor Hellige Moder, er også givet til Biarritz (Frankrig).

pris Herren! velsign Herren!

børn, lyt til Visdommens Ord, afvis aldrig Herren, søg Sandheden og modsæt jer ikke Sandheden; spørg jer selv om dette: “hvorfor har Herren givet Sig til kende for os?” elskede, Herren er kommet til jer af Kærlighed og Medlidenhed, for i dag er så mange faret vild uden at være klar over, hvor de er på vej hen; Jeres æra er død, og Jesus søger jeres sjæl for atter at give den nyt liv; tillad jeres hjerter at åbne sig, tillad Herren at komme ind i jeres hjerter, hvordan skulle Han ellers kunne helbrede jer?

Jeg er jeres Hellige Moder, som dag og nat begræder jeres vildfarende sjæle; Herren giver jer utallige Tegn over hele Jorden for at advare jer, I lever i Tidernes ende; børn, kom tilbage til Os, hør Vore Kald;

bed til Mig, og Jeg skal gå i forbøn for jer; kom og bed med Kærlighed; Jeg er altid med jer, selv om I ikke ser mig, jeres skridt er tæt ved Mine; elskede, vi er altid Til stede, glæd Herren ved at huske på Hans Nærvær;

Jeg velsigner jer alle I Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn, amen;

(Herren pålagde mig, at læse op for dem fra Bibelen: 2 Tim 3: 1-17.)

Jesus?

Jeg er, føl Mit Nærvær; Kærligheden elsker dig; Jeg vil altid berede vejen for dig til alle disse møder;

tillad Min Ånd at ånde i dig; Jeg vil lære dig at være tjenstvillig, Jeg vil lære dig ikke at ophøje dig selv, Jeg vil lære dig at forblive den lille; Min Ånd hviler over dig; Jeg længes efter kærlighed, kærlighed til at udslette uretfærdighed, kærlighed til at udbedre den skade, der er påført Min Kirke, kærlighed til at mætte Mine udsultede lam, kærlighed til at gengælde ondt, kærlighed til at stille Min uudslukkelige tørst; O Mit barn! så meget skal genoprettes! så meget skal genoprettes, men I er så få, som er oprigtige og som kompenserer, I er kun en håndfuld nu; blot en rest af Min skabning er oprigtig; mange af dem, som følger Mine Tegn, er kun tiltrukket af det sensationelle og intet mere! du ser endda selv disse sjæle;

Mine Tegn bliver ikke givet til jer for at skabe sensation på denne jord; Jeg beder alvorsfuldt alle dem, der er ude efter det sensationelle, om ydmygt at komme til Mig og bede; kom til Mig uden at lede efter mirakler, tegn og undere, kom til Mig med bønner, vær hellig, vis anger og bliv ved med at faste, i stedet for at fylde jeres sjæle med tomme illusioner for derefter, fordi Jeg ikke tilfredsstiller jeres ånd, helt at vende Mig ryggen … hvor er Ånden, som Jeg udrustede jer med? lad jeres hjerte overholde Mine forskrifter;

slå blikket ned foran Mig, knæl i Mit Hellige Nærvær og vis anger over jeres synd; Jeg, Herren, vil ophøje de ydmyge; kom til Mig for at høre Min Stemme, kom ydmygt og oprigtigt for at finde Visdommen; Mit Hellige Hjerte glædes ikke over dem, som søger det sensationelle, ej heller over dem, der hævder at gøre det gode men kommer af nysgerrighed, hvor lidt vil de dog lære!

Mit barn, selv om du er ude af stand til helt at forstå Min Visdom, har Jeg været og er din eneste Lærer; Jeg udvikler dig skridt for skridt, Jeg underviser dig i Visdommens Veje; Jeg leder dig ad dydens stier; søg ikke at gå til venstre eller til højre, klyng dig til alt det Jeg har givet dig;

Mit barn, Jeg giver dig Min Fred, vil du kysse din Herres fødder?

Ja, Herre.

kom, Jeg er Til stede;