20. september 19861

Fred være med dig;

Kan jeg være sammen med Dig?

ja, du er sammen med Mig; Jeg er Lyset;

Kan jeg være Dig nær?

du er Mig nær; du er i Mig; Jeg er Lyset;

Kan Du beskytte mig?

du er beskyttet af Mig;

Må jeg støtte mig til Dig?

du kan støtte dig til Mig;

Jeg trænger til Din Styrke for at kunne bevare min Tro;

Jeg giver dig Min Styrke;

Jeg trænger til Din kærlighed;

du er elsket af Mig;

Jeg er Lyset og lyser, for at alle må se; frygt ikke, Min Vej er lige; Min Vej vil lede dig til Mig; Jeg vil møde dig, og du vil genkende Mig, for Jeg udstråler Fred og Kærlighed;

kom til Mig; kan du se Mig? kan du høre Mig? vær ikke bange; bliv ikke stående der i mørket; se, dine lemmer er helbredte, du kan gå igen, se, du har fået dit syn igen;2 Jeg helbredte dig; Jeg har helbredt dig for din skam og har vasket dine synder bort; brug dine ben til at gå hen til Mig; dine øjne til at se Mig, din tro til at møde Mig; Jeg er din Forløser; Jeg er din Fred; Jeg, Jesus, elsker jer alle;


1 Dette er efter renselsen.
2 Alt dette er metaforisk