6. august 1988

(Rom)

(Vor Hellige Moder.)

Vassula, mist aldrig modet; Jeg er ved siden af dig; træng ind i Jesu Sår, træng ind i Mit Sørgmodige Hjerte og føl Min sorg, føl hvordan Jeg græder;

Jeg kommer til mange;1 Jeg viser dem Mit Hjerte; Jeg giver tegn ved at lade Mine Billeder græde tårer; Jeg åbenbarer Mig på forskellige steder, men Mine børns hjerter er dækket med en tyk skorpe, et lag af vantro; de latterliggør dem, der tror; Guds Ord betyder intet for dem; Guds kalden bliver ignoreret, de tager ikke Vore advarsler alvorligt; ingen ønsker at lytte til åbenbaringer, som bliver givet af Gud og bliver talt fra Hans Mund; jeres tidsalders tro er forsvundet, fejet væk af intolerance, perversion, ondskab og skam; hvor Mit Uplettede Hjerte er fyldt af sorg, Min Hånd kan ikke længere holde Guds Arm fra at falde over jer;

ecclesia trænger til at blive fornyet, og tiden for Hendes Renselse er nu næsten ovre; Helligånden vil komme ned over jer alle og give jer håb, kærlighed og tro; genopbygge jeres tro og give næring til jeres sjæl; dette vil blive kendt som den Store Genkomst, som en Evigvarende Kildes fremspring, som blomsters Blomstring; kirkens renselse vil forberede jer alle til at se en Ny Himmel og en Ny Jord; Hun vil forberede jer på at stå ansigt til ansigt med jeres Gud; forstå Min dybe kærlighed, Jeg har, til jer alle;

vi, os?

Ja, vi, os.

kom;


1 Viser sig.