23. marts 1988

Jesus?

Jeg er; Kærligheden vil sejre; Jeg er Kærlighed, modtag Min Fred; frygt ikke, det er Jeg, Jesus; vil du komme, Jeg venter; Jeg vil vejlede dig dertil, hvor Jeg også vejledte andre til at elske Mig; elskede, Jeg vil tage dig dertil; bed, Min Vassula; vær opmærksom på djævelens snarer, for hvis Min skabning ikke vil forandre sig eller angre …

Herre! Hvordan kan det være, at Du siger, ”hvis”, når Du mange gange siger, at Du vil forandre os, og at Dit Rige vil komme? Jeg forstår det ikke…

lyt og forstå: Jeg har givet jer frihed til at vælge; Jeg, Herren og Hersker, Lyset, stiger ned over jer, skabning; Jeg stiger ned i dette tætte mørke med Mit Hjerte i Min Hånd for at give jer Det og forløse jer og Lyse på jer; Jeg kommer for at vaske jeres utallige synder og fornærmelser imod Mig væk, Jeg kommer for at kalde jer tilbage til Mig; Jeg kommer for at forene Min Kirke, Jeg kommer for at minde jer om, hvem, Jeg, Herren, har givet Autoriteten og Nøglerne til Himmeriget; Jeg kommer for at lære jer at ære Min Moder og bøje jeres knæ for Hende, for Hun er kronet med Min Hånd og er Himlens Dronning;

skabning! vær opmærksom på djævelen, for han er i færd med at fordoble sine bestræbelser for at fange jer, og i mellemtiden lader han som om, han ikke eksisterer, så han kan handle uden at blive frygtet; O skabning! han forbereder en stor holocaust over jer, O hvor Jeg græder fra Mit Kors! Skabning vend tilbage til Mig! lad ham ikke fange jer ved at fornægte Mig! bed, bed for, at sjæle vil vende tilbage til Mig, lad alle sjæle lære bønnerne, Jeg har givet dig, lad dem lære disse bønner; Jeg elsker jer alle, Jeg elsker jer alle;

datter, bliv ikke træt af at komme til Mig og knæle for at skrive; Jeg er din Frelser, din Ægtefælle og deler alt med dig; kom, trøst Mig, Jeg er træt;

O kom, Herre!

(Jesus virkede træt. Hans brede skuldre var let bøjede, bedrøvet. Jeg følte det samme. Jeg ønsker at glæde Ham. Jeg beder dagligt om, at paven vil acceptere Hans bøn. Forhåbentlig vil Hans Hellighed modtage Jesu budskab fredag den 25.)

vil du huske på Mit Nærvær, Vassula?

Ja, det vil jeg, Herre Jesus.

os, vi!

Ja os, vi, i al evighed.

(Jesus er træt og bedrøvet i dag.)

fred være med dig, sjæl;

Vassula, Jeg er træt, træt af at se, hvordan der mangler kærlighed og enkelhed; til hvilken nytte er ritualer og ofre til Mig, når kærlighed mangler iblandt dem?

blomst, hvilken større glæde end Mine barfodede disciple?1 da de i deres hånd kun holdt en stav og vogtede Mine lam! Jeg elsker enkelhed, enkelhed og fattigdom bedårer Mig; Mine sande disciple var barfodede, men rige i ånden;

Vassula, fat mod; Jeg er korsfæstet, udstrakt på mit Kors af Mine egne; vi deler Mit Kors, Jeg og du, du og Jeg; Kærligheden lider …


1 Enkle, uden ondskab og ydmyge