18. marts 1991

(Budskab fra vor Hellige Moder.)

Min Vassula, her er Mit Budskab, tag imod Min Fred; Mit Hjertes børn, Gud er i jeres midte, og Hans Rige er nær hos jer; hvis I har øjne, vil I komme til at se det;

kæreste børn, lyt til Guds Stemme i denne Fastetid; lyt til Guds Røst ved at gøre jer selv mindre, sådan at Gud kan blive større i jer; udvisk jer selv, så Hans Ånd kan ses I jer; lad selvet dø, så Gud kan leve i jer; vær ingenting, så Han kan være Alting; tillad Ham på denne måde at tage jer helt i besiddelse og gøre jer til Sin Ejendom; derfor siger Jeg jer, Mit Hjertes børn: så længe I kæmper for at blive noget, vil Hellighedens Ånd, som ønsker at leve i jer, blive kvalt af jeres rivalisering; lad ikke jeres ånd blive en rival til Gud; bliv mindre, så Han kan blive større; tillad Hans Ånd at forme jer på denne måde ind på Hellighedens vej; læg jer på sinde, at ydmyghed, føjelighed og selvudslettelse er de vigtigste dyder, som behager Gud, og med disse bliver I fattige i ånden og således ulastelige;

kæreste børn, Jesus var Ydmyg, endog lydig til døden; vær aldrig den, der siger: “jeg har alt, og jeg ved alt, og jeg behøver ikke råd fra nogen”; forbliv fattige, vær fattige, så at Gud i jeres fattigdom må regere i jer og være Konge; tillad ikke, at indbildskhed griber jer; Mine bønner er, at jeres hellighed vokser i Ham, Som skabte jer, og at jeres kærlighed til hinanden bliver større og flyder over for at rense denne verden for dens ondskab og dens frafald;

hold aldrig op med at bede jeres Rosenkrans; kom med glæde for at bede Rosenkransen; den rige vil ikke svare, men den fattige kommer til Mig med sin Rosenkrans, og i hans fattigdom vil Jeg lytte til ham, mens han beder denne enkle bøn; for alt, hvad der er fattigt og simpelt, er dødeligt for Satan, som er Forfængeligheden Selv; dette er en af de vigtigste grunde til, at Satan hader Rosenkransen; Satan er magtfuld, og i dag sigter han jer alle som hvede, fordi dette er hans time; dette er mørkets herredømme; forbliv trofaste mod Guds Hus og hold Traditionerne, som I har lært, og lyt til Min Søns elskede og velsignede Stedfortræder;

enhver præst har fået nåde af Gud til at handle og repræsentere Min Søn; og derfor beder Jeg for dem, der endnu ikke ydmygt indordner sig under Kirkens Leder, at de må bøje sig og være villige; Jesus er Trofast og Sanddru; efterlign jeres Gud, Ham, Som er Fuldkommenhed; vær fuldkomne ved at efterligne Ham i Hans Ydmyghed, Hans Underkastelse, Hans Lydighed og Hans Føjelighed, så at også I kan modtage Lidelsens og Selvfornægtelsens større gaver, som alle vil lede jer til hellighed og ind i Hans Hellige Hjerte: jeres Bolig;

Mine præster, vær ligesom en mark, der er blevet godt vandet af hyppige regnskyl, så at Jesu lam tiltrækkes af dens grønne græsgange og kan få noget næring; intet lam har lyst til at græsse på tidsler og brombærkrat; tillad Mig at genopbygge jeres templer og gøre dem velbehagelige for Gud; salige er de ører, som hører og forstår, hvad Jeg siger, for Jeg siger jer, ikke enhver har fået sit navn skrevet i Offerlammets Bog om Livet; så bed for dem, som ikke synes at forstå og heller ikke er villige til at åbne sig, at også de må modtage Guds Nåde til at høre med deres ører, forstå med deres hjerter og således blive omvendt og se Guds Herlighed;

Jeg velsigner jer, Mine kæreste børn, hver eneste af jer; Jeg elsker jer;