12. august 1989

Jesus?

Jeg er;

blomst, enhed, forbundet til Mig, trofasthed, iver vil løfte dig op til Mig; tilbed Mig, Jeg er din Gud; lad Mig hvile, Jeg er din Hellige Ledsager; trøst Mig, Jeg er din Ægtefælle; håb på Mig og kun Mig, for Jeg Er Den, Som Frelser;

Jeg er Jesus;