17. oktober 1991

(Budskab givet til de ”høstarbejdere”, Gud udvalgte i USA til at trykke denne bog.)

Jeg giver jer alle Min Fred og velsigner jer; Jeg er med jer for at støtte det arbejde, I gør i Mit Navn, og som Jeg har velsignet, for dette er det arbejde, Jeg har tildelt jer alle for at herliggøre Mig,

– i hungersnødens tid kom Jeg –

for at fylde jeres munde med Min Himmelske Manna, for at I ikke skal omkomme; Jeg vil aldrig svigte jer; Kærligheden vil vende tilbage som Kærlighed;

(Og Vor Velsignede Moder giver dem også et budskab.)

ecclesia vil blive genoplivet; ære være Gud; Jeg er Himlens Dronning, jeres Moder, og Jeg velsigner jer; bed om fred, bed om tro, kærlighed og enhed; bed om alle Mine børns omvendelse; Jeg ønsker, at alle skal frelses; Lysets gerninger fra Gud kan ikke skjules for evigt,1 og det er derfor, Jeg har valgt jer til at være Guds høstarbejdere;

Jeg elsker jer alle med stor kærlighed, og Jeg takker jer, fordi I tilegnede Mig Herrens Bøger;2 hav tro, Mine små, Herren er med jer, følg Ham; vær tillidsfulde, for Jeg er med jer; kom;


1 Det er på grund af de mange forhindringer, Satan havde lagt for at hindre, at det Hellige Hjertes Budskaber spredes.
2 Gruppen, der trykkede de engelske Bøger, tilegnede vor Velsignede Moder én af dem.