9. august 1988

(Rom).

Jesus?

Jeg er; kæreste sjæl, hvor Jeg elsker dig;

Ecclesia vil blive genoplivet gennem Mig; tillad Mig at vise Mig gennem dig, Min myrra; spred velduft for Mig, din Herre; Jeg har vist dig Mit Hellige Hjerte; Jeg er kommet til dig, sjæl, for at lære dig Mine Veje og lede dig til Sandheden; din generation søger efter Sandheden, når Sandheden er Kærlighed; men Kærligheden findes ikke i dem, Mit Navn1 betyder intet for dem, ikke længere, dog er Min Barmhjertighed stor over dem, der vanhelliger Mig;

Min skabning har opgivet Mine Veje; de har tilladt sig at blive ledet af blinde vejledere; de har gjort oprør imod Min Lov og undervist i en lov, som ikke er Min; skabning! hvis I blot vidste, hvor tæt I er på Afgrunden! hav omsorg for hinanden2 i stedet for at forfølge hinanden; lær Mine Veje, Visdommens Veje; lad enhver handling eller tanke være dækket af Kærlighed;

blomst, Jeg er din Hengivne Vogter, så hav tillid til Mig; Jeg holder dig under Mit Lys og nærer dig med Min Saft; stol på Mig, din Gud, for Jeg har begunstiget dig meget; Jeg vil altid være dig nær og forskønne dig; JEG-ER—ALTID—TRO;

kom vi, os? vær ét med Mig;

Tak, min Gud.

(Jeg fik et glimt af Guds skønhed, og jeg følte mig lykkelig over at være omsluttet af Gud.)

(Senere:)

(Vor Hellige Moder talte.)

besværlighederne er ikke ovre; hvis du blot vidste, hvor mange sjæle, der hver eneste dag falder i helvede! mængden er alarmerende …

(Jeg spurgte hvem.)

fra Kardinaler til unge børn;3 din tidsalder er degenereret; den er virkelig kommet i Vor modstanders magt; han har udvidet sit herredømme på Jorden i hele sin fylde; åh Vassula… Gud tæller dagene, de dage hvor Han vil lade Sin dug falde på jer og forny jer igen til en Ny og Frodig Have; dette vil blive kendt som den Ny Pinse; kom og knæl alle sammen og bed til Herren for denne Herlige Begivenhed; bed for dens Komme; bed om at Kærligheden kommer tilbage;

Jeg, Vassula, er Fruen af Rosenkransen;

Hellige Moder, hvorfor præsenterer Du Dig selv på denne måde. Er der en speciel besked i Dit Budskab?

ja, alt, hvad Jeg har sagt i Fatima, vil blive fuldført før slutningen af denne tidsalder; kom, hvil nu i Mit Rene Hjerte og i Jesu Hellige Hjerte; glæd Jesus ved at tjene Ham, som du gør, og elske Ham, det er udbedring for alle dem, som ikke elsker Os; vi, os?

Ja, for altid.


1 Hans navn er Kærlighed.
2 Præsteskabet.
3 Vor Hellige Moder tøvede, og jeg følte et stik af smerte i Hende.