Bønner fra Budskaberne
Almindelige bønner
Bøn for verdens omvendelse
Denne bøn er fra Vor Hellige Moder - Jesus påminder os senere om denne bøn, som Hans Moder gav os.
Giv os endnu en chance
En uopsættelig bøn givet den 13. februar 2016
Kærligste Fader
En uopsættelig bøn givet til Vassula den 28. november 2009
En bøn for omvendelse og udfrielse
Jesus gav os denne UOPSÆTTELIGE bøn den 13. november 2006 og sagde, at der er behov for denne bøn i vore onde tider.
Indvielse til de To Hjerter
21. september 1993
Korsvejens Stationer
Meditationer fra Sandt Liv i Gud
Tre daglige bønner
Her er tre bønner, som Jesus ønsker, at vi beder dagligt
Bøn for enhed
af Fr. Sergius Bulgakov
Helligånd, Livets Giver
Uddrag fra budskabet fra 19. juni 1995
Den Ortodokse Rosenkrans eller "Jesusbønnen"
“Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder”
By themes