12. december 1987

Min Gud! Det må have nået Dine ører, Herre, hvad jeg nu er anklaget for. Det er tredje gang, at Jehovas Vidner anklager mig. To gange tidligere har de sagt, at dette er djævelens værk (uden at læse det). Denne gang siger de, at jeg er en efterkommer af fortidens faldne engle! Herre, hvorfor? Hvorfor er kristne så forskellige fra hinanden? Hvad gik galt?

aldrig har Min Kirke været i sådan en forvirring; husk din Hellige Moders ord:

“forvirringen i Garabandal blev givet som en sammenligning for at vise, hvordan Min Kirke af i dag er forvirret; den hersker i forvirring;”

Min Gud, jeg er så bedrøvet, så bedrøvet, Herre.

du sørger, fordi du mærker Mig, du er ved at kende Mig; hvor jeg glæder Mig, når du forstår, hvad Jeg lider af; Vassula, Jeg elsker også dem, men de er blevet så vildledte af Satan; han har gjort dem blinde; og leder dem som blinde ind på en anden vej, og i deres vildfarelse ignorerer de ikke kun Min Moder som Himlens Dronning, men også Min Peter og den autoritet, Jeg Selv har givet ham over alle Mine lam; de forfølger Mine blomster og fordømmer alle Mine Himmelske Gerninger af i dag; Satan har tilpasset dem til at misbruge hvad som helst; de forstår det ikke; afholdt fra at modtage Sandheden er deres doktrin infiltreret iblandt jer, elskede, og det er dem, Jeg har advaret jer om;1 de kan lide at kalde Mine nådegaver, givet til Mine børn, for “Satans håndværk” og forkaster jeres Hellige Moder;

Vassula, det må aldrig blive op til dig at anklage dem, lær i stedet at sige: ” lad Herren være Dommer og rette dem;”

elskede, Tidernes Ende er nær; Jeg har sagt, at Jeg vil give jer tegn og advarsler; Jeg lider ved at se dem2 vrænge ad Mit fundament3 og ikke følge nogen anden end deres egen doktrin; de er disse Kain’er og er farlige for Mine Abel’er; en hindring for dem, der ønsker at vokse i Mit Hus; en vildledende fakkel af misforståelser for Mit folk, en forhærdet klippe; de har gjort oprør imod Mit fundament; hvordan kan Jeg tilbyde dem et rige på Jorden, når de inde i sig selv har accepteret doktriner, som kommer fra Kain?

Jeg vil oprejse jer, og jeres sjæl vil komme til Mig; ind i Mine Arme! I er kun en forbigående skygge på Jorden, blot et støvgran, som vil blive vasket væk med de første regndråber; har Jeg ikke selv sagt disse ord: at der er mange værelser i Min Faders Hus, og at Jeg vil klargøre et til jer, så at hvor Jeg er, kan I også være? det er til Mig, i Mit Hus at sjælene vil komme!4 Vassula, de intrigerer imod Mit fundament; de prøver på at rykke Mit domæne op med rode; Jeg elsker dig; græd ikke, blomst;

(Når jeg føler, Jesus er bedrøvet, bliver også jeg bedrøvet.)

Jeg vil sætte Min tornekrone på dig … og spyddet er iblandt dem; de konspirerer imod Mit Hus, holder møde efter møde for at gøre en ende på Peter!

Åh Gud, nej! Nej, Herre!

slut jer sammen, Mine elskede; og forstærk Min Kirke; forén jer, I elskede, kom sammen igen, vær ét; blomst, forbliv årvågen,

Kærligheden vil indfri jer, Mine elskede; kom blomst, fold dig ud; fold dig ud og lad Mig fylde Mit hjerteblod i jer, som vil rejse jer og styrke jer for at sætte jer i stand til at træde på Mine fjender; husk: Jeg, Herren Jesus Kristus, er foran jer;

(Dette budskab foruroligede mig meget.)

Jeg længes efter, at de skal lytte, det haster!


1 De falske religioner.
2 Jehovas Vidner.
3 Kirken i Rom.
4 Jehovas Vidner, forvirrede, tror, at man kan leve for altid i paradis på jorden, og at vor sjæl dør, når vi dør.