10. januar 1990

(Jesus kaldte på mig for at diktere Sit Budskab til vor bedegruppe, vi skulle mødes den 27. januar 1990.)

fred være med jer, føl Min Tilstedeværelse, Jeg er midt iblandt jer; åbn jeres hjerter for at lytte og forstå Mine Ord; elskede børn, det er over et år, at Jeg, Herren, har været med jer på denne særlige måde, har givet jer Mine Budskaber, og således har vist jer Mit Hellige Hjertes Sår, Jeg har ladet jer kende den tilstand, Min Kirke er i i dag og grunden til Min Sjæls bitterhed; Jeg har med jer alle delt Mit Kors af Fred og Kærlighed; Jeg har oplyst jer om Mine mest fortrolige ønsker, og Min Helligånd har mindet jer om Mine forskrifter; Jeg har mindet jer om Min Kirkes undervisning; Jeg har samlet jer, fordi I er Mine Egne, og det er for Mine Egne, Jeg kommer og viser Min Herlighed;

Jeg er I jer, og I er i Mig; Jeg er verdens Lys og I, Mine små, er de kar, der bærer Mit Lys og Mit Budskab om Fred og Kærlighed; Jeg har samlet jer, som en hyrde samler sine får tilbage til deres fårefold, og har omsluttet jer i Mine Arme; men Jeg har andre får, som Jeg også må lede; Jeg forbereder jer på at leve under den Nye Himmel og den Nye Jord, for tiden nærmer sig nu, hvor Kærligheden vender tilbage og bor iblandt jer; snart skal I høre Kærlighedens fodtrin på Sin Vej tilbage, det er derfor Min Stemme høres hele Jorden rundt, og det er derfor, jeres unge ser visioner; Jeg har sagt, at Jeg vil udgyde Min Ånd over hele menneskeheden, at jeres sønner og døtre skal profetere, og at Jeg vil give Min Velsignelse til selv de mindste; ja, Min Røst råber i dag i ødemarken, Jeg kalder på hver eneste af jer, og alligevel har nogle ikke forstået, hvad Min Ånd mente og ej heller forstået Mine Tegn eller de åbenbaringer, jeres unge har modtaget; de værdsætter heller ikke længere Vore Hjerters frugt, men behandler Mine udvalgte som bedragere;

Jeg skal kun blive hos jer på denne måde for en kort tid, men Jeg vil ikke forlade jer uden have sikret Mig, at I har ly og græsgange; Jeg er den Gode Hyrde, som drager omsorg for jer, Jeg er Herren, der ligesom en vagt holder øje med jer fra himlen; hvordan skulle Jeg kunne stå imod og ikke komme ned og gøre alt for at nå jer, når Jeg hører jeres jamren og jeres smerte? hvordan skulle Jeg kunne stå imod og ikke komme styrtende til jer, når Jeg ser, hvordan mange af jer styrer imod den evige ild? Jeg kommer til jer på denne måde, ikke for at fordømme jer, men for at vække jer; Jeg kommer for at frelse verden, Jeg kommer ikke for at fordømme verden, men verden tager igen fejl af Tiden, som de tog fejl af Tiden for Mit Komme som Messias og ikke anerkendte Mig, men behandlede Mig, som de ville, og overgav Mig til hedningene;

verden tog igen fejl af Tiden, da han kom, som var sat til at berede vejen foran Mig; de genkendte ikke Johannes Døberen, som kom i al retfærdighed som Elias, men de behandlede også ham, som de have lyst til; i dag vil jeres generation endnu engang fejlbedømme Tiden, fordi disse Tider ikke er til deres fordel; Jeg har sagt, at i de sidste dage vil Jeg sende Moses og Elias til Jorden, men jeres generation skal ikke genkende Dem, de skal hverken høre Dem eller forstå Dem, men de skal fornærme Dem og afvise Dem, som de afviste Johannes Døberen og Mig som Messias;

Jeg har sagt, at i de sidste dage vil mange falske Kristusfigurer opstå, og Jeg har rådet jer til at være på vagt overfor disse falske Kristus’er, som i jeres dage er de falske religioner; Jeg har givet jer Mit Ord, og Jeg har advaret jer om ikke at stræbe efter disse sekter; Jeg har givet Min Kirke i Peters varetægt, og Jeg har bedt ham om at give jer føde og se efter jer og elske jer;

sandelig siger Jeg jer, at før denne generation er gået bort, vil alt det, Jeg har fortalt jer, være sket, så bliv ikke narret, men modstå jeres modstandere, modstå dem, som modsætter sig Peter; Jeg vil Selv give jer veltalenhed til at bekende, hvad Ånden i dag siger til Kirkerne, så forbered ikke jeres forsvar

figentræet er modent, og mit Rige er nær jer nu1 bed for dem, som ikke forstår, at tro også er en nådegave fra Mig; Jeg har valgt jer, og det er derfor, I vil blive forfulgt, men lad ikke jeres hjerte være bekymret; elsk hinanden og døm ikke, lad denne kærlighed, Jeg har vist jer, være Mine nye disciples emblem, så de må se, at I kommer fra Min Fold, og at I er Guds børn og i Gud; Mine små børn, elsk hinanden, som Jeg elsker jer; bed ikke om tegn, vær tilfredse med, hvad Ånden giver jer nu; sandelig siger Jeg jer, at der snart vil være Én Enkelt Fold, som vil blive ledet og vejledet af Én Enkelt Hyrde;

Jeg er Ånd, og Jeg ønsker, at I tilbeder Mig i ånd og sandhed, og ikke med døde ord; lær derfor at bede med jeres hjerte; bed for hele Kirken, vær Min Kirkes røgelse, og med dette mener Jeg, at I skal bede for alle dem, som forkynder Mine Ord, lige fra Paven, som repræsenterer Mig, til jeres dages apostle og profeter, fra præster og ordensfolk til lægfolk, så de må blive parate til at forstå, at alle, som her er blevet omtalt, er en del af Ét Legeme, Mit Legeme; ja, I udgør alle ét legeme i Mig;

bed for dem, der afviser at høre, at de må blive parate i stedet for uvillige til at høre en prædiken eller en åbenbaring, inspireret af Ånden; bed for, at de må forstå, hvordan Min Ånd arbejder på forskellige måder, og hvordan Min Ånd underviser jer, påminder jer og advarer jer; bed om, at de må lade Min Ånd tale frit;

Jeg åbenbarer intet nyt; Jeg har fortalt jer alt dette i forvejen, så jeres tro ikke skal rystes, når der kommer hårde tider; husk på, I små, at én, som aldrig har haft sine prøvelser, ved meget lidt; Jeg skal for Min del konstant våge over jer, men Jeg ønsker, at også I skal give Mig jeres fulde overgivelse, så Jeg kan forme jer, som Jeg ønsker; Jeg ønsker, at I bliver som ler i en pottemagers hånd; Jeg har til hensigt at forme jer alle tilbage til Mit Guddommelige Billede; Jeg har til hensigt at give jer den guddommelighed tilbage, som I engang ejede, men tabte;

Mine blomster, Jeg er Den, som elsker jer mest, Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander; vær ét;

kom, hør Min Moder;

her er Mit Budskab, Vassula; blomst, Jeg velsigner dig;

Jeg velsigner Dig, Hellige Moder, jeg lytter.

fred være med jer; Jesus og Jeg velsigner jer alle;

Den Hellige er midt iblandt jer, og Visdommen er jeres Lærer; hør Mig, Vor Kærlighed til jer er sådan, at intet menneske på Jorden nogensinde kommer i nærheden af at forstå den (ingen har nogen side set Gud);2 Den Hellige har åbenbaret Sit Hellige Ansigt for jeres land, Han har afsløret Sin Kærlighed og har vist jer Sit Hellige Hjertes Sår;

Gud elskede verden så meget, at Han sendte Sin eneste Søn for at blive et Offer, der tager dine synder væk, Han, som har sin plads ved Gud, Faderens, højre Hånd, steg ud af Sin Uendelige Barmhjertighed ned for at være med jer på denne specielle måde og for at være til stede blandt Sine Egne; Den Helligste af Hellige er kommet for at minde jeres land om at leve helligt, eftersom Han er Hellig; Han er kommet for at minde jer om, at alt kød er græs, og dets skønhed, som de vilde blomster; græsset visner, blomsterne falmer, men Hans Ord varer evigt;3

Mine små børn, Herrens Vingårde er i jeres dage spredt ud over mange dele af Jorden, og Hans Stemme høres stadig oftere i jeres ødemarker; Han vil blive ved med at udbrede disse små oaser i Sit Rige, så Hans Rige på Jorden vil blive, som det er i Himlen; bliv ikke overraskede eller forbavsede, vær i stedet glade! vær glade over, at Hans Helligånd så overdådigt udgydes over ethvert land og oprejser nye disciple; hvis blot I ville lytte til Os i dag og ikke gøre jeres hjerter hårde som i Oprørske tider tiden flyver, og Jeg beder jer indtrængende om at lytte til Os, for meget snart vil I ikke længere se Mig;

Mine kære børn, lev i Kristus, lev i Ham; vær altid klar til at møde Herren, for Herren er iblandt jer; vær lykkelige og glæd jer med Mig, bliv ved med at gøre alle ting, som I har lært af Os, lev Vore Budskaber, og Gud vil forklare dem for jer, meditér over Vore Ord, så Guds Plan vil blive virkeliggjort; Hans hensigt er at forvandle jeres legemer til en kopi af Hans Guddommelige Billede; Hans hensigt er at bringe jer tilbage til guddommelighed og gøre jer alle til: Ét Rent og Helligt Legeme;

Enhed kan kun være til Guds Herlighed, så kom og lovpris Herren, vær ikke som hedningene ved at differentiere jer selv i Kristus; I bør, alle I, som er i Kristus, hjælpe hinanden og på den måde opfylde Kristi lov, dette er en bøn til alle kristne fra jeres Herres Moder; Herren forbereder jer alle, som er under Hans Navn, til denne Ærefulde Dag; ja, Herren vil forene Sit folk og befri dem fra alt det onde; Barmhjertigheden og Retfærdigheden arbejder gennem sådanne undere, som man ikke har set i mange generationer og Enheden vil komme over jer som Daggry og lige så pludseligt som kommunismens fald; det skal komme fra Gud, og jeres lande skal kalde det: det Store Mirakel, den Velsignede Dag i jeres historie; dette Mirakel skal helt og holdent være til Guds Herlighed, og på denne dag vil hele Himle fejre det og glæde sig dybt over det… det er derfor, Jeg bønfalder jer, Mine børn, om at være i konstant bøn og at elske hinanden; overgiv jer fuldstændigt til Gud, og Han vil gøre resten;

Jeg velsigner hver eneste af jer, og mange af jer vil føle Mit Nærvær, når I går ind i jeres hjem; Jeg elsker jer alle,


1 Jesus sagde disse ord meget majestætisk, og som om han talte til Sig Selv.
2 Ingen har nogensinde set Gud. Intet menneske har nogensinde fuldt ud forstået Guds kærlighed, så ”vi” har ikke set ham.
3 1 Pet1: 24-25; Es 40: 7-8