21. november 1988

Ære være Gud. Velsignet være vor Herre! Min Herre?

Jeg er; føl hvordan Mit Hellige Hjerte er;

(Jesu Hellige Hjerte er det mildeste, det varmeste og mest tilgivende af alle hjerter.)

Hvordan kunne jeg modstå Dig?

(Budskab til vort møde.)

Jeg er Kærligheden; Jeg er den Højeste Kilde af Kærlighed så modarbejd Mig ikke; kom til Mig, kast jer ind i Mig for Jeg er et Hav af Ømhed og Fred; sug alle sammen til jer, hvad I behøver fra Mit Hellige Hjerte for at fylde jeres egne hjerter; Jeg vil forskønne jer, Jeg vil gøre jer fuldkomne; kom og spis af Mig, og I skal leve evigt,1 for Jeg er det Levende Brød, Livets Brød!2

I elskede, tvivl ikke på Min Guddommelige Kalden; Jeg er stadig midt iblandt jer alle, Jeg er ved jeres møder, Jeg hjælper og er til stede, føl Mit Nærvær; Jeg er Ypperstepræsten, som taler i jeres hjerter og opmuntrer jer alle til at komme nærmere til Mig, Jeg prøver umådelig meget på at drage jer nær til Mig; åh! hvor Jeg længes efter at holde jer alle i Mine arme og omfavne jer alle med stor Ømhed! hvor Jeg længes efter, at I skal komme nærmere til Mig og blive fortrolige med Mig! Jeg er jeres Ypperstepræst, men også jeres Hellige, jeres Broder, jeres Ledsager, jeres Ægtefælle, Jeg er jeres Skaber, og I er alle Mit afkom…

Vassula, Jeg er og vil altid være til stede på disse møder; din tale vil komme fra Mig, fra Min Mund vil dine ord komme;3 har Jeg ikke sagt, at Jeg vil vande Min frugthave og overrisle Min have? som dug i morgentågen vil Jeg sprede Min Fred og Kærlighed over jer alle; så modarbejd Mig ikke, Jeg har i sinde at forskønne jer, skabning! velsignet er de, som vil åbne sig for Mig og tillade Min Dug af Fred og Kærlighed at trænge ind i sig; velsignet er de, som er trofaste mod Mig og Elsker Mig, for Jeg vil trække dem endnu tættere til Mig og dække dem med Min Kærlighed;

I er skabt i Mit Billede, og I er kaldet til at leve i dette Billede, et Billede som mange af jer har glemt, men Jeg, Ypperstepræsten, skal minde jer om Min Guddommelighed og om Min Hellighed; Jeg vil minde jer om, at Jeg er Hellig;

Jesus?

Jeg er; Jeg vil minde jer alle om, at Jeg er Hellig, så at I lever helligt; Jeg er Kærligheden, og i Min Uendelige Kærlighed giver Jeg jer advarsler og tegn på forskellige steder hele Jorden rundt; har Jeg ikke sagt, at Min Talsmand, Helligånden, som Faderen vil sende i Mit Navn, vil undervise jer i alt og minde jer alle om alt det, Jeg har sagt til jer?

(Hellige Maria)

blomst, modtag Min Fred; vær forsigtig nu, vær lydig, og du vil ikke have noget at frygte; O Vassula, Jesus elsker dig grænseløst; Han har omsorg for dig; du og Han deler Hans Kors; Jesus vil aldrig nogensinde forlade dig; ja Jeg er, kom og hvil dig; Jeg er med dig; vi, os?

Jesus?

(Fortsættelse af budskabet givet til mødet.)

Jeg er; Jeg er jeres Herre, den Korsfæstede; Min Sjæls børn, Mit Hjertes elskede, Kærligheden lider dybtgående;

forstå hvordan Jeg føler; Jeg føler Mig forladt, glemt og forrådt af Mine egne; Jeg er i dag på Mit Kors og er i Min anden Lidelse; jorden er mere tør end nogensinde før, og I, Mine elskede, lider under følgerne; I er ofrene; mange af jer sulter, andre bliver hele tiden narret af den Onde, hvor Jeg dog har medlidenhed med jer alle! Mit Hjerte bløder ved at iagttage alt dette fra Mit Kors; Mine Øjne er fyldt med Tårer af Blod;

Jeg giver jer alle så mange tegn, men alligevel er der så få, der tager notits af dem; kom til Mig i jeres bønner, Jeg er Tilstede, og Jeg lytter til jer! kom i jeres Frelsers Arme; giv Mig jeres fejl, og Jeg vil rense jer og helbrede jer, Jeg vil guddommeliggøre jer, for Jeg er Guddommelig, Jeg vil gøre jer fuldkomne! kom til Mig som I er, frygt Mig ikke; Jeg er en Kærlig Gud, Jeg er fuld af Barmhjertelighed for jer stakler, Jeg er en Gud fuld af Medlidenhed! bed til Mig, tal til Mig, tøv ikke! Jeg venter ivrigt på jer …

Min Kærlighed til jer alle er så Stor, at Jeg, som er den Helligste af Hellige, den Evige og Højeste over hele Mit Skabelsesværk, bøjer Mig hele vejen ned til jer for at blive i stand til at nå jer og helbrede alle jeres svagheder; Jeg er iblandt jer altid og til det sidste; …

velsignet er de, som fremlægger Mit Budskab om Fred og Kærlighed! velsignet er de, som kommer til Mig og trøster Mig; vær ét med Mig; forbliv for evigt i Min Kærlighed;

Mine højt elskede børn, Jeg er jeres Hellige Moder, Jeg er hele Menneskehedens Moder; Mine elskede, Jesus lider mere end menneskelige ord kan udtrykke, Han er nu i Sin anden Lidelse! føl Vore Hjerter, hvordan de lider …

i dag foregår der en stor kamp; Satan angriber voldsomt, og Sankt Mikael kæmper med Guds engle imod ham; Jorden føler vibrationerne fra denne store kamp; elskede, Jeg har brug for jeres bønner, hold aldrig op med at bede … bed, Mine elskede, vær som lysende engle i dette mørke; bed for sjæles forløsning; bed, Mine elskede, for sjæles omvendelse; Jeg regner med hver eneste af jer …

prøv at forstå, hvordan en Moder føler, når hun ser sine børn gå hen imod en evig ild, og hvordan hun føler ved at se nogle af sine elskede falde ned i den evige ildmeditér over dette, og I vil forstå Mig bedre;

Jeg vil slutte Mit Budskab med at velsigne jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn;

kom, og trøst Jesus …

Min Herre?

Jeg er; Jeg er altid lykkelig, når Jeg ser, at du af al magt prøver at glæde Mig ved at gennemleve Mysterierne, mens du beder Rosenkransen; velsignede barn, lær også andre at bede den Hellige Rosenkrans mere langsomt; det er nytteløst at bede den hurtigt og kun med læberne; hver bøn bør komme fra hjertet; I skal føle, hvad I siger, så tag tid til at meditere over hvert Mysterium;

Tak, Min Herre.


1 Joh. 6:51
2 Joh. 6:35
3 Dette betyder, at Gud vil give mig de rette ord.