3. marts 1992

(I min tid med forfølgelser)

Herre, jeg har ikke talt i hemmelighed,
alt hvad jeg siger er i bøn
og i lovprisning i Din forsamling.
Jeg forsøger at adlyde Dit Hellige Hjerte,
og Forskrifterne jeg modtog fra Dig,
jeg gør mit bedste for at fremlægge dem,
sådan som de blev givet til mig.
Skønt jeg er fattig
og næppe kan give dig noget som helst,
har jeg givet dig det eneste jeg har,
og som Du fortalte mig er mit.
Jeg har tilbudt Deres Majestæt
min vilje, at Du må bruge den,
om Du ønsker det
for Dine Barmhjertige Planer.

Jeg ved det, Mit barn, men har de ikke også hadet Mig uden grund? enhver som udgår fra Mig for at vidne om Sandheden, vil blive hadet, forfulgt og jaget som vildt – en tjener er ikke større end Sin Herre … disse forfølgere ville være dadelfri i Min Faders Øjne, hvis de ikke havde kendt Min Lov; men som sagen ligger har de set Min Lov, dog kun i mørke; de kalder sig selv doktorer i Loven, og tror, de ved alting, men i realiteten ved de ingenting; de tror, at ved at dømme dig og offentligt fordømme dig, gør de et meget helligt arbejde for Mig, jeres Gud;

hvis de havde fulgt Mine Bud og holdt dem, ville de ikke have dømt; havde de nogen som helst kærlighed i sig, ville de have holdt fast ved Mine Ord og Min Lov; i virkeligheden dømmer de ikke dig, de dømmer Mit Gode Arbejde med jer alle; Jeg har kun betroet dig at gå ud og være Mit Ekko; ved at være Mit Ekko forventer Jeg, du bærer frugt, frugt som vil holde … – men de har ikke forstået … Mit barn, fortsæt med at gøre det arbejde Jeg har betroet dig; bring sjæle til Mig så Jeg kan fortære dem i Mit Hellige Hjerte; Jeg tørster efter sjæle;

lyt, beviset for Mit Hellige Arbejde lyser over jer alle for at fjerne dette mørke; beviset for Mit Hellige Arbejde er deres gode frugter; frugt som holder; beviset for Mit Hellige Arbejde er den Fredsgave, som Jeg giver jer, og Kærligheden, Jeg indgyder i jer; beviset for Mit Hellige Arbejde er Mine frelsende kald, som kalder til det

Eukaristiske Liv;

Faderen og Jeg ønsker sande tilbedere, som vil tilbede i ånd og sandhed; Min Sandhedsånd kommer hele vejen ned til jeres dørtrin for at minde jer om, at til slut vil

– Vore To Hjerter sejre –

dette er for at fuldbyrde ordene i den Hellige Skrift: ”efter tre og en halv dag, åndede Gud liv ind i dem, og de rejste sig op”;1 ja, i al Herlighed, for, ”disse er de To Salvede”2 som står side ved side; Vore To Hjerter er som ”To Oliventræer, et til højre og et til venstre”;3 Mit Hellige Hjerte har uudgrundelige Rigdomme og mange ting at sige til jer alle, Min små børn;

Jeg er Opstandelsen og Livet,

Jeg kom for at genoplive jeres tilbedelse til Mit Hellige Hjerte og jeres Moders Rene Hjerte, så frygt ikke, vær på vagt; for mange vil komme og bruge Mit Navn, for, manipuleret af Den Onde, at bedrage jer og puste den lille flamme, der er tilbage i jer, ud, og efterlade jer i totalt mørke; mange vil falde fra, fordi deres rødder ikke var fæstet i Mig; bed om, at du ikke vil blive fristet af den Onde;

desværre for jer, som fortsætter med at forfølge Mine talerør og siger: “vi ville aldrig have deltaget i at udgyde profeternes blod, hvis vi havde levet i vore fædres tid;” Jeg siger jer, alt dette vil falde tilbage på jeres hoveder, med mindre I angrer! Mine elskede børn, tyven kommer om natten,4 så forbliv vågne, og tillad ham ikke at bryde ind i jeres hus;

vær i en konstant bøn til Mig; at bede uden ophør er at være klar over Mit Nærvær foran dig; at være klar over, at Mit Nærvær er at være vågen, at være vågen er at være i lyset og med dømmekraft; jeres hus er jeres sjæl; se så til at lyset inde i jer ikke er mørke; lad ikke Fristeren finde jer sovende;

I er Mine venner, husk det? elsk hinanden, som Jeg elsker jer; hvad som helst I beder om I Mit navn, vil Jeg give jer; nogle af jer er bedrøvede i dag, fordi verden forhastet fordømmer Mit Hellige Hjerte og Min Moders Rene Hjerte; men snart vil Vore To Hjerter vise verden, hvor fejlagtig den var i fordømmelsen, når Jeg åbenbarer Mit Hellige Ansigt5 i dem;

datter, skriv:

”når Jeg bryder det sjette segl, vil der blive et voldsomt jordskælv, og solen vil blive sort som en sørgedragt; Månen skal blive helt rød som blod, og himlens stjerner vil falde ned på Jorden som figner, der kastes ned fra et figentræ, når stærk storm ryster det; himlen vil forsvinde som en skriftrulle, der rulles sammen, og alle bjerge og øer vil rokke sig fra sin plads;

”da vil alle jordiske herskere, ledere og kommandører, de rige og de indflydelsesrige, hele befolkningen, slaver og borgere, tage til bjergene for at gemme sig i huler og mellem klipper; de vil sige til bjergene og klipperne: ´fald på os og gem os væk fra Den, som sidder på Tronen og fra Lammets vrede;´6 for Renselsens Store Dag er snart over jer alle, og hvem vil være i stand til at overleve den?

”hver eneste på denne Jord vil blive renset, hver eneste vil høre Min Stemme og genkende Mig som Lammet; alle folkeslag og religioner vil se Mig i deres indre mørke; dette vil blive givet til alle som en hemmelig åbenbaring for at afsløre jeres sjæls mørke; når I ser jeres indre i denne tilstand af nåde, vil I virkelig ønske, at bjergene og klipperne vil falde ned over jer; jeres sjæls mørke vil vise sig således, at I ville tro, at solen havde mistet sit lys, og at selv månen var blevet til blod; det er sådan, Jeres sjæl vil vise sig for jer, men til slut, vil I blot prise Mig;”

– hvis I møder en fremmed, som fortæller jer, at den føde,7 Jeg har givet jer, er afskyelig, lyt ikke til ham, lyt til Mit Hellige Hjertes sprog, Mit Kors’ sprog; lad jeres trofasthed mod Mit Hellige Hjerte blomstre endnu engang, indvi jer alle til Mit Hellige Hjerte og Min Moders Rene Hjerte; Jeg vil besøge jer igen, Mine små børn;

så fat mod, Mine venner; I er jagtet, men det er kun af verden; bliver I hånet for Min skyld? glæd jer! for det blev Jeg også; bliver I behandlet som affald af denne verden, fordi I elsker Mig? så velsigner Jeg jer alle og deltager i jeres lidelser; er I til morskab for jeres folk? Jeg, jeres Konge, var ikke andet end det; I er ikke mere end Jeg, jeres Herre; Jeg har åbenbaret Mine hemmelige hensigter nu, i jeres slumrende tider; åbenbaringen af Mit Hellige Hjerte er igen åbenbaret i denne Tidernes ende for at vække jeres hjerter, og bringe alle inderligt tilbage til dets Andagt; så imellem jer må der ikke være nogen hastig fordømmelse; elsk Mig og velsign Mig; Jeg er altid med jer, og Jeg vil fortsætte med at åbenbare Mit Hellige Hjertes Rigdomme i hver eneste af jer;

Vassula, Mit barn, Jeg vil styrke din stamme og erstatte kronbladene, som dine anklagere rev løs fra dig, for at give dig denne glæde, Jeg føler hver gang, du skænker din vilje til Mig; Kærligheden elsker dig;


1 Joh. Åbenbaring 11:11
2 Zakarias 4:14
3 Zakarias 4:3
4 Det betyder, Satan kommer meget lettere ind i en mørk sjæl.
5 Det er på dagen, vi bliver renset, og vi ser vore synder med Guds Øjne
6 Joh. Åbenbaring 6: 12-17. Her antyder Jesus klart at på renselses dagen, vil alle i verden erfare i sin sjæls tilstand, og igen alle vil genkende Lammet, dvs. Jesus.
7 Disse budskaber.