4. december 1987

Jesus?

Jeg er; datter, Jeg ønsker, at Mine Ord skal være tydelige; Jeg anklager ikke dem, der forfulgte åbenbaringerne; Jeg ønsker blot, at de erkender og indrømmer deres fejltagelser og kommer Mig i møde og angrer; Jeg vil tilgive dem og forlade dem deres synd; datter, mange vil igen forfølge Mit Budskab og afvise, at det er Jeg, Jesus, af frygt for at indrømme deres fejl, for igen overgår dette deres visdom, barn,1

Måske er det ikke deres hensigt at afvise, det er Dig, måske er det ubevidst. De tror, det nok ikke er deres hensigt, ikke med vilje, for jeg er sikker på, at hvis de indså det, så ville de prise Dig! Blot forstår de det ikke.

hvor Jeg elsker dine ræsonnementer – hvorfor dække over dem?

Fordi de ikke ved besked, og hvis de ikke ved besked og forstår…

Jeg lytter;

I så fald, såfremt jeg tør spørge Dig: Jeg beder om deres syndsforladelse og Din barmhjertighed over dem.

men barn, de vil være dine forfølgere og påføre din sjæl lidelser – de vil være dine plageånder;

Alligevel, hvis de ikke forstår, så mener de det ikke; de ved ikke, hvad de gør, fordi de er svage. Du kan med Din guddommelige kærlighed hjælpe dem til at forstå, det er Dig. Min Gud, lad ikke Din guddommelige hånd ramme dem for ved at ramme dem bliver mange uskyldige sjæle måske også straffet.

Vassula, Mine skabning er degenereret; der skal gøres enorme reparationer, Jeg ønsker, at Min skabning indser, hvor de er på vej hen; Jeg ønsker, at Mine præstelige sjæle drager fra Mig og fylder Mine lam med kærlighed og kundskab; lige nu lever de2 i totalt mørke;

Ja, Jesus, men oplys de kirkelige autoriteter, selv om denne ’uortodokse’ måde at være sammen med Dig på er uden for deres forstand; åben deres øjne og ører, Herre!

Jeg vil kun give visdom til småbørn og ikke til de lærde;

Men, Herre, så er deres chancer minimale, de er fortabte!

de vil være fortabte, med mindre de kommer til Mig som børn …

Vassula, Jeg vil øge din udholdenhed i lidelse, for du vil blive pisket;3 lad Mig være fri og bland dig ikke i Mine Gerninger,

Herre, vil Du tilgive dem og overse deres svagheder?

(Jeg turde stadig blande mig.)

Jeg ville ikke kunne bære at se dem såre dig, barn;

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige dig, men kan jeg bede Dig om at overse deres svagheder?

blomst, Jeg ønsker ikke at se dem trampe på dig; Jeg ville ikke kunne bære at få dem til at sønderknuse dig;

Men, ram dem ikke, undervis dem, Herre.

så bliver de nødt til at åbne deres ører;

Vassula, ved du, hvad der venter dig? du har set Mit Kors; husk at skønt dine prøvelser vil blive hårde, vil Jeg aldrig forlade din side; Jeg har din Hellige Moder nær mig; lyt til Hendes Ord:

”elskede datter, helliggør Garabandal; Jeg har åbenbaret Mig i Garabandal og givet Mit Budskab; Mit Budskab blev ikke spredt ordentligt; mange præster har afvist Mine Åbenbaringer, og således nægtet Os en plads i deres hjerte; men Jeg har ikke glemt Mine elskede børn; der var tider, hvor de selv tvivlede, og da de blev forvirrede, afviste de Mine Åbenbaringer; dette blev givet som en sammenligning; det var for at vise Mine børn,4 hvordan og hvorledes en forvirring hersker i Kirken af i dag; Jeg har lovet, at Jeg vil bekræfte Mine Åbenbaringer fra Garabandal; timerne flyver, og Mine Budskaber blev ikke spredt ordentligt, Min Hellighed er heller ikke blevet æret;”

Min Gud, det lyder så presserende, som om det skulle spredes i dag i denne time. Jeg stoler på, at Du åbner vor vej, vi er villige til at sprede Dine budskaber men giv mig styrke og mod og muligheder for at fuldføre Dine ønsker. Amen.

vil Jeg forlade Dig nu, min Vassula?

Nej Herre, jeg behøver Din styrke for at fortsætte.

du vil få styrke nok til at fuldføre, hvad du er blevet udpeget til at fuldføre;


1 Dengang var det uden for deres visdom virkelig at forstå og tro, at Jesus var Guds Søn i blandt dem, som det for nogle ikke er til at forstå, at denne guddommelige gerning kommer fra Gud.
2 Guds skabning.
3 Symboliserer sjælens lidelse.
4 Verden